Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Enschede plaatst informatie over risico's bedrijven op net

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enschede

Gemeente Enschede plaatst informatie over risico's van bedrijven op internet

Enschede, 28 juni 2001

Burgers hebben recht op inzicht in risico's in de eigen omgeving

Onmiddellijk na de vuurwerkramp heeft de gemeente Enschede een systematische inventarisatie van alle bedrijven met externe veiligheidsrisico's in gang gezet. Meer dan 500 bedrijven zijn in het onderzoek betrokken. Ook burgers konden op verschillende manieren melding doen van ervaren risico's in de eigen omgeving. In het onderzoek wordt aan 75 bedrijven met voorrang aandacht besteed aan de externe veiligheid. Bedrijven waar de opslag van consumentenvuurwerk is toegestaan, LPG-tankstations en een aantal overige bedrijven waar de opslag van milieugevaarlijke of brandbare stoffen is toegestaan. De resultaten worden gebruikt om een integraal veiligheidsbeleid gericht op bedrijven te ontwikkelen. Vanaf vrijdag 29 juni zijn de bedrijven ook te vinden op de gemeentelijke website. In een risicomaatschappij hebben burgers het recht om inzicht te hebben in de veiligheidsrisico's van bedrijven in hun omgeving.

Meer openheid over bedrijven en de milieu- en veiligheidsrisico's die deze veroorzaken, is een ontwikkeling die al enige tijd is ingezet. Ook de overheid heeft hierin een actieve rol. Zo is een aantal grote bedrijven verplicht jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen, waaronder ook een voor het algemene publiek toegankelijk verslag. Maar bedrijven communiceren ook zelf steeds actiever met hun omgeving. Een volgende stap is dat ook de overheid actief informatie verstrekt over de milieu- en veiligheidsaspecten van bedrijven. In de Verenigde Staten is de ontwikkeling al decennia geleden ingezet. In Nederland behoort Enschede tot de eerste gemeenten die deze stap zetten. Hiermee wordt ook aangesloten bij het beleid van het ministerie van VROM en de Provincie Overijssel dat is gericht op meer openheid en het actiever informeren van burgers over milieu en veiligheid in de eigen omgeving.

Gegevens die de gemeente op de gemeentelijke website plaatst volgen uit het project 'Risico's van bedrijven'. Een systematisch onderzoek naar 'Risico's van bedrijven' is in september vorig jaar aan een extern adviesbureau uitbesteed en zal in de zomer van dit jaar worden afgerond. Doel van dit project is het verkrijgen van een zo groot mogelijk inzicht in externe veiligheidsrisico's van bedrijven in Enschede. Onder risico's van bedrijven worden zowel objectief meetbare risico's verstaan als ook de door de bevolking ervaren risico's.

Wie wil weten wat de bevindingen van het project zijn, welke bedrijven met name aandacht hebben gekregen en welke rol burgers daarbij hebben gespeeld, kan vanaf vrijdag terecht bij de gemeentelijke website www.enschede.nl/risicovanbedrijven, onder project 'Risico's van bedrijven'.

Op de site is ook een overzichtskaart van Enschede te vinden waarop drie categorieën bedrijven zijn weergegeven:


* Bedrijven waar de opslag van vuurwerk is toegestaan
* LPG-tankstations

* Overige bedrijven waar de opslag van en/of het werken met gevaarlijke stoffen is toegestaan

Over de stand van vergunningverlening, handhaving en specifieke risico's is per individueel bedrijf geen informatie opgenomen. Op dit moment wordt overwogen om in de toekomst ook die informatie actiever dan voorheen openbaar te maken.
De gemeente zoekt daarbij naar de juiste balans tussen enerzijds het openbaar maken van bedrijfsgegevens voor de burgers, en anderzijds het recht doen aan de belangen van de betrokken bedrijven.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie