Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

België ingebreke gesteld m.b.t. Commissie Diertransporten

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

België ingebreke gesteld wegens het gebrek aan samenwerking met de Commissie over Diertransporten (28/06/01)

Nelly Maes (VU&ID) verwijt de Belgische regering niet samen te werken met de Europese Commissie inzake het respecteren van de Europese Richtlijn 91/628/EEG over dierenwelzijn van dieren tijdens lange afstand transport. De Commissie is vernietigend over verschillende niet nageleefde regels. Op 6 maart 2001 stuurde commissaris Byrne een 9 bladzijde tellende ingebrekestelling aan het adres van de Belgische regering. Daar waar de publieke opinie verwacht dat België een rol zal spelen in het heroriënteren van dit beleid in de richting van een verbod op lange afstandtransport van slachtdieren, stellen we integendeel vast dat de bestaande regelgeving door België met de voeten worden getreden.

Situering.

De laatste jaren zijn diertransporten doorheen Europa almaar toegenomen. Dit leidde tot allerlei misbruiken omdat de EU levende dieren altijd beschouwde als producten. Hierin moest verandering komen door het wettelijk bindend protocol van 1997 dat van kracht werd in 1999. In dit protocol werden levende dieren erkend als welzijnsgevoelige wezens. Dit heeft er echter niet toe geleid dat levende dieren lange transporten worden bespaard. Door allerlei bepalingen in het Protocol blijft het mogelijk om dieren van Aberdeen te vervoeren naar Athene, om de dieren daar te laten slachten.

Het rapport van de Commissie van 6 december 2000 onderstreept dat de huidige regelgeving door verschillende lidstaten met de voeten wordt getreden. Het is dan ook zeer bedenkelijk dat de Commissie op basis van technische aanpassingen hoopt het dierenleed te beperken terwijl ze met geen woord rept over de toepassing van en de controle op de huidige en nieuwe regels. Als je weet dat er slechts 4 inspecteurs zijn (antwoord van Commissaris Byrne op een vraag van Nelly Maes op 11 juni ll.) om controles uit te voeren in EU-lidstaten dan is het niet overdreven te stellen dat er dringend meer en grondige controles moeten worden uitgevoerd. Zoniet verliezen de Commissie maar ook de overtredende lidstaten hun geloofwaardigheid bij de publieke opinie.

De Commissie erkent de veelvuldige inbreuken van verschillende lidstaten op de Europese Richtlijn inzake diertransporten. Ondanks de erkenning van de inbreuken wil de Commissie enkel technische aanpassingen doorvoeren die naar wij vrezen ook niet zullen worden toegepast door sommige lidstaten waaronder België. De aanpassingen betreffen de verluchting, de temperatuurregeling, de vochtigheidsregeling,... tijdens lange afstand transport maar deze veranderen absoluut niks aan de bestaande grove overtredingen.

Ingebrekestelling België Na een inspectie in 1995 stelde de veterinaire controleurs heel wat inbreuken vast. In september 1998 werd opnieuw een controle uitgevoerd in België waaruit bleek dat geen substantiële verbeteringen werden gerealiseerd. Uit het rapport citeren we enkele voorbeelden: -Er is "geen adequaat kader in België" om de controles uit te voeren; -Er worden nog steeds "dieren vervoerd die daarvoor niet geschikt waren" (o.a. zieke, verzwakte en drachtige dieren); -Er is "geen controle op de geschiktheid van voertuigen", noch op technisch gebied noch op het gebied van onderhoud; -Er is een "gebrek aan controle op de schoonmaak" van wagens (dieren kwetsen zich sneller omdat ze op een vuile, glibberige ondergrond uitglijden) -Er is een "gebrekkige controle op de reisschema's" (voor ritten langer dan 8 uur) "en op de reisduur" (tot 45 uur! vanuit België naar Siracuse) -Daar waar wel controles werden uitgevoerd, bleken ze ontoereikend; -Op overlaadplaatsen waren geen voorzieningen voor drenken en voederen; -Laden en lossen van dieren op de markten in België verloopt zeer wanordelijk en "veroorzaakt onnodig lijden";

De Commissie concludeerde dat België geen lering heeft getrokken uit vorige inspectiebezoeken en dat België bijgevolg niet voldoet aan de genoemde Europese richtlijnen.

Daarom vraagt Nelly Maes aan de Belgische overheid, in het bijzonder aan Minister Gabriëls van Landbouw maar ook aan Minister Aelvoet, bevoegd voor Dierwelzijn, om alle bestaande richtlijnen inzake Dierwelzijn te respecteren.

Het Europarlementslid vraagt aan de Commissie ook een grondige herziening van de Europese richtlijn inzake transport met name een verbod op het over lange afstanden vervoeren van levend vee dat bedoeld is voor het slachthuis. "De Commissie zou hierbij een duidelijk onderscheid moeten maken tussen dieren bestemd voor de vleesindustrie en andere dieren. Dierentransporten doorheen heel Europa waarbij aan het einde van de rit de dieren toch geslacht worden, moeten absoluut worden verboden vanuit het perspectief van dierenwelzijn", aldus Maes. Transport van fokdieren, wedstrijddieren, e.a. moeten vanzelfsprekend in goede omstandigheden gebeuren maar daar is het risico op een slechte behandeling minder groot, al was het maar om economische reden.

Auteur:
Nelly Maes
Lid van het Europese Parlement

Meer informatie:
Contactpersoon: Günther Dauwen
Telefoon: 02/284.71.87
Fax: 02/284.91.87
E-post: (gdauwen@europarl.eu.int)
Url: nellymaes.volksunie.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie