Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Eisen voor exploitatie openbaar vervoer Amsterdam

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Amsterdam
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Amsterdam



Eisen voor exploitatie openbaar vervoer

Eisen voor exploitatie openbaar vervoer

De nieuwe wethouder Verkeer en Vervoer, Duco Stadig, heeft op donderdag 21 juni het Programma van Eisen (PvE) voor de Concessie Amsterdam 2002 tot 2006 gepresenteerd dat door het college van B&W is vrijgegeven voor inspraak. Het PvE beschrijft de vervoerskundige eisen die in deze periode aan de dienstuitvoering van het Gemeentevervoerbedrijf (GVB) worden gesteld. Hiermee is een belangrijke stap gezet in het proces dat moet leiden tot de verzelfstandiging van het GVB op 1 januari 2002.

Door middel van het PvE houdt de gemeente, ook na de verzelfstandiging van het GVB, grip op het openbaar vervoer in Amsterdam. Ook Amsterdammers zonder auto moeten zich goed door de stad kunnen verplaatsen. Het PvE komt hieraan tegemoet door eisen te stellen aan de maximale afstand van OV-haltes vanaf woon- en werkplaatsen. Speciale aandacht gaat uit naar ziekenhuizen en woonvoorzieningen voor ouderen. Ook aan de toegankelijkheid van de voertuigen wordt aandacht besteed.

Het PvE is er ook op gericht de positie van het openbaar vervoer in de Amsterdamse mobiliteit te verstevigen. Vandaar dat een relatief snel OV-net wordt geïntroduceerd dat de verschillende Amsterdamse deelgebieden met elkaar verbindt. Belangrijk zijn ook de OV-knooppunten. Dit zijn veelal NS-stations, zoals Zuid/WTC, waar reizigers over goede overstapmogelijkheden moeten kunnen beschikken. Tenslotte gaat het PvE in op kwalitatieve aspecten zoals 'op tijd rijden', reizigersinformatie en sociale veiligheid. Omdat sociale veiligheid maatwerk is waaraan anderen dan het GVB een bijdrage moeten leveren (bijvoorbeeld politie) zullen jaarlijks de inspanningen op dit gebied gezamenlijk door het GVB en de gemeente worden vastgesteld.

Het PvE heeft twee verschillende kanten. Enerzijds worden harde eisen gesteld zodat het Amsterdamse openbaar vervoer zijn maatschappelijke taak vervult, en anderzijds geeft het PvE het GVB genoeg bewegingsruimte om op een goede manier ondernemerschap te ontwikkelen. Het PvE is geen op zichzelf staand document, maar maakt deel uit van een groter (juridisch) geheel dat de relatie tussen de gemeente en het verzelfstandigde GVB regelt.

Een belangrijk document is ook de concessie die aan het GVB wordt verleend. De concessie regelt dat het GVB voor een bepaalde periode het exclusieve recht krijgt openbaar vervoer in Amsterdam te exploiteren. In de concessie worden aan het GVB additionele eisen gesteld. Het gaat daarbij om zaken als informatie die door het GVB aan de gemeente moet worden geleverd op basis waarvan de gemeente de door het GVB geleverde prestaties kan beoordelen. Ook de wijze waarop de overheidssubsidie aan het GVB wordt verstrekt wordt in de concessie geregeld. Aan de concessie wordt momenteel door de gemeente gewerkt.

Schriftelijke inspraak is van 20 juni t/m 6 augustus. Op 29 augustus is tijdens de vergadering van de Raadscommissie Verkeer, Vervoer en Infrastructuur een hoorzitting.

Verdere behandeling in de raadscommissie is op 12 september. Behandeling in de gemeenteraad volgt op 3 oktober.

Jet Nauta /Paul van Yperen


-

© gemeente Amsterdam - 27-06-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie