Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitvoering systeem mestafzetcontracten snel van start

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

www.minlnv.nl

MIN LNV: Uitvoering systeem mestafzetcontracten snel van start

nr. 65 27 juni 2001

UITVOERING SYSTEEM MESTAFZETCONTRACTEN SNEL VAN START

Nadat de Eerste Kamer dinsdag heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat het systeem van mestafzetcontracten regelt, heeft het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij meteen de uitvoering van dat systeem ter hand genomen. Vooruitlopend op de publicatie van de wetswijziging in het Staatsblad, krijgen daarmee agrariërs zoveel mogelijk tijd in te spelen op de nieuwe regels. Kern van het systeem dat 1 januari 2002 van start gaat, is dat bedrijven mestafzetcontracten moeten sluiten voor hun overtollige mestproductie vóór zij die mest produceren.

Binnen enkele dagen ontvangt iedere agrariër een Mestkrant waarin de hoofdlijnen van het nieuwe mestbeleid worden uitgelegd. Bureau Heffingen verzendt in de eerste helft van juli naar ongeveer 100.000 bij BH geregistreerde bedrijven een informatiepakket over de mestafzetovereenkomsten, met een brochure en conceptovereenkomsten. Veehouders kunnen overeenkomsten sluiten met akkerbouwers, extensieve veehouders, erkende mestverwerkers of erkende exporteurs. Ook een erkenning voor be- of verwerking op bedrijfsniveau is mogelijk. Ondernemers moeten hun benodigde mestafzetovereenkomsten voor 2002 voorafgaand aan de mestproductie naar Bureau Heffingen hebben ingezonden.

Bureau Heffingen gebruikt voor de controle op de naleving van het nieuwe systeem een nieuwe landelijke perceelsregistratie. Alleen grond die is aangemeld voor deze Basisregistratie Percelen telt mee voor de af te sluiten mestafzetovereenkomsten. Agrarische ondernemers moeten dit jaar voor het eerst opgave doen van hun grondgebruik in het kader van deze registratie. Al 30.000 ondernemers hebben dat inmiddels vrijwillig gedaan tegelijk met hun aanvraag voor de regeling EG-steunverlening akkerbouwgewassen (Aanvraag oppervlakten), dit voorjaar. De overige ondernemers ontvangen dezer dagen een formulier voor de verplichte opgave of een brief die hen er op wijst dat zij mogelijk tot opgave verplicht zijn. Het opgaveformulier dienen zij uiterlijk 15 augustus in te zenden, tenzij zij vrijgesteld zijn van die opgave.
Tijdige registratie van percelen en tijdige melding van mutaties is van groot belang vooral voor agrariërs die mestafzetovereenkomsten willen sluiten. De registratie wordt overigens ook gebruikt bij de controle op de verlening van EU-steun en als aanvullend controlemiddel bij het Mineralenaangiftesysteem (Minas). Basisregistratie Percelen zal per 1-1-2002 naar schatting 1,3 miljoen percelen landbouw- en natuurterrein omvatten.

Wie eind juli nog geen informatiepakket over mestafzetovereenkomsten of geen formulieren voor de Basisregistratie Percelen heeft ontvangen kan het mestloket bellen: 0800-2233322 op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur. Daar zijn ook sets voor een aanvraag of uitbreiding van de erkenning als tussenpersoon, mestverwerker, exporteur of producent op te vragen. Internet: www.mestloket.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie