Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

75 Procent Nederlanders onder 45 jaar actief op internet

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Pro Active International
Zoek soortgelijke berichten
Pro Active International

'Internet in Nederland is mainstream'

Al 75 procent van de Nederlanders onder de 45 jaar actief op het internet!

Groei E-Commerce is nog substantieel, maar neemt af.

Amsterdam, 28 Juni 2001; Internet is steeds meer een 'mainstream' activiteit in Nederland. In de bevolkingsgroepen onder de 45 jaar heeft internet inmiddels een dekking van meer dan 75% (minstens één keer in de afgelopen 14 dagen online). Alleen bij de groepen boven de 45 jaar zien we nog duidelijke verschillen in het gebruik naar geslacht en opleiding/welstand.

Men gaat gemiddeld eens in de twee dagen online en dan gemiddeld 34 minuten. Dat houdt in dat gemiddeld alle Nederlanders boven de 15 jaar, 9 minuten per dag online zijn. Dat gaat met name ten koste van televisiekijken.

In het jaar 2001 zal de totale online omzet in de sector "business-to-consumer" stijgen van 1.6 miljard gulden naar 2.1 miljard gulden. In de sector "business-to-business" zal het stijgen van 3.3 miljard gulden naar 5.5 miljard. Hoewel het percentueel over de jaren aan het dalen is, blijkt de grootste categorie in waarde, in beide sectoren, computerhardware te zijn.
In opkomst zijn de categorieën "duurzame goederen" en "reizen en vakanties". In aantallen aankopen blijven boeken en audio/video nog steeds veruit de grootste groep.
Aankopen via Internet blijken in steeds grotere mate plaats te vinden bij bedrijven of merken waar al een relatie mee is. In Nederland blijft het online betalen via creditcard nog steeds sterk achter op Europa (23% tegen 50%). Dit komt voornamelijk doordat in Nederland minder gebruik wordt gemaakt van de creditcard en in mindere mate doordat de Internetgebruiker zich onveilig voelt bij online betalingsmogelijkheden.

Sinds het begin van dit jaar is meer dan 50% der Nederlanders actief online. Drie jaar geleden was dit nog maar 15%. (In de hele EU is dat inmiddels rond de 30%). Deze groep Nederlanders gaat gemiddeld eens in de twee dagen online, en is dan gemiddeld 34 minuten verbonden met het Internet. Dit houdt in dat alle Nederlanders van 15 jaar en ouder, inmiddels gemiddeld 9 minuten per dag aan het internetten besteed. Deze tijd gaat vooral ten koste van het televisie kijken en in mindere mate aan het lezen van boeken en het 'slapen'.

Hoewel internet nog steeds meer door mannen dan vrouwen wordt gebruikt, meer door jongeren dan ouderen en meer door hoger opgeleide dan lager opgeleide personen, worden de verschillen steeds kleiner. In de leeftijdsklassen onder de 45 jaar zijn de verschillen al klein. Bij de meeste demografische groepen daarbinnen (naar opleiding en geslacht) is de dekking van internet al meer dan 75%! Bij de hogere leeftijdsgroepen neemt de dekking per leeftijdsgroep sterk af en wordt het verschil naar geslacht en opleiding steeds groter. Ontwikkelingen in landen waar de dekking van internet hoger is dan Nederland (de USA en Scandinavië) tonen aan dat ook in die groepen internet doordringt, hoewel het stijgingstempo wel afneemt.

E-Mail blijft de "killer application" van het internet. Vrijwel al degenen die online zijn gebruiken internet daarvoor. Om een goede indruk te krijgen van datgene wat nog meer met de internet verbinding gedaan wordt is gevraagd welke van een hele serie activiteiten men in de periode van de afgelopen twee weken online ondernomen heeft:
* 59% zocht naar specifieke informatie

* 50% was willekeurig aan het surfen

* 38% las nieuws (in heel Europa was dat 52%)
* 29% was bezig met amusement

* 25% met chatten/messaging services

* 21% met audio/video

* 20% met spelletjes

* 15% met kopen of kooporientatie

Daarmee worden diverse internet activiteiten toch steeds meer mainstream, d.w.z. dat langzamerhand substantiële groepen van de bevolking daarmee actief zijn.

De Nederlandse internet gebruiker is op brede schaal actief. Zo heeft meer dan 50% zijn startpagina in de browser gewijzigd. Bijna de helft heeft zich bij een of meer websites geregistreerd. En hoewel de helft opgeeft nooit op een online advertentie te clicken geeft een kwart aan wel eens een email gestuurd te hebben naar aanleiding van een online advertentie.

Hoewel de groeipercentages van online kopen achterblijven op de hooggespannen verwachtingen uit het verleden is er toch nog steeds sprake van een forse groei. Wij verwachten dat de online omzet in het segment "business-to-consumer" in Nederland van 2000 met 1.6 miljard gulden stijgt naar 2.1 miljard gulden in het jaar 2001. In de hele EU zal dat bedrag naar verwachting ongeveer 65 miljard gulden zijn. De stijging in het segment "business-to-business" zal gaan van 3.3 miljard in het jaar 2000 naar 5.5 miljard gulden in het jaar 2001 (In heel Europa zal dat naar verwachting 90 miljard gulden zijn. Circa 60% is daarvan afkomstig door kopers uit Groot-Brittannië en Duitsland).

De gemiddelde privé-aankoop is inmiddels 190 gulden. Circa een kwart van de privé-omzet komt uit de sector computerhardware (dat was drie jaar geleden nog veel meer). Andere sectoren met percentages boven de 5% zijn: boeken, CD's/video's/DVD (In Nederland beduidend meer dan gemiddeld in Europa), reizen/vakanties, duurzame goederen en kleding/schoeisel. Bij de zakelijke aankopen neemt het gemiddeld bedrag sterk toe. Inmiddels is dat bedrag al ruim boven de 1000 gulden. Ook in deze categorie is computerhardware in waarde veruit de grootste categorie (circa een kwart). Andere categorieën in waarde boven de 5% zijn: duurzame goederen en software. Hoewel boeken en kantoorartikelen in aantallen online aankopen toch nog wel aanzienlijk zijn blijven ze in waarde onder de 5% van het totaal aantal aankopen.

Aankopen worden steeds meer gedaan bij bedrijven die men al van te voren kende. Ook blijkt men steeds meer in eigen land te kopen. Deze beide resultaten geven aan dat internet steeds meer gebruikt wordt voor het onderhouden van bestaande relaties tussen leverancier en klanten. Dat heeft ook gevolgen voor de betalingswijzen, waarbij "op rekening" en "via acceptgirokaart" steeds belangrijker worden. In Nederland wordt beduidend minder met een creditkaart betaald dan gemiddeld in Europa (23% tegen 50%). Dat heeft met name te maken met de wijze waarop in de verschillende landen in Europa de diverse betaalmiddelen worden gebruikt. In Engeland en Frankrijk wordt de creditkaart bij meer dan 80% van de privé-aankopen gebruikt. Terwijl in Finland en Duitsland dat minder dan 25% is. Zij die in Nederland online aankopen doen, voelen zicht voor het overgrote deel comfortabel met het online betalen.

Hoewel 90% van de Nederlandse internet gebruiker voldoende Engels kent om websites in die taal te kunnen begrijpen, wil toch de helft dat de websites in ieder geval ook in het Nederlands worden aangeboden. Opvallend is tenslotte dat de Nederlandse internet gebruiker zich gemiddeld minder zorgen maakt over het 'privacy' en 'data protectie' aspect van het internet dan de gemiddelde Europese internet gebruiker. 35% maakt zich daar in Nederland duidelijk bezorgd over, terwijl dat in Europa 52% is.

Sinds medio 1998 voert Pro Active International halfjaarlijks de Internet Monitor in Nederland uit, door middel van een analyse uitgevoerd op basis van zowel online als telefonische onderzoekresultaten. Op dit moment wordt de Internet Monitor halfjaarlijks uitgevoerd in 25 landen wereldwijd, waarbij 300.000 mensen worden ondervraagd over hun Internetgedrag. De vraaggesprekken met meer dan 50.000 Nederlandse Internetgebruikers in Mei 2001 (en nog 300.000 in 25 andere landen) leveren de bovenstaande informatie op.

Copyright © 1997-2001 Pro Active International. All rights reserved. Site design and production by Pro Active International

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie