Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Zuid-Holland akkoord met herziening streekplan Oost

Datum nieuwsfeit: 27-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Zuid-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

27-06-2001

Provinciale Staten akkoord met herziening streekplan Oost afscheid van contingenten en handhaving contouren

Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben op 27 juni de tweede gedeeltelijke herziening van het streekplan Zuid-Holland Oost (1995-2005) vastgesteld. Hiermee is voor het streekplangebied Oost een einde gekomen aan het contingentenbeleid. Het contingentenbeleid bepaalde voor de gemeenten de aantallen woningen en hectares bedrijfsterrein. Met het loslaten van de contingenten wordt geanticipeerd op de integrale herziening van het streekplan die in februari 2003 wordt vastgesteld. In de huidige alsook toekomstige herziening wordt uitgegaan van regulering via contouren.

Met deze herziening is vanaf 27 juni een belangrijke wijziging van het geldende streekplan van kracht geworden. Hierdoor zijn gemeenten beter in staat om de vitaliteit van stad en dorp op peil te houden. Gemeenten krijgen immers meer ruimte voor het stellen van prioriteiten en afwegingen. Een voorbeeld hiervan is dat gemeenten meer kwaliteit kunnen garanderen in de woningbouw door mogelijk meer te bouwen voor senioren en/of jongeren. Dit is mogelijk omdat plannen niet meer worden beoordeeld op het beschikbaar hebben van voldoende contingent. Binnenstedelijke knelpunten kunnen hierdoor direct worden aangepakt.

Een terughoudend verstedelijkingsbeleid in het Groene Hart blijft met deze herziening gehandhaafd. Het loslaten van de contingentensturing in deze herziening blijft dan ook beperkt tot het zogeheten bestaand stedelijk gebied. Grofweg is dat de bebouwde kom, hierin heeft de gemeente eigen invullingsvrijheid. Ook reeds goedgekeurde, maar nog niet (geheel) gerealiseerde plannen voor wonen en werken vallen hieronder. Binnen de (ruimere) streekplancontouren uit 1995 resteert nog ruimte waarvoor spelregels van toepassing zijn.

De vastgestelde herziening ligt vanaf maandag 9 juli tot 20 augustus op alle gemeentehuizen in het plangebied en in de provinciale bibliotheek ter inzage.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie