Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch van Centraal Bureau voor de Statistiek

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 25 / 28 juni 2001

Inhoud Verkeer, vervoer en communicatie ­ Vervoer en dienstverlening t.b.v. het vervoer: opbrengsten en kosten van bedrijven, 1999. pag.3 Arbeid
­ Werkloosheidscijfers maart 2001-mei 2001. pag. 5 ­ Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen, mei Financiële instellingen en markten 2001. pag. 6 ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en ­ Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen, mei aandelenindexcijfers, week no. 24. pag. 8 2001. pag. 7 ­ Nieuw ingeschreven hypotheken op onroerende goederen, april ­ Contractuele loonkosten per uur mei 2001. pag. 6 2001. pag. 2 ­ Spaargelden, april 2001. pag. 2 ­ Particuliere woningtransacties, april 2001. pag. 3 Handel, horeca en reparatie
­ Omzet en kosten van bedrijven in de handelsbemiddeling, 1999. pag. 4

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 (ã 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 (ã 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. V33011 ISSN: 0166­9680
Spaargelden 1) (20)

2000 2001 2)

jaar okt. nov. dec. jan. febr. maart april april

mln gld mln euro

Stand per ultimo voorgaande periode 287 243 292 248 293 668 293 614 295 837 304 600 307 492 311 028 141 138

Stortingen 186 023 18 506 17 725 18 255 28 946 19 024 20 320 19 898 9 029 Terugbetalingen 184 162 17 787 18 329 18 948 22 769 16 180 16 911 16 371 7 429 Spaarverschil 1 862 719 ­604 ­693 6 176 2 845 3 409 3 527 1 600

Bijgeschreven rente 6 736 704 550 2 913 1 192 47 129 156 71 Besparingen 8 598 1 423 ­55 2 220 7 368 2 892 3 537 3 683 1 671

Correcties en statistische verschillen ­4 ­3 2 1 396 ­1 ­47 ­21

Stand per ultimo verslagperiode 295 837 293 668 293 614 295 837 304 600 307 492 311 028 314 664 142 788

Deposito `s met opzegtermijn 232 275 236 599 232 680 229 565 237 537 238 458 240 530 242 278 109 941 Deposito's met vaste looptijd 63 561 57 069 60 934 63 561 67 063 69 034 70 498 72 385 32 847

1) Voorlopige cijfers
2) Begin nieuwe reeks door wijziging rapportageplichtige kredietinstellingen.

Nieuw ingeschreven hypotheken op onroerende goederen (20)

2000 2001 Trend

aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april april

Aantallen % Hypotheken op woonhuizen
w.v. gegeven door particulieren 41 429 39 198 42 368 42 372 61 962 29 337 32 191 38 436 36 712 36 712 ­21 Landelijke eigendommen 334 386 366 451 865 314 319 470 464 464 ­10 Combinaties woonhuis/bedrijfspand 880 919 901 996 1 714 851 770 1 061 1 042 1 042 ­6 Bedrijfspanden 785 863 912 883 1 812 876 891 1 045 1 022 1 022 ­3 Voor bouwgrond bestemde percelen 1 137 833 928 1 028 1 974 720 565 687 623 623 ­21

Alle hypotheken te zamen 44 898 42 551 45 883 46 148 69 135 32 435 35 071 42 053 40 235 40 235 ­20 w.v. genomen door
hypotheekbanken en bouwfondsen 13 148 12 620 13 441 13 617 22 832 10 243 11 506 13 918 13 894 13 894 ­23 verzeker., spaarkas., pensioenfnds. 7 214 6 493 6 995 7 292 10 428 4 744 5 265 6 259 5 636 5 636 ­19 banken 21 390 20 251 21 799 21 266 29 879 14 723 15 362 18 519 17 580 17 580 ­21 andere rechtspers.,partc., buitenl. 3 146 3 187 3 648 3 973 5 996 2 725 2 938 3 357 3 125 3 125 ­19

mln gld mln euro

Hypotheken op woonhuizen 13 253 13 061 14 251 14 352 23 195 10 005 11 239 12 907 12 879 5 844 ­8 w.v. gegeven door particulieren 12 676 12 165 12 961 12 930 20 638 8 887 10 168 12 024 12 113 5 497 ­9 Landelijke eigendommen 286 445 995 578 1 323 620 428 635 691 314 4 Combinaties woonhuis/bedrijfspand 1 205 1 536 965 996 2 158 894 964 1 109 1 648 748 4 Bedrijfspanden 1 553 4 187 2 507 3 395 5 937 3 959 4 209 2 853 3 556 1 614 1 Voor bouwgrond bestemde percelen 681 1 178 783 819 1 764 882 735 718 687 312 ­4


Alle hypotheken te zamen 16 978 20 408 19 501 20 141 34 378 16 359 17 574 18 221 19 460 8 831 ­5 w.v. genomen door 0 hypotheekbanken en bouwfondsen 5 188 5 591 5 736 5 820 12 033 4 999 5 136 6 225 7 025 3 188 ­6 verzeker., spaarkas., pensioenfnds. 2 316 2 114 2 294 2 385 3 724 1 693 1 761 2 104 1 969 894 ­4 banken 8 002 9 731 8 117 8 093 13 425 6 739 6 502 7 385 7 477 3 393 ­11 andere rechtspers.,partc., buitenl. 1 472 2 972 3 354 3 842 5 195 2 928 4 174 2 508 2 989 1 357 14

Gem. hypotheekrente op woninghypotheken 6,01 6,11 6,18 6,22 6,22 6,15 6,01 5,94 5,89 5,89

Bron: Kadaster.

1) Bij banken, verzekeraars, pensioenfondsen en bouwfondsen, inclusief de woninghypotheken aan bedrijven en aan het buitenland.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Particuliere woningtransacties 1) (20)

Aantal transacties Gemiddelde koopsom

2000 2001 2000 2001

dec. jan. febr. maart april dec. jan. febr. maart april april

1 000 gulden 1 000 euro

Groningen 783 380 427 534 520 260 265 269 256 266 121 Friesland 930 372 474 665 625 286 278 286 305 301 137 Drenthe 754 315 413 473 452 358 329 346 360 360 163 Overijssel 1 357 683 770 940 904 358 347 353 368 371 168 Gelderland 2 451 1 083 1 424 1 558 1 559 443 440 449 438 456 207 Utrecht 1 839 802 984 1 167 1 225 476 491 484 500 493 224 Noord-Holland 3 200 1 623 1 766 2 173 2 140 470 460 484 467 481 218 Zuid-Holland 5 074 2 426 2 808 3 417 3 226 382 355 373 360 387 176 Zeeland 613 303 370 414 427 282 261 281 279 294 133 Noord-Brabant 3 613 1 473 1 847 2 211 2 169 441 432 441 436 442 201 Limburg 1 624 582 775 937 934 362 350 344 357 359 163 Flevoland 673 299 369 472 453 355 355 344 363 360 163 Nederland 22 911 10 341 12 427 14 961 14 634 402 391 402 398 410 186

Bron: Kadaster.

1) Bestaande eengezinswoningen en bestaande en nieuwbouw appartementen (maximaal 2 objecten per transactie).

Vervoer en dienstverlening t.b.v. het vervoer: opbrengsten en kosten van bedrijven (2000, no. 52)

Bedrijven Werkzame Bedrijfs- Bedrijfslasten Bedrijfs- Resultaat personen opbrengsten resultaat voor belas- Totaal w.v. tingen

personeels- overige kosten bedrijfs- lasten

x 100 mln gld in % van de totale bedrijfsopbrengsten

Tram- en autobusbedrijven 1998 2,9 334 4 418 94,3 51,1 42,2 5,7 1,9 (SBI 6021 en 6023) 1999 2,8 331 4 632 93,3 50,7 42,6 6,7 3,7

Taxibedrijven (SBI 6022) 1998 25,2 354 1 596 87,7 48,8 39,0 12,2 11,3 1999 26,4 369 1 839 88,2 48,6 39,6 11,8 10,5

Goederenvervoer over de weg (SBI 6024) 1998 97,5 1 229 19 112 91,2 42,9 48,3 8,8 8,6 1999 97,7 1 264 20 192 91,6 43,2 48,4 8,4 7,0

Vervoer via pijpleidingen (SBI 6030) 1998 0,1 2 561 38,5 4,2 34,3 61,5 59,5 1999 0,1 2 594 39,8 4,8 35,0 60,2 67,8

Zeevaart (SBI 611) 1998 5,1 101 7 002 91,5 11,7 79,8 8,5 5,7 1999 5,6 106 6 984 93,0 11,8 81,2 7,0 3,3

Binnenvaart (SBI 612) 1998 42,0 150 2 647 75,8 20,1 55,7 24,2 20,6 1999 38,5 135 2 518 78,1 21,5 56,6 21,8 18,3

Vervoer door de lucht (SBI 62)* 1998 0,1 339 14 196 95,8 25,8 70,0 4,2 5,2 1999 0,1 361 14 968 97,8 26,1 71,1 2,2 7,0

Laad-, los- en overslagbedrijven 1998 3,2 112 2 436 93,1 46,3 46,9 6,8 5,8 SBI 6311) 1999 3,3 112 2 473 93,2 45,8 47,3 6,8 1,7

Opslagbedrijven (SBI 6312) 1998 5,1 103 2 390 85,1 33,0 52,1 14,9 13,1 1999 5,2 119 2 678 83,5 31,6 51,9 16,5 15,4

Dienstverlening t.b.v. het 1998 3,9 58 2 376 87,0 20,1 66,9 13,0 3,4 vervoer over land (SBI 6321) 1999 4,5 63 2 389 86,2 22,1 64,1 13,8 3,5

Dienstverlening t.b.v. het 1998 2,4 44 1 518 61,0 21,9 39,1 39,0 24,4 vervoer over water (SBI 6322) 1999 2,3 42 1 554 60,3 21,4 38,8 39,7 26,2

Luchthavens en overige dienstverlening 1998 0,3 38 1 590 76,8 25,9 50,9 23,2 17,7 t.b.v. het vervoer door de lucht (SBI 6323) 1999 0,4 37 1 700 75,2 25,7 49,5 24,8 16,2

Reisorganisatie (SBI 6331) 1998 5,5 82 988 87,6 39,9 47,7 12,4 14,1 1999 6,6 83 1 141 87,4 37,0 50,4 12,6 13,8

Reisbemiddeling (SBI 6332) 1998 10,3 111 1 042 86,4 42,2 44,2 13,6 14,8 1999 10,2 107 981 85,7 42,3 43,4 14,3 15,5

Informatieverstrekking op het gebied van 1998 4,4 41 440 100,2 46,1 54,1 ­0,2 0,8 toerisme (SBI 6333) 1999 4,1 39 504 95,3 37,1 58,1 4,7 5,2

Expediteurs, cargadoors en bevrachters 1998 16,2 278 3 824 87,8 54,2 35,0 12,2 12,4 (SBI 6341) 1999 16,9 259 4 069 87,8 47,0 40,7 12,2 11,9

Weging en meting (SBI 6342) 1998 1,1 8 219 94,5 28,3 66,2 5,5 5,0 1999 1,4 10 205 96,3 31,4 64,9 3,7 3,9


* Ondernemingen met 20 of meer werknemers

Statistisch bulletin 25 (CBS) 28/6/2001 3
Omzet en kosten van bedrijven in de handelsbemiddeling (23)

Branches Bedrijven Werkzame Bedrijfs- Bruto- Bedrijfslasten Bedrijfs- Resultaat personen opbreng- winst 2) resultaat voor sten 1) totaal w.v. Perso- belastingen neels- kosten

x 100 mln gld in % van de bedrijfsopbrengsten

Totaal handelsbemiddeling (SBI 511) 1998 59,1 160,8 2 889 2 751 74,4 33,3 25,6 24,1 1999 61,7 193,1 3 416 3 300 73,5 33,2 26,5 30,9 w.v. bedrijven met:
0- 9 werknemers 1998 58,1 112,3 1 569 1 546 69,5 28,5 30,5 29,5 1999 60,6 135,9 1 756 1 738 67,8 28,5 32,2 32,4 10 en meer werknemers 1998 1,0 48,4 1 320 1 205 80,1 39,1 19,9 17,7 1999 1,1 57,1 1 660 1 561 79,6 38,1 20,4 29,4 w.v. handelsbemiddeling in:
landbouwprodukten, levende dieren, textielgrondstoffen en halffabrikaten en grondstoffen voor de voedings- en 1998 5,1 12,0 209 200 73,1 31,5 26,9 24,8 genotmiddelenindustrie (SBI 5111) 1999 5,6 14,1 219 212 66,5 28,2 33,5 35,0

brandstoffen, ertsen, metalen en chemische produkten 1998 2,8 7,6 152 150 75,0 39,9 25,0 26,0 (SBI 5112) 1999 2,4 10,8 171 168 77,4 47,2 22,6 21,1

hout, vlakglas, sanitair en bouwmaterialen 1998 3,1 10,0 213 205 72,8 30,2 27,2 22,9 (SBI 5113) 1999 3,0 8,4 170 170 77,5 28,8 22,5 23,0

machines, technische benodigdheden, schepen en 1998 9,0 36,9 874 785 74,2 34,8 25,8 25,1 vliegtuigen (SBI 5114) 1999 9,8 49,5 1 245 1 177 69,1 32,0 30,9 28,9

meubels, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren 1998 7,3 16,0 251 239 70,3 28,2 29,7 29,5 (SBI 5115) 1999 7,9 22,1 322 317 74,0 35,8 26,0 27,6

kleding, overig textiel, schoeisel en lederwaren 1998 12,9 29,1 409 404 76,9 33,9 23,1 21,4 (SBI 5116) 1999 12,0 30,5 423 418 76,3 33,6 23,7 24,2

voedings- en genotmiddelen 1998 4,8 12,8 263 260 63,5 28,6 36,5 30,4 (SBI 5117) 1999 4,7 12,8 250 246 56,6 27,0 43,4 45,6

gespecialiseerd in overige goederen 1998 10,2 28,2 426 416 80,3 34,5 19,7 19,3 (SBI 5118) 1999 11,9 35,0 445 438 . 37,8 . .

niet gespecialiseerde handelsbemiddeling 1998 3,9 8,1 93 92 84,3 39,1 15,7 14,8 (SBI 5119) 1999 4,3 9,8 170 155 82,6 29,1 17,4 .

1) Bedrijfsopbrengsten = bruto winst + overige bedrijfsopbrengsten. 2) Bruto winst = netto omzet­ inkoopwaarde v.d. omzet.

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Verdere daling werkloosheid mede beïnvloed door incidentele factoren, die geen directe invloed hebben op de ontwikkeling van de werkloosheid. In de tweede plaats reageert de werkloosheid in het algemeen Volgens de nieuwste cijfers van het CBS kwam het aantal geregi- vertraagd op de veranderingen in de economische groei. Een streerde werklozen in de maanden maart-mei uit op 134 duizend. De sterke vermindering van de groei heeft in de regel pas na enkele werkloosheid is verder gedaald. In de laatste twaalf maanden daalde kwartalen effect op de ontwikkeling van de werkloosheid. Een het aantal werklozen gemiddeld met vijfduizend per maand. dergelijke vertraagde reactie van de werkloosheid op de eco- nomische ontwikkeling deed zich begin jaren negentig voor. Daling geregistreerde werkloosheid
In de maanden maart­mei van dit jaar waren er gemiddeld 134 Technische toelichting duizend geregistreerde werklozen. Dat is 21 duizend minder dan in Geregistreerde werklozen zijn mensen die bij een arbeidsbureau februari-april. Door seizoensinvloeden is in deze periode van het jaar staan ingeschreven, direct beschikbaar zijn voor een baan van een daling van het aantal werklozen met 13 duizend gebruikelijk. Na minstens twaalf uur per week en geen werk hebben of werk van verwijdering van deze invloeden komt het werkloosheidscijfer dan minder dan twaalf uur per week. De cijfers over de geregistreer- ook achtduizend lager uit dan in de vorige driemaandsperiode. De de werkloosheid zijn gebaseerd op de registratie van de arbeids- werkloosheid is dus verder gedaald. bureaus en de Enquête beroepsbevolking van het CBS, een Omdat de cijfers gebaseerd zijn op een steekproefonderzoek heb- steekproef-onderzoek dat maandelijks onder ruim tienduizend ben ze een onnauwkeurigheidsmarge. De ontwikkeling van de werk- mensen in Nederland wordt gehouden. loosheid kan daarom het beste over een wat langere periode worden De geregistreerde werkloosheidscijfers hebben een onnauwkeu- vastgesteld. Vergeleken met een jaar geleden is het aantal werk- righeidsmarge omdat ze gebaseerd zijn op een steekproef- lozen nu 61 duizend lager. Dat komt overeen met een daling van vijf- onderzoek. Alleen uit grote veranderingen of uit veranderingen duizend per maand. die zich gedurende een langere periode aftekenen mogen con- clusies worden getrokken over de tendens van de werkloosheid. Halvering langdurige werkloosheid Naast de maandelijkse cijfers van de geregistreerde werkloos- Zowel de kortdurende als de langdurige werkloosheid is de afgelopen heid, publiceert het CBS jaarlijks een breder scala van indicatoren twaalf maanden gedaald. Het aantal werklozen dat korter dan een van het onbenut arbeids-aanbod. Eén daarvan is de werkloze jaar staat ingeschreven nam af met ruim 30 duizend tot 79 duizend. beroepsbevolking: mensen die niet of minder dan twaalf uur wer- Het aantal werklozen dat langer dan een jaar staat ingeschreven nam ken en actief zoeken naar werk voor twaalf uur of meer. Het Cen- met eenzelfde aantal af tot 55 duizend. In de afgelopen twee jaar is traal Planbureau gebruikt dit cijfer voor economische analyses. daarmee de langdurige werkloosheid gehalveerd. Een nog bredere afbakening van het onbenut arbeidsaanbod is: alle mensen die niet of minder dan twaalf uur werken en betaald Lage economische groei en dalende werkloosheid werk voor twaalf uur of meer zouden willen hebben (ongeacht of De economische groei in het eerste kwartaal van dit jaar was met men direct in staat is om te werken, op zoek is naar werk, enzo- twee procent laag in vergelijking met voorgaande kwartalen. De voorts). werkloosheid blijft echter dalen. Het CBS merkt daarbij het volgende Een andere indicatie van het arbeidspotentieel is het aantal op. Allereerst werd de lage economische groei in het eerste kwartaal mensen met een bijstands- of ww- uitkering.

1. Geregistreerde werklozen naar geslacht, naar duur inschrijving en naar leeftijd (driemaandsgemiddelden) (20)

Totaal Mannen Vrouwen Korter dan 1 jaar 25 25­34 35­64 1 jaar of langer jaar jaar jaar

x 1 000
Jan. `00 ­ maart `00 217 123 94 121 96 26 57 133 Febr. `00 ­ april `00 201 109 92 114 87 27 47 127 Maart `00 ­ mei `00 195 103 93 111 85 24 45 126

April `00 ­ juni `00 173 91 82 95 78 21 44 108 Juli `00 ­ sept. `00 176 87 88 98 78 24 42 110 Okt. `00 ­ dec. `00 186 90 96 108 78 22 53 111

Jan. `01 ­ maart `01 176 98 78 114 62 24 43 109 Febr. `01 ­ april `01 155 86 69 95 60 19 36 99 Maart `01 ­ mei `01 134 76 58 79 55 16 31 87

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

2. Geregistreerde werklozen naar geslacht en leeftijd en naar geslacht en duur inschrijving (driemaandsgemiddelden) (20) Inl. tel. (045)570 72 70

Totaal 25 jaar 25­64 jaar Korter dan 1 jaar 1 jaar of langer

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

x 1 000
Jan. `00 ­ maart `00 217 16 11 107 83 68 53 55 41 Febr. `00 ­ april `00 201 13 14 96 78 61 53 48 39 Maart `00 ­ mei `00 195 11 13 91 80 55 55 47 37

April `00 ­ juni `00 173 10 12 82 70 47 48 44 34 Juli `00 ­ sept. `00 176 11 14 77 75 51 48 37 41 Okt. `00 ­ dec. `00 186 7 14 83 81 48 59 42 36

Jan. `01 ­ maart `01 176 11 13 87 65 65 49 33 28 Febr. `01 ­ april `01 155 10 9 76 60 52 43 33 26 Maart `01 ­ mei `01 134 9 7 67 50 43 36 33 22

Bron: Statistiek geregistreerde werkloosheid.

N.B. Niet voor seizoen gecorrigeerde cijfers. Duur inschrijving volgens registratie arbeidsbureaus.

Statistisch bulletin 25 (CBS) 28/6/2001 5
Contractuele loonkosten per uur inclusief bijzondere beloningen 1) (21)

Sbi- Jaargemiddelde 2000 2001* code 2) 1999 2000 mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei

1990=100

Metaal- en elektrotechnische industrie 27­35 127,8 132,5 131,3 131,3 133,2 133,2 135,5 135,3 135,3 135,3 134,6 134,6 134,6 135,6 136,7 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 66 128,6 133,3 131,8 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 134,4 136,1 136,1 136,1 136,1 136,6 136,6 Openbaar bestuur 75 128,0 131,4 130,1 130,1 130,0 132,7 132,7 133,6 133,6 133,6 133,5 133,7 133,8 134,0 135,8 Onderwijs 80 130,0 133,9 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 133,7 133,7 137,4 137,4 137,4 Gezondheids- en welzijnszorg 85 124,7 129,3 127,9 129,7 130,3 130,5 130,5 130,5 130,5 130,5 130,0 129,7 129,8 129,9 129,9

1) Tot en met 2000 maakt de overhevelingstoeslag deel uit van de loonkosten, terwijl vanaf 2001 wordt uitgegaan van cao-lonen waarin de gebruteerde overhevelings- toeslag verwerkt is.
2) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).

Cao-lonen per uur inclusief bijzondere beloningen 1) (21)

Sbi- Jaargemiddelde 2000 2001* code 2) 1999 2000 mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei

1990=100

Totaal 01­93 128,0 132,2 131,4 131,7 132,9 133,1 133,4 133,6 133,6 133,7 135,1 135,1 135,4 136,0 136,5

Leeftijdscategorie

Jeugd 127,4 132,2 131,0 131,1 132,9 133,0 133,8 133,8 133,8 133,9 138,5 138,5 138,5 139,0 139,3 Volwassenen 128,0 132,2 131,4 131,7 132,9 133,1 133,4 133,6 133,6 133,7 134,9 134,9 135,2 135,8 136,3

Cao-sector

Particuliere bedrijven 128,6 132,8 132,0 132,2 133,8 133,7 134,2 134,3 134,3 134,4 136,2 136,2 136,2 137,0 137,4 Overheid 126,5 130,4 129,8 130,0 130,0 131,5 131,5 131,9 132,0 132,0 132,3 132,4 133,9 134,0 135,0 Gesubsidieerde sector 126,8 131,3 130,3 131,3 132,2 132,2 132,3 132,4 132,4 132,6 133,5 133,2 133,4 133,7 133,7

Bedrijfssector 2)

Landbouw en visserij 01­05 131,0 136,4 135,2 135,2 137,5 137,6 137,6 137,6 137,6 137,6 139,9 139,9 139,9 139,9 139,9 Industrie en bouwnijverheid 10­45 129,6 133,9 133,1 133,2 134,7 134,8 135,4 135,3 135,3 135,5 136,2 136,3 136,3 138,2 138,8 Commerciele dienstverlening 50­74 127,5 131,6 130,8 131,0 132,6 132,6 132,9 133,1 133,1 133,2 135,6 135,6 135,6 135,8 136,0 Niet-commerciele dienstverlening 75­93 126,9 131,1 130,4 131,0 131,2 132,1 132,2 132,6 132,6 132,6 133,1 133,0 134,0 134,2 134,8

Bedrijfstak 2)

Industrie 15­37 128,4 132,9 132,3 132,3 133,7 133,8 134,6 134,6 134,6 134,9 135,5 135,7 135,7 136,7 137,1 Energie- en waterleidingbedrijven 40­41 125,8 129,5 129,1 129,1 129,1 129,8 129,8 130,5 130,5 130,5 131,5 131,5 131,5 132,5 134,2 Bouwnijverheid 45 133,4 136,8 135,8 136,1 138,1 138,1 138,1 137,7 137,7 137,7 138,6 138,6 138,6 142,6 143,9

Handel 50­52 128,9 133,3 132,2 132,5 134,6 134,4 134,4 134,9 134,9 134,9 135,8 135,8 135,8 136,0 136,6 Horeca 55 128,4 134,7 132,4 132,4 136,9 136,9 136,9 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 137,2 Vervoer en communicatie 60­64 127,5 131,0 131,6 131,6 131,6 131,6 131,6 131,8 131,8 132,0 132,3 132,3 132,3 132,7 132,8 Financiele instellingen 65­67 126,8 132,6 130,6 131,3 134,8 134,8 134,8 134,8 134,8 135,3 135,4 135,4 135,4 135,6 135,6 Zakelijke dienstverlening 70­74 126,4 129,7 129,0 129,0 129,9 130,0 130,9 130,9 130,9 130,9 136,8 136,8 136,8 136,8 136,9

Openbaar bestuur 75 126,3 130,1 128,8 128,8 128,8 131,3 131,3 132,2 132,2 132,2 132,9 133,1 133,2 133,4 135,2 Onderwijs 80 126,9 130,9 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,5 131,6 131,6 135,3 135,3 135,3 Gezondsheids- en welzijnszorg 85 126,9 131,6 130,2 131,9 132,6 132,8 132,8 132,8 132,8 132,8 133,3 132,9 133,0 133,2 133,2 Cultuur en overige dienstverlening 90­93 127,9 133,0 132,6 132,6 133,1 133,2 134,2 134,7 134,7 134,7 135,7 135,7 136,2 137,2 137,2

Bedrijfsklasse 2)

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15­16 128,9 133,1 132,7 132,8 134,0 134,0 134,0 134,1 134,1 134,1 135,7 135,7 135,7 137,1 137,1 Grafische industrie 22 126,6 131,7 131,5 131,5 132,1 132,1 132,1 132,1 132,1 133,0 133,5 135,3 135,3 136,3 136,3 Chemische industrie 24 130,9 134,9 135,3 135,4 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,5 135,9 135,9 135,9 137,1 137,1 Metaal- en elektrotechnische industrie 27­35 127,2 132,2 131,1 131,1 132,9 133,0 135,0 135,0 135,0 135,0 135,5 135,5 135,5 136,5 137,6

Groothandel 51 127,9 132,0 131,0 131,3 133,6 133,3 133,3 133,4 133,3 133,3 133,8 133,8 133,8 133,8 133,9 Detailhandel 52 131,0 136,2 135,0 135,5 137,0 137,0 137,0 138,2 138,2 138,3 139,7 139,7 139,7 140,2 140,2 Financiele instellingen en
zakelijke dienstverlening 65­74 126,5 130,4 129,4 129,5 131,2 131,2 131,9 131,9 131,9 132,0 136,4 136,4 136,5 136,5 136,5 Bankwezen 65 126,6 132,9 130,7 130,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,4 135,4 135,4 135,4 135,4 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 66 127,3 132,2 130,6 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 133,2 134,8 135,8 135,8 135,8 136,3 136,3

1) De brutering van de overhevelingstoeslag (vanaf januari 2001)is zodanig in de indexcijfers verwerkt, dat de brutering niet leidt tot loonmutaties, voorzover niet van de wet- telijke bruteringsregeling (verhoging van het loon met 1,9 procent met een maximum van 1745 gulden per jaar) is afgeweken. 2) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Cao-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen 1) (21)

Sbi- Jaargemiddelde 2000 2001* code 2) 1999 2000 mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. febr. maart april mei

1990=100

Totaal 01­93 125,1 129,1 128,4 128,6 129,8 130,0 130,4 130,5 130,5 130,6 132,0 132,0 132,3 132,9 133,3

Leeftijdscategorie

Jeugd 125,9 130,6 129,5 129,6 131,3 131,4 132,2 132,2 132,2 132,3 136,8 136,8 136,8 137,4 137,6 Volwassenen 125,1 129,0 128,3 128,6 129,7 130,0 130,2 130,4 130,4 130,5 131,7 131,7 132,0 132,6 133,0

Cao-sector

Particuliere bedrijven 126,9 131,1 130,3 130,4 131,9 131,9 132,4 132,5 132,5 132,5 134,3 134,4 134,4 135,1 135,5 Overheid 121,4 125,1 124,5 124,7 124,7 126,1 126,1 126,6 126,6 126,6 126,9 127,0 128,4 128,5 129,5 Gesubsidieerde sector 120,9 124,7 123,7 124,7 125,6 125,6 125,7 125,7 125,7 126,0 126,8 126,5 126,7 127,0 127,0

Bedrijfssector 2)

Landbouw en visserij 01­05 128,2 133,5 132,3 132,3 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 134,6 136,9 136,9 136,9 136,9 136,9 Industrie en Bouwnijverheid 10­45 128,0 132,1 131,3 131,4 132,9 132,9 133,5 133,4 133,4 133,6 134,3 134,4 134,4 136,2 136,9 Commerciele dienstverlening 50­74 125,8 129,8 129,0 129,2 130,7 130,7 131,0 131,2 131,2 131,3 133,7 133,7 133,7 133,8 134,1 Niet-commerciele dienstverlening 75­93 121,4 125,3 124,5 125,1 125,4 126,2 126,3 126,7 126,7 126,7 127,1 127,1 128,0 128,2 128,8

Bedrijfstak 2)

Industrie 15­37 127,3 131,6 130,9 130,9 132,3 132,3 133,1 133,1 133,1 133,4 134,0 134,2 134,2 135,2 135,6 Energie- en waterleidingbedrijven 40­41 123,5 127,1 126,7 126,7 126,7 127,4 127,4 128,1 128,1 128,1 129,1 129,1 129,1 130,0 131,7 Bouwnijverheid 45 130,3 134,0 132,9 133,2 135,2 135,2 135,2 134,8 134,8 134,8 135,7 135,7 135,7 139,6 140,8

Handel 50­52 127,3 131,7 130,7 130,9 133,0 132,9 132,9 133,3 133,3 133,3 134,2 134,2 134,2 134,4 135,0 Horeca 55 128,2 134,6 132,2 132,2 136,7 136,7 136,7 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1 137,1 Vervoer en communicatie 60­64 125,5 129,0 129,6 129,6 129,6 129,6 129,6 129,8 129,8 130,0 130,3 130,3 130,3 130,7 130,8 Financiele instellingen 65­67 121,5 127,2 125,2 125,9 129,3 129,3 129,3 129,3 129,3 129,7 129,7 129,7 129,7 129,8 129,8 Zakelijke dienstverlening 70­74 125,7 128,9 128,2 128,2 129,1 129,2 130,1 130,1 130,1 130,1 136,0 136,0 136,0 136,0 136,0

Openbaar bestuur 75 121,5 125,1 123,8 123,8 123,8 126,3 126,3 127,1 127,2 127,2 127,7 128,0 128,1 128,2 129,9 Onderwijs 80 121,2 124,9 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 125,6 129,1 129,1 129,1 Gezondsheids- en welzijnszorg 85 120,3 124,3 123,0 124,6 125,3 125,5 125,5 125,5 125,5 125,5 125,9 125,6 125,6 125,8 125,8 Cultuur en overige dienstverlening 90­93 124,8 129,5 129,0 129,0 129,5 129,6 130,6 131,1 131,1 131,1 132,1 132,1 132,5 133,5 133,5

Bedrijfsklasse 2)

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15­16 129,0 133,1 132,8 132,9 134,0 134,0 134,0 134,1 134,1 134,1 135,7 135,7 135,7 137,1 137,1 Grafische industrie 22 126,7 131,7 131,5 131,5 132,2 132,2 132,2 132,2 132,2 133,1 133,6 135,4 135,4 136,4 136,4 Chemische industrie 24 127,3 131,2 131,7 131,7 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 131,8 132,2 132,2 132,2 133,3 133,3 Metaal- en elektrotechnische industrie 27­35 127,0 131,3 129,9 129,9 131,8 131,8 133,8 133,9 133,9 133,9 134,3 134,3 134,3 135,3 136,4

Groothandel 51 126,9 131,1 130,1 130,3 132,6 132,3 132,3 132,4 132,4 132,4 132,8 132,8 132,8 132,8 132,9 Detailhandel 52 128,3 133,4 132,3 132,7 134,2 134,2 134,3 135,4 135,4 135,5 136,9 136,9 136,9 137,4 137,4 Financiele instellingen en
zakelijke dienstverlening 65­74 124,4 128,3 127,2 127,4 129,0 129,0 129,7 129,7 129,7 129,8 134,2 134,2 134,2 134,2 134,2 Bankwezen 65 119,2 125,2 123,1 123,1 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 127,8 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 Verzekeringswezen en pensioenfondsen 66 126,4 131,3 129,8 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3 132,3 134,0 134,2 134,2 134,2 134,6 134,6

1) De brutering van de overhevelingstoeslag (vanaf januari 2001)is zodanig in de indexcijfers verwerkt, dat de brutering niet leidt tot loonmutaties, voorzover niet van de wet- telijke bruteringsregeling (verhoging van het loon met 1,9 procent met een maximum van 1745 gulden per jaar) is afgeweken. 2) Indeling naar economische activiteit volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 1993).

Statistisch bulletin 25 (CBS) 28/6/2001 7
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (24)

Gemiddelden Week 25 per dag

2001 18­6 19­6 20­6 21­6 22­6

april mei week 23 week 24 week 25


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 4,91 5,09 5,04 5,05 4,97 5,00 5,00 4,97 4,97 4,93 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,62 4,77 4,67 4,69 4,61 4,67 4,64 4,59 4,59 4,55 5­< 8 jaar 4,81 4,98 4,92 4,95 4,86 4,87 4,87 4,86 4,86 4,81 3­< 8 jaar 4,73 4,89 4,82 4,85 4,76 4,79 4,78 4,75 4,75 4,71 Vijf langstlopende staatsleningen 5,26 5,44 5,44 5,43 5,36 5,37 5,38 5,37 5,36 5,32 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,00 5,21 5,20 5,19 5,11 5,13 5,13 5,11 5,10 5,07

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100 Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 114,7 114,1 114,5 114,4 114,8 114,5 114,6 114,8 114,9 115,0 5­< 8 jaar 123,4 122,2 122,6 122,5 123,1 123,0 122,9 123,0 123,0 123,3 8­<10 jaar 128,0 126,1 126,3 126,2 127,0 126,8 126,8 127,0 127,0 127,4

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 1) 338,1 342,2 336,9 331,6 321,7 326,4 325,4 317,7 319,1 319,8

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 363,7 362,5 364,4 364,5 365,8 365,4 365,2 365,6 366,3 366,6 Financiele instellingen
gewone obligaties 346,7 346,3 348,1 348,5 349,4 349,1 349,0 349,4 349,7 349,9 achtergestelde obligaties 422,9 422,8 425,8 426,5 427,8 427,7 427,1 427,6 428,3 428,6

Algemeen 362,2 361,5 363,3 363,4 364,5 364,2 364,0 364,4 365,0 365,2

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,80 4,70 4,63 4,62 4,65 4,65 4,64 4,64 4,65 4,65

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 808,8 843,1 847,3 824,1 804,6 806,9 803,9 799,3 802,8 810,2 Algemeen excl. Kon. Olie 800,6 827,1 818,6 789,8 770,1 771,6 768,6 761,5 769,0 779,7

Internationals 791,2 852,4 882,2 861,7 844,2 844,1 844,5 844,2 841,1 847,2

Lokale fondsen 849,8 867,2 854,3 828,4 806,8 810,9 805,4 797,7 805,8 814,4 Financiele instellingen 1 034,6 1 027,1 1 033,3 1 002,7 992,9 988,0 980,6 980,2 1 001,1 1 014,7 Niet-financiele instellingen 773,5 809,3 782,4 758,1 727,0 737,6 733,1 719,8 719,5 724,9

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 167,2 175,9 178,3 174,0 170,0 169,8 169,9 169,2 170,1 170,9 aandelenfondsen 226,9 244,1 247,7 239,7 232,3 231,6 232,3 230,9 232,6 234,0 obligatiefondsen 131,2 130,8 132,9 132,7 132,4 132,7 132,0 132,4 132,5 132,4 geldmarktfondsen 117,3 117,5 117,9 118,0 118,0 118,0 118,0 118,1 118,1 118,1

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 340,6 358,2 360,1 347,5 336,3 340,2 340,5 333,9 334,0 333,0 CBS MIT-index 405,5 446,5 403,1 366,0 339,7 347,1 344,8 328,5 331,8 346,1 CBS MIT Small-index 489,4 525,4 506,7 474,4 431,0 450,2 446,9 418,0 411,6 428,6 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 96,0 97,0 98,4 97,7 97,1 97,4 97,1 97,1 96,9 96,9

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100 Officiele Markt
Algemeen 1 526,1 1 603,1 1 618,0 1 573,8 1 536,6 1 541,0 1 535,2 1 526,3 1 533,1 1 547,2 Algemeen excl. Kon. Olie 1 389,7 1 447,4 1 437,3 1 386,9 1 352,4 1 355,1 1 349,7 1 337,3 1 350,3 1 369,3

Internationals 1 600,9 1 735,2 1 805,0 1 763,2 1 727,4 1 727,0 1 728,0 1 727,3 1 721,0 1 733,5 Lokale fondsen 1 477,0 1 520,4 1 503,3 1 457,9 1 420,0 1 427,2 1 417,5 1 404,0 1 418,2 1 433,3 Financiele instellingen 2 131,4 2 139,3 2 163,2 2 099,2 2 078,6 2 068,3 2 052,8 2 052,1 2 095,8 2 124,3 Niet-financiele instellingen 1 225,0 1 290,3 1 250,3 1 211,9 1 162,1 1 179,2 1 171,9 1 150,6 1 150,1 1 158,9

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen
Algemeen 182,8 193,0 195,7 191,1 186,9 186,6 186,8 186,1 187,1 187,9 aandelenfondsen 250,0 269,6 273,7 264,9 256,9 256,1 257,0 255,3 257,2 258,8 obligatiefondsen 141,7 141,9 144,3 144,1 144,2 144,5 143,8 144,2 144,4 144,3 geldmarktfondsen 121,5 121,9 122,4 122,4 122,5 122,4 122,4 122,5 122,5 122,5

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 398,1 423,1 427,0 412,6 399,4 404,0 404,4 396,5 396,6 395,4 CBS MIT-index 466,2 513,4 463,5 420,9 390,6 399,2 396,5 377,8 381,6 398,0 CBS MIT Small-index 530,8 570,0 550,0 514,9 467,9 488,6 485,0 453,7 446,7 465,2 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 150,1 155,5 157,7 156,7 155,6 156,1 155,7 155,6 155,3 155,3

1) Tot 1­1­2001 CBS/Stroeve index.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...