Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tarieven voor KPN Telecom vastgesteld door OPTA

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

Mededeling A OPTA, 28 juni 2001

De door KPN Telecom B.V. voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 voor interconnectie- en bijzondere toegangsdiensten te hanteren tarieven

Nota Bene: Met onderhavige tarieven wordt voor het eerst invulling gegeven aan het door het college in zijn richtsnoeren van 13 april 2001 verwoorde tariefreguleringsmodel, waarin onder andere is begrepen de differentiatie in de tariefregulering voor enerzijds terminating access en anderzijds originating access. Teneinde met KPN interconnecterende marktpartijen in de gelegenheid te stellen om te bezien in hoeverre een en ander van invloed is op de door hen van KPN afgenomen diensten en om dienovereenkomstig te kunnen handelen, is het college doende met nadere besluitvorming inzake een in te voeren overgangsregime. Vooralsnog gaan hierbij de gedachten uit naar de introductie van een per 1 juli aanstaande aan te vangen periode tot 1 oktober 2001 waarbinnen het met KPN interconnecterende marktpartijen vrij staat om te opteren voor tijdelijke voortzetting van de tot 1 juli 2001 door KPN in rekening te brengen tarieven, in plaats van de tarieven zoals vermeld in onderhavige mededeling. De definitieve besluitvorming ten aanzien van dit eventuele overgangsregime wordt door het college neergelegd in het op korte termijn inzake de voor 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 voor KPN te gelden interconnectietarieven te publiceren besluit. Bedoeld besluit zal onder andere verschijnen op de website van OPTA (www.opta.nl).

Voor de goede orde zij er op gewezen dat aan deze mededeling geen rechten kunnen worden ontleend.

Tabel 1. De tarieven voor terminating access diensten voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002

Set-up Conveyance Gemiddeld Piek Dal WNT National terminating 2,1 2,4 2,1 1,1 0,8 Regional terminating 1,6 1,7 1,7 0,8 0,6 Local terminating 1,2 1,3 1,3 0,6 0,5 National emergency connect 2,1 2,4 2,1 1,1 0,8 Regional emergency connect 1,6 1,7 1,7 0,8 0,6 Conveyance tarieven in Nederlandse centen per minuut (excl. BTW) Set-up tarieven in Nederlandse centen per gesprek (excl. BTW)

Tabel 2. De tarieven voor terminating access poorten voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 Terminating access poort nationaal/regionaal 165 Terminating access poort lokaal 950 Tarieven in Nederlandse guldens per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)


1 van 3
Tabel 3. De tarieven voor bijzondere toegangsdiensten voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002

Set-up Conveyance Gemiddeld Piek Dal WNT Carrier select nationaal 2,7 3,2 2,8 1,4 1,0 Carrier select regionaal 2,1 2,3 2,3 1,1 0,8 Carrier select lokaal 1,6 1,8 1,8 0,9 0,7 Carrier preselect nationaal 2,7 3,2 2,8 1,4 1,1 Carrier preselect regionaal 2,2 2,4 2,3 1,1 0,8 Carrier preselect lokaal 1,7 1,8 1,8 0,9 0,7 06760 Internet Connect 2,2 2,3 2,3 1,1 0,8 regionaal (MIACO)
VPN connect 1-stage nat. 2,5 2,9 2,6 1,3 1,0 VPN connect 1-stage reg. 1,9 2,1 2,1 1,0 0,8 VPN connect 2-stage nat. 2,5 2,9 2,6 1,3 1,0 VPN connect 2-stage reg. 1,9 2,1 2,1 1,0 0,8 Paging connect nationaal 2,5 2,9 2,6 1,3 1,0 Paging connect regionaal 1,9 2,1 2,1 1,0 0,8 PN connect nationaal 2,5 2,9 2,6 1,3 1,0 PN connect regionaal 1,9 2,1 2,1 1,0 0,8 800/90x connect nationaal 3,0 3,5 3,1 1,5 1,1 800/90x connect regionaal 2,4 2,6 2,5 1,3 0,9 Conveyance tarieven in Nederlandse centen per minuut (excl. BTW) Set-up tarieven in Nederlandse centen per gesprek (excl. BTW)

Tabel 4. De tarieven voor originating access poorten voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 Originating access poort nationaal/regionaal 414 Originating access poort lokaal 1.129 Tarieven in Nederlandse guldens per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)

Tabel 5. Het FRIACO tarief voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 06760 Internet Connect Flat Rate Service regionaal (FRIACO) 5.351 Tarief in Nederlandse guldens per maand per 2Mbit/s (excl. BTW)

Tabel 6. Het tarief voor de 90x Customer Billing Service voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 90x Customer Billing Service Tarief in Nederlandse centen per gesprek 3,15 Percentage van de gefactureerde omzet 4,5% Tarief excl. BTW

Tabel 7. Het tarief voor enkelvoudige nummerporteringen voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 Tarief per enkelvoudige portering 74 Tarief in Nederlandse guldens excl. BTW

Tabel 8. Het tarief per CPS mutatie voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 Tarief per CPS mutatie 4,27 Tarief in Nederlandse guldens excl. BTW


2 van 3
Tabel 9. Het tarief voor MDF-access voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 Tarief voor MDF-access 26,29 Tarief in Nederlandse guldens per maand excl. BTW

Tabel 10. Het tarief voor Line Sharing voor de periode 1 juli 2001 tot 1 juli 2002 Tarief voor Line Sharing 13,87 Tarief in Nederlandse guldens per maand excl. BTW

Voor de tarieven gegeven in de tabellen 1. en 3. zijn de tariefperioden als volgt: Piek: maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot 19:00 uur; Dal: maandag tot en met vrijdag van 19:00 uur tot 24:00 uur; WNT (weekend/nacht): nacht 00.00 uur tot 08.00 uur en zaterdag en zondag 00.00 uur tot 24.00 uur.


***

3 van 3
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie