Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Etten-Leur

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Etten-Leur

Besluiten van het college van burgemeester en wethouders

Representatie

Wethouder H. van der Heyden verricht op 29 juni (mede) de officiële opening van het nieuwe bedrijfspand van Vermeulen-Husson Schilders BV aan de Ecustraat.
Wethouder mevr. M. Donders-De Leest verricht op zondag 12 augustus a.s. de prijsuitreiking van de jaarlijkse paardenfok- en showdag aan het Sander.

Etten-Leur promotie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in de VVV-gids Brabant 2002 een advertentie te plaatsen ter promotie van toerisme en recreatie in Etten-Leur.

Verkoop pand Lange Brugstraat 98

Burgemeester en wethouders hebben besloten om het pand Lange Brugstraat 98 (aangekocht in het kader van plan Attelaken) te verkopen aan de hoogste van de drie inschrijvers.

Drugspreventie

Burgemeester en wethouders hebben besloten om in het kader van het beleid ter bestrijding van drugsgebruik de kosten voor hun rekening te nemen van de theatervoorstelling "Stoned" voor alle derdeklassers van het voortgezet onderwijs. Elders zijn goede ervaringen opgedaan met deze gerichte voorstelling, die wordt gevolgd door een groepsbespreking waarin wordt ingegaan op de drugsproblematiek. Er lopen ook projecten, die zijn gericht op leerlingen in het basisonderwijs en op hanggroep-jongeren.

Voorkoming van zinloos geweld

Om in te spelen op acties tegen zinloos geweld, hebben burgemeester en wethouders besloten om een aantal stoeptegels met het landelijk gevoerde symbool van het lieveheersbeestje te kopen en deze op verschillende, drukbezochte locaties in de bestrating (overdekte winkelcentrum, Van Bergenplein, uitgaanslocaties) te leggen.

Reconstructiewerkzaamheden

Burgemeester en wethouders hebben de uitvoering van een aantal reconstructiewerkzaamheden in het zuidelijk gebied opgedragen aan het aannemingsbedrijf NBM-Zuid/Van Dijck-Petit uit Bergen op Zoom. Dit bedrijf was bij de aanbesteding laagste van de 19 inschrijvers. De werkzaamheden omvatten:

* reconstructie van de kruising Couperuslaan-Achter de Molen en aanleg van een fietspad naar de Rijsbergseweg;
* aanleg van een rotonde op de kruising Rijsbergseweg-Sprundelsebaan en aanleg van fietsvoorzieningen vanaf deze rotonde naar de Hilsebaan. Daarbij wordt feitelijk de situatie teruggebracht zoals die was vóór de rijkswegomleiding;

* reconstructie van de kruising Sprundelsebaan-Zundertseweg en aanleg van fietsvoorzieningen. Na de bouwvakvakantie wordt er begonnen met deze reconstructiewerkzaamheden. Gedurende de uitvoeringsperiode kan verkeer alleen gebruik maken van het viaduct in de Grauwe Polder om de rijksweg over te steken. Details daarover worden t.z.t. gepubliceerd.

Het herstraten van de Poelsstraat is gegund aan Rasenberg Wegenbouw B.V. uit Breda. Bij de aanbesteding was dit bedrijf laagste van de vijf inschrijvers.
Het straatmakersbedrijf J.C.Nooijens B.V. uit Rhoon heeft de opdracht gekregen om de Stationsstraat (tussen Anna van Berchemlaan en Burg. Berettastraat) te herstraten. Ook hier was sprake van vijf inschrijvers, van wie genoemd bedrijf de laagste prijsaanbieding heeft gedaan.

Milieujaarverslag 2000 van Isover

Burgemeester en wethouders informeren de raadscommissie Milieu in de augustusvergadering over het oordeel dat de provincie Noord-Brabant en het Hoogheemraadschap van West-Brabant gezamenlijk hebben uitgesproken over het Milieujaarverslag over het jaar 2000 dat het bedrijf Isover volgens wettelijke verplichting heeft uitgebracht.
Als bevoegde gezagen zeggen Provincie en Hoogheemraadschap dat het Milieujaarverslag niet volledig is en een matig betrouwbaar beeld geeft van de milieubelasting en milieuprestatie. Bepaalde gegevens zijn onjuist weergegeven en bepaalde gegevens ontbreken. Isover is in de gelegenheid gesteld om het verslag te verbeteren danwel aan te vullen.

Investeringen De Nobelaer

Burgemeester en wethouders stemmen ermee in dat het bestuur van De Nobelaer aanpassingen laat doen aan de kleine theaterzaal en Ballantines foyer, alsmede de geluidsinstallaties in beide zalen laat vervangen. Overeenkomstig het convenant met De Nobelaer dient het college goedkeuring te geven aan investeringen boven 100.000 gulden.

Herziening bestemmingsplannen

Burgemeester en wethouders geven aan het stedenbouwkundig bureau Rothuizen-van Doorn-'t Hooft te Goes opdracht om de bestemmingsplannen te herzien die gelden voor het gebied Etten Noord-West. De kosten worden betaald uit het krediet voor herziening van verouderde bestemmingsplannen, dat de gemeenteraad onlangs beschikbaar heeft gesteld.

Aanvang bouw ondergrondse parkeergarage

Burgemeester en wethouders hebben aan de BVR Groep toestemming verleend om - vooruitlopend op het verlenen van de bouwvergunning - vanaf 2 juli a.s. te beginnen met voorbereidende werkzaamheden ten behoeve van de ondergrondse parkeergarage in het centrumgebied. Het gaat om het slaan van een tijdelijke stalen damwand, die dienst doet als waterkerende constructie. Het aanbrengen van deze hulpconstructie is niet aan te merken als bouwwerkzaamheden.

Aanleg elektriciteitsvoorziening Vosdonk-West

Burgemeester en wethouders verlenen aan Essent Netwerk Brabant een bijdrage van bijna 84.000 gulden in de voorinvestering van de aanleg van infrastructuur elektriciteit in de tweede fase van het plan Vosdonk-West. Op basis van gewijzigde regelgeving wordt de bijdrage verleend, omdat afname van elektriciteit op korte termijn niet is gegarandeerd vanwege de langere looptijd bij de aanleg/uitgifte van het bedrijventerrein.

Noodlokalen in De Keen

Burgemeester en wethouders bereiden een voorstel aan de gemeenteraad voor (behandeling 10 september), om bij de schoolwoningen in de nieuwe wijk De Keen twee noodlokalen te plaatsen. De lokalen zijn zo spoedig mogelijk nodig in het nieuwe schooljaar 2001-2002. De voorziene permanente school in De Keen is naar verwachting pas eind 2002 gereed.

Regionaal inkoopbureau

Burgemeester en wethouders vragen de gemeenteraad in de septembervergadering om in te stemmen met het uitwerken van de oprichting van de Stichting Regionaal Inkoopbureau en het inhuren van een inkoopprofessional. De verwachting is dat zo'n tien gemeenten zullen deelnemen aan de nieuwe organisatie. Doel ervan is om inkopen door gemeenten professioneler te laten verlopen en door het gezamenlijk optreden financiële voordelen te kunnen behalen. Voorts wordt de raad voorgesteld om het nieuwe beleid Inkoop en Aanbestedingen vast te stellen, dat dan per 1 januari 2002 van kracht kan worden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie