Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fugro verwacht beter resultaat na overname zes bedrijven

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Bron: Fugro N.V
Zoek soortgelijke berichten
Fugro N.V

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd of gedistribueerd in de Verenigde Staten van Amerika, Canada of Japan.
PERSBERICHT FUGRO N.V.
Leidschendam, 28 juni 2001

Fugro neemt zes bedrijven over en verwacht 30% beter nettoresultaat in de eerste helft 2001

Fugro N.V. (Fugro) heeft met de acquisitie van zes bedrijven binnen de bestaande divisies en enkele grote investeringen verdere invulling gegeven aan haar groeistrategie. Voor de acquisitie van Robertson Research Holdings Limited, Geoid SARL, Marsco, Inc., Kevron Pty Ltd, Tesla 10 Pty Ltd. en een deel van de activiteiten van LaCoste Romberg-Scintrex, Inc. met een gezamenlijke jaaromzet van ongeveer EUR 75 miljoen, betaalt Fugro een totaalbedrag van EUR 133 miljoen. De totale goodwill die voor deze zes acquisities zal worden betaald, bedraagt EUR 103 miljoen. De acquisities passen binnen de groeistrategie van Fugro om de huidige sterke marktpositie te verankeren en uit te bouwen. Alle acquisities zullen direct een positieve bijdrage leveren aan het resultaat.

Fugro investeert verder een totaal bedrag van ongeveer EUR 30 miljoen in de koop en uitrusting van een nieuw schip voor geotechnische activiteiten (de Fugro Explorer) en in de aankoop van onroerend goed in Houston (VS).

Voor de financiering van de Robertson Research Holdings Limited en van andere mogelijke overnames in de nabije toekomst, overweegt Fugro uitbreiding van het geplaatste aandelenkapitaal met maximaal 9,9%. Naar verwachting van Fugro zullen de acquisities, na eventuele emissie van aandelen en onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing latend, een positieve bijdrage leveren aan de winst per aandeel.

Fugro verwacht dat het nettoresultaat over de eerste zes maanden van 2001 ten minste 30% hoger zal uitvallen dan dat over dezelfde periode vorig jaar.

Acquisitie van Robertson Research Holdings Limited (VK) Fugro heeft een contract getekend om het gehele uitstaande aandelenkapitaal van Robertson Research Holdings Limited (Robertson) te verwerven dat nu gehouden wordt door het management (50,1%) en door Simon Group plc. (49,9%).

Robertson is een van 's werelds meest toonaangevende ondernemingen op het gebied van kennis van de aardbodem en verleent diensten aan de olie- en gasindustrie vanuit haar hoofdvestiging in Noord Wales (Verenigd Koninkrijk) en vestigingen in Italië en Australië. Haar activiteiten omvatten geologische en geofysische diensten, reservoir engineering, data-management en laboratoriumdiensten.

Het bedrijf heeft ongeveer 500 medewerkers. Fugro verwacht dat Robertson, als onderdeel van de Fugro groep en profiterend van de uit de overname voortvloeiende synergie, in 2001 een jaaromzet van GBP 31,7 miljoen (EUR 51 miljoen), een EBIT van GBP 6,2 miljoen (EUR 10 miljoen) en een resultaat na belastingen van GBP 5 miljoen (EUR 8 miljoen) kan behalen. Robertson is een schuldvrije onderneming en zal met ingang van 1 juli 2001 in de consolidatie worden opgenomen. De koopsom van GBP 59 miljoen (EUR 95 miljoen) zal in principe worden betaald in contanten en in schuldbrieven. Na verkoop van haar aandeel zal het management aan het bedrijf verbonden blijven.

Met de acquisitie van Robertson versterkt Fugro haar leidende positie in nichemarkten voor de olie- en gasindustrie. Door de combinatie van de capaciteit van Robertson met de bestaande diensten van Fugro Geoteam AS, Seismic Australia Pty, Fugro GeoServices, Inc en Geo-logic Consulting Services B.V., worden de beschikbare bronnen van de geologische diensten-groep binnen de survey divisie substantieel uitgebreid. Verdere groeimogelijkheden ontstaan binnen de Fugro groep door de producten van Robertson toe te passen bij de snelgroeiende geofysische activiteiten vanuit de lucht. Tevens verwacht Fugro dat Robertson de basis zal vormen voor toekomstige acquisities.

Aandeelhouders van Simon Group plc. dienen nog over de transactie te stemmen. Naar verwachting is de overname eind juli afgerond.

Acquisitie van Geoid SARL
Geoid SARL (Geoid) is gevestigd in Montpellier (Frankrijk) en heeft een jaaromzet van ongeveer FFR 24 miljoen (circa EUR 3,7 miljoen). Het bedrijf heeft 30 medewerkers. Geoid is in 1986 opgericht en is op dit moment een van de grootste Franse survey-bedrijven voor land en voor zee. Door de acquisitie van Geoid versterkt Fugro haar positie in Frankrijk en verbetert de toegankelijkheid van Fugro's internationale dienstenpakket voor Franse opdrachtgevers. Geoid wordt met ingang van 1 januari 2001 geconsolideerd.

Acquisitie van Marsco, Inc.
Met de aandeelhouders van Marsco, Inc. (Marsco), is een overeenkomst gesloten voor de overname van het gehele aandelenkapitaal en de uitstaande schulden van het bedrijf. Marsco verleent geotechnische diensten op zee in de Golf van Mexico. De activiteiten van Marsco worden gecombineerd met Fugro's bestaande capaciteiten in Houston. Marsco heeft 15 medewerkers en heeft een jaaromzet van ongeveer USD 3 miljoen (EUR 3,5 miljoen). Marsco zal met ingang van 1 juli 2001 in de consolidatie worden opgenomen.

Acquisitie van een deel van de activiteiten van LaCoste Romberg-Scintrex, Inc.
Een voorovereenkomst is gesloten met de aandeelhouders van LaCoste Romberg-Scintrex, Inc. (LRS), een Canadees bedrijf dat surveys vanuit de lucht uitvoert. Op grond hiervan neemt Fugro de geofysische surveyactiviteiten en de Australische dochteronderneming over. Verder neemt Fugro een 10% belang in het aandelenkapitaal van LRS en Fugro krijgt een zetel in het bestuur van het bedrijf. LRS produceert apparatuur voor geofysische en zwaartekrachtmeting vanuit de lucht en heeft een substantieel aandeel in de wereldmarkt voor de productie van deze apparatuur. De overgenomen activiteiten worden per 1 juli 2001 geïntegreerd in de bestaande Fugro Airborne Surveys bedrijven.
De surveydiensten vanuit de lucht worden geleverd vanuit kantoren in Canada en Australië. 25 personeelsleden komen in dienst bij Fugro en de jaarlijkse omzet van de verworven activiteiten is ongeveer CAD 3,9 miljoen (EUR 2,9 miljoen).

Acquisitie van Kevron Pty Ltd.
Fugro heeft een overeenkomst gesloten met de eigenaren van de Kevron Groep voor de overname van alle aandelen in Kevron Pty Ltd, Kevron Aerial Surveys Pty Ltd, Kevron Geophysics Pty Ltd, Geo Instruments Pty Ltd, Kevron Aviation Pty Ltd en Kevron NT Pty Ltd. (samen Kevron). Deze Australische bedrijven houden zich bezig met geofysiek vanuit de lucht, luchtfotografie en cartografie.

Kevron heeft haar hoofdkantoor in Perth (Australië), een apart kantoor in Sydney, (Australië), een jaaromzet van AUD 14 miljoen (EUR 9 miljoen), 70 medewerkers en tien vliegtuigen. Ze zijn actief in Australië, Zuidoost Azië, de Stille Oceaan en Afrika.

Acquisitie van Tesla 10 Pty Ltd.
De aandeelhouders van Tesla 10 Pty Ltd. en Tesla Airborne Geoscience Pty Ltd. hebben ter beoordeling en ondertekening een overeenkomst ontvangen voor de verkoop van deze Australische bedrijven voor geofysiek vanuit de lucht aan Fugro.

Beide bedrijven werken samen als Tesla Geophysics met hoofdkantoor in Perth (Australië). De groep heeft een jaaromzet van AUD 8 miljoen (EUR 4,8 miljoen), meer dan 50 medewerkers, vijf vliegtuigen en twee data-verwerkings centra. De bedrijven zijn vooral actief in Australië, maar ook in Afrika en Europa.

Met de acquisitie van de kwalitatief goede en internationaal actieve bedrijven Kevron en Tesla Geophysics, versterkt Fugro haar aanwezigheid in met name Australië, Zuidoost Azië, Afrika en Europa. Door de uitbreiding met de beschikbare capaciteiten is Fugro ook beter in staat grotere internationale projecten voor survey vanuit de lucht uit te voeren.

De totale goodwill die voor deze zes acquisities zal worden betaald, bedraagt EUR 103 miljoen.

Verdere acquisities
Fugro voert overleg met een aantal andere bedrijven in de wereld hetgeen kan leiden tot verdere acquisities in bestaande divisies in de tweede helft van het jaar.

Grote investeringen
Om door middel van investeringen voorop te blijven lopen met technische ontwikkelingen, heeft Fugro een geotechnisch schip gekocht om in te zetten in de Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan. Het nieuwe schip, de Fugro Explorer, wordt uitgerust met dynamic positioning, state-of-the-art boor- en testfaciliteiten en zal geschikt zijn om geotechnisch onderzoek te doen in waterdieptes tot 3.000 meter, terwijl het schip ook veelzijdig genoeg is voor standaard projecten in ondiep water. Het schip heeft een lengte van 78 meter en biedt plaats aan 58 personen. Het schip zal begin 2002 gereed zijn. De totale investering voor de aankoop van het schip en het ombouwen voor geotechnische diensten bedraagt USD 16 miljoen (EUR 18 miljoen).

In Houston (USA) heeft Fugro een overeenkomst gesloten voor de aankoop van onroerend goed, waarmee zij het volledige eigendom van het terrein en de gebouwen van de hoofdvestiging in Houston verkrijgt. Hiermee is een bedrag van USD 10 miljoen (EUR 12 miljoen) gemoeid.

Financiering
Kleinere acquisities en investeringen worden door Fugro in het algemeen gefinancierd uit de bestaande cashflow. Ter financiering van Robertson en van mogelijk andere acquisities in de nabije toekomst overweegt Fugro het geplaatste aandelenkapitaal met maximaal 9,9% uit te breiden. Naar verwachting van Fugro zullen de acquisities, na eventuele uitgifte van aandelen en onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing latend, een positieve bijdrage leveren aan de winst per aandeel over het jaar 2001.

Nieuw survey schip gedoopt
Op 16 juni 2001 is Fugro's nieuwste survey schip, de Skandi Carla, in Molde (Noorwegen) gedoopt. Het schip, door Fugro-UDI Ltd. op basis van een contract voor vijf jaar in gebruik genomen voor surveydiensten, heeft reeds een orderboek van 84 dagen. De Skandi Carla is een veelzijdig schip dat gebruikt kan worden voor ROV (onbemande onderzeeër) en constructie-ondersteunende diensten en kan in waterdieptes tot 3.000 meter werken. Het 84 meter lange schip is uitgerust met een 640m2 hoofddek, een 50 ton/15 meter deining-gecompenseerde kraan, geïntegreerde ROV ondersteuning, dynamic positioning en Fugro Seastar DGPS plaatsbepaling en kan 80 personen huisvesten.

Grootste contract toegekend voor geofysische survey vanuit de lucht Fugro-Suhaimi Ltd. (Saudi Arabië) heeft een contract gesloten met Saudi Aramco's Exploration Division voor het verzamelen van magnetische data vanuit de lucht in de centrale en oostelijke provincies van Saudi Arabië. De totale waarde van de opdracht is ongeveer USD 18 miljoen (EUR 21 miljoen).

De survey, waarmee in de tweede helft van 2001 zal worden gestart, beslaat
1,8 miljoen lijn-kilometers met TRIAX magnetische gradiometer gegevens, waardoor dit het grootste survey project vanuit de lucht is dat ooit gegund is. Voor het project werken Fugro en het geassocieerde Canadese bedrijf SGI samen. Voor de survey zal van acht vliegtuigen gebruik gemaakt worden van. Er is een periode van twee jaar nodig om het project te voltooien, inclusief het trainen van Saudi Aramco personeel in het gebruik van de gegevens.

Groot contract in de VS toegekend
Fugro BRE, Inc. heeft het bestaande Long Term Pavement Performance contract met de Federal Highway Administration met vijf jaar verlengd. De contractswaarde bedraagt bijna USD 10 miljoen (EUR 11,5 miljoen). Evenals in voorgaande jaren zal Fugro voor de uitvoering van het contract werkzaam zijn in de 11 zuidoostelijke staten van de Verenigde Staten en Puerto Rico.

Marktontwikkelingen in de eerste zes maanden van 2001 In het eerste halfjaar van 2001 blijven de marktomstandigheden voor Fugro's olie- en gasactiviteiten sterk verbeteren als gevolg van de voortzetting van het herstel van de investeringen door olie- en gasmaatschappijen. De seismische data-markt herstelt zich langzaam. In het algemeen blijven de vooruitzichten voor de overige niet aan olie- en gasgerelateerde activiteiten onveranderd gunstig.
Als gevolg hiervan verwacht de directie dat het nettoresultaat over de eerste zes maanden van 2001 ten minste 30% hoger zal uitvallen dan dat over dezelfde periode vorig jaar.
Er is geen reden om dit jaar een wijziging te verwachten in het (mede door de seizoensinvloeden) voor Fugro traditionele patroon van een sterkere tweede helft van het jaar ten opzichte van de eerste helft van het jaar.

Op 17 augustus 2001 zal Fugro de resultaten van de eerste helft van het jaar 2001 presenteren alsmede een voorspelling voor het hele jaar 2001.

Dit document behelst geen (onderdeel van een) aanbod tot verkoop of uitlokking van een aanbod tot koop of uitgifte van enige effecten in de Verenigde Staten of elders. De effecten van Fugro N.V. worden niet geregistreerd op grond van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act") en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan of voor rekening van of namens "U.S. persons " (zoals gedefinieerd in Regulation S onder de Securities Act), tenzij deze effecten geregistreerd zijn op grond van de Securities Act of zijn vrijgesteld van registratie.


voor nadere informatie: Fugro N.V. Ir. G-J. Kramer, President Directeur Fugro N.V. Veurse Achterweg 10 Postbus 41 2260 AA Leidschendam Tel: 070-3111422 Fax: 070-3202703 www.fugro.nl


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie