Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ETIL-rapport 'Limburg in Beeld 2001' verschenen

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Limburg
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Limburg

LIMBURG IN BEELD 2001

ETIL-rapport 'Limburg in Beeld 2001' verschenen

GRENZELOZE MOGELIJKHEDEN VOOR LIMBURG

Limburgse ondernemers zouden meer over de grenzen moeten kijken. De Euregio biedt sociaal-economisch perspectief. Dat is de belangrijkste conclusie die gedeputeerde drs. Jan Tindemans (Economische Zaken) trekt uit het ETIL-rapport 'Limburg in Beeld 2001' dat vandaag is verschenen.
Uit het rapport blijkt onder meer dat minder dan twintig procent van de Limburgse bedrijven zaken doet met Belgisch Limburg. Voor de import uit en export naar het Duitse deel van de Euregio ligt dit percentage tussen de 13-15 procent. De import en export van en naar de provincie Luik ligt rond de 6-7 procent.

Het rapport 'Limburg in Beeld 2001' bevestigt volgens de Provincie Limburg het belang van de grensoverschrijdende samenwerking en de sociaal-economische positie van Limburg. Het ETIL-rapport geeft een goede aanzet voor een brede analyse van de sociaal-economische ontwikkelingen van de Euregio. Ook de aanzet in het rapport om de cultuurverschillen tussen Nederlanders, Belgen en Duitsers beter te verkennen, biedt volgens de Provincie Limburg interessante aanknopingspunten. Dat geldt met name voor de werving van arbeidskrachten en het vestigingsbeleid voor bedrijven en instellingen.

Arbeidsmarkt
Het beeld van de laatste jaren zet zich ook in 2001 door en laat in toenemende mate zien dat er krapte is op de Limburgse arbeidsmarkt. De werkloosheid daalt nog steeds snel en ook de omvang van de stille arbeidsreserve neemt af. De daling van de werkloosheid verloopt momenteel in Limburg zelfs weer sneller dan landelijk. Dit is opmerkelijk aangezien de resterende groep werklozen steeds moeilijker is toe te leiden naar de arbeidsmarkt. "De snelle daling van de werkloosheid komt mede door het beleid dat de Provincie voert samen met onze partners in het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg," aldus gedeputeerde Jan Tindemans (Economische Zaken). "Dat beleid is gericht op reïntegratietrajecten, scholing van werklozen en de aansluiting van onderwijs-arbeidsmarkt. Zelfs bij een wat geringere economische groei, kan de groei in werkgelegenheid aanzienlijk blijven door de grotere vraag naar arbeidskrachten in de niet-commerciële diensten, zoals de zorg."
In het ETIL-rapport wordt aangegeven dat er sprake is van een stijging van de beroepsdeelneming met 4.500 personen per jaar. Deze ontwikkeling komt vooral op het conto van herintreders, maar ook van personen die tegenwoordig langer in dienst blijven. Voorbeelden daarvan zijn ouderen en vrouwen met kinderen.
Aan de vraagkant is er een blijvende werkgelegenheidsgroei als gevolg van de aanhoudende economische groei. Om in het te verwachten vraagoverschot van ruim 12.000 vacatures te voorzien richt de Provincie haar beleid, in samenwerking met de partners in het Vertrouwenspact Werkgelegenheid Limburg, op de meest belangrijke doelgroepen die tot de stille reserves worden gerekend: asielzoekers, arbeids-gehandicapten en herintreders. Ook het arbeidspotentieel in het aangrenzende buitenland wordt hierbij betrokken. Via schaalvergroting en verbetering van de samenwerking zouden toch mogelijkheden gecreëerd moeten kunnen worden voor een betere benutting van het arbeidspotentieel in de euregio, zowel in kwantitatief als in kwalitatief opzicht. ETIL en ROA werken gezamenlijk aan het in beeld brengen van de euregionale arbeidsmarkt, als supplement op de reguliere Regionale Arbeidsmarktinformatie Limburg (RAIL). Hierbij wordt nadrukkelijk ook in kaart gebracht wat de oorzaken zijn van de geringe pendelstromen tussen Limburg en het aangrenzende buitenland. De toenemende vergrijzing van het werkzame deel van de bevolking en de hiermee samenhangende problematiek worden momenteel onderzocht.

Ruimte
Het Rijk heeft in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening aangegeven het huidige locatiebeleid te willen loslaten. In het verlengde daarvan wil men de verantwoordelijkheid voor het (mede) vormgeven en uitwerken van het locatiebeleid neerleggen bij de provincies. Dat heeft onder andere gevolgen voor het te voeren provinciale beleid voor kantoren, detailhandel en de vrije tijdsmarkt.
Hierop anticiperend ontwikkelt ook de Provincie Limburg een marktstrategie Diensten en Locaties. In deze strategie wordt een visie ontwikkeld op de marktpositie van diensten in Limburg en zullen ook de ruimtelijk-economische consequenties voor kantoren en voorzieningen in Limburg duidelijk worden gemaakt. Deze marktstrategie krijgt een plaats in een aanvulling op POL. Deze gemeenten worden dan ook intensief bij het totstandkomen van de marktstrategie betrokken. Verwacht wordt dat er tot 2010 zo'n 900 tot 1000 ha bedrijventerrein zal worden uitgegeven.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie