Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanzet Verbond Verzekeraars punten verkiezingsprogramma's

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Verbond van verzekeraars

Verbond geeft aanzet voor punten in verkiezingsprogramma's

Het Verbond heeft een notitie opgesteld met enkele hoofdthema's die binnen de verzekeringssector van belang zijn voor de verkiezingsprogramma's van de diverse partijen. Het stuk is naar de diverse commissies gestuurd die de verkiezingsprogramma's voorbereiden.

Volgens het Verbond zouden de programma's aan de volgende punten aandacht moeten schenken:

Veiligheid
Het Verbond pleit ervoor de komende jaren de verantwoordelijkheden van de overheid en andere betrokken partijen met betrekking tot veiligheid helder te maken. Tevens moeten de verantwoordelijkheden worden getoetst aan de effectiviteit van de publiek-private samenwerking, om zo Nederland wat veiliger te maken. De overheid heeft in ieder geval de taak adequate regels op te leggen en strikt toe te zien op de naleving.

Pensioenen
Het Verbond vindt dat de 'verplichtstelling' voor een pensioenuitvoerder moet worden genuanceerd door ondernemers wel de vrijheid te geven hun eigen pensioenuitvoerder te kiezen. Verder moet bij een nieuwe discussie over een verdere belastingherziening de fiscale ondersteuning van pensioenen niet verder worden aangetast.

Arbeidsongeschiktheid
Om een definitieve omslag te bewerkstelligen en de arbeidsongeschiktheid terug te dringen, dient de eigen financiële verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer verder te worden versterkt, onder meer door het uitbreiden van de loondoorbetalingsplicht tot twee jaar.

'Nieuwe risico's'
'Nieuwe risico's' stellen de samenleving voor nieuwe uitdagingen. Overheid en verzekeraars moeten gezamenlijk nieuwe arrangementen onderzoeken, waarbij de verzekeraars zoveel mogelijk risico's zelf blijven dekken en de overheid verantwoordelijk is voor de vergoeding van schade, die de mogelijkheden van de private verzekering overstijgt. De schade ten gevolge van beroepsziekten dient buiten het aansprakelijkheidsrecht te worden geplaatst, en onderdeel te worden van het (private deel van het) stelsel van
arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.

Zorgstelsel
De problemen moeten primair binnen de zorg zelf worden opgelost, via een verdere liberalisering, waarbij marktwerking en vraagsturing essentile hulpmiddelen zijn. Uiteraard stelt de overheid publieke kaders ten aanzien van toegankelijkheid en kwaliteit, maar voor het overige moet de uitvoering worden overgelaten aan private partijen.

Nieuwe verantwoordelijkheden
Het Verbond vraagt van de overheid de zelfregulering van het bedrijfsleven inzake verantwoordelijkheden te ondersteunen, ook als de resultaten soms wat achterblijven. Opgebouwd draagvlak vanuit de sector is vele malen effectiever dan opgelegde discipline vanuit de overheid.

Bondig, juni 2001
Ga een pagina terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie