Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenad Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer


donderdag 28 juni 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint op donderdag 28 juni om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken debatteert de Kamer over enkele wijzigingen van het Reglement van Orde. Er wordt onder meer gesproken over de vervroeging van de installatie van de nieuwe Kamer (na de verkiezingen) en het vervallen van de bevoegdheid om woorden uit de handelingen te schrappen.

Hierna zet de Kamer het debat voort over de financiële verantwoording van de ministeries over het jaar 2000 (te beginnen met het antwoord van de regering in 1e termijn).

Vervolgens debatteert de Kamer over regels met betrekking tot de inlichtingen- en veiligheidsdiensten alsmede wijziging van enkele wetten. Het gaat hierbij onder meer om een regeling voor het aftappen, opnemen en afluisteren van (tele)communicatie, het observeren en volgen, het doorzoeken van plaatsen en het openen van brieven.

Hierna heropent de Kamer het debat over het initiatiefwetsvoorstel van de heer Van de Camp (CDA) over de wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld. Door de wijziging wordt de bevoegdheid van gemeenten vergroot inzake het handhaven van de openbare orde en het optreden tegen wapengeweld.

Ten slotte debatteert de Kamer over een effectiever toezicht op de financiële marktsector. Het effectiever toezicht dient ongerechtvaardigde verschillen, lancunes en overlap op niet-sectorspecifiek terrein te ondervangen.
· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het belang van schoolzwemmen.

Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over personeelsproblematiek in het gevangeniswezen.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 13.00 tot ca. 15.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over onder meer de invoering van de leerwegen voor komend schooljaar en de voortgang van de herschikking in het VMBO (Voortgezet Middelbaar Beroepsonderwijs).
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Faber (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het gewasbeschermingsmiddel op basis van chloorthalonil.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Remkes (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over de bevordering van het eigen woningbezit.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 15.00 tot ca. 16.45 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over onder meer de vernieuwing van lerarenopleidingen voor het basisonderwijs.

Verkeer en Waterstaat: 16.00 tot ca. 17.30 uur Thorbeckezaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over rivierversterkingen (het Deltaplan grote rivieren).


OPENBARE HOORZITTING

Economische Zaken: 10.00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: het horen van betrokken organisaties over de mijnbouwwet (2e nota van Wijziging Mijnbouwwet). Vertegenwoordigers van de volgende organisaties worden gehoord:
10.00 10.30 uur: NOGEPA, VNO/NCW en de NAM; 10.30 10.50 uur: Vereniging van Gedeputeerde Eigenaren;
10.50 11.20 uur: Waddenvereniging Stichting De Noordzee;
11.20 11.50 uur: Dr. D.K.J. Tommel
Prof. Van Dunné.

OPENBAAR RONDETAFELGESPREK

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 16.00 tot ca. 17.30 uur - Thorbeckezaal
Agenda: gesprek met deskundigen en belangenvertegenwoordigers van diverse organisaties over het Landelijk Afvalbeheersplan (LAP).
Voor dit gesprek zijn vertegenwoordigers uitgenodigd van de volgende organisaties:

-Interprovinciaal Overleg te Den Haag;
-Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Den Haag;
-Afvalfederatie te Zoetermeer.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Defensie: 10.15 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: procedure.

Rijksuitgaven en Verkeer en Waterstaat: 11.00 tot ca. 12.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: gesprek met ambtenaren van de Algemene Rekenkamer over de aanbesteding door de NS-Railinfrabeheer 1995 - 2000.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Klompézaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 11.30 uur - Klompézaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verzoekschriften: 13.00 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: procedure.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Buitenlandse Zaken: 15.00 tot ca. 16.00 uur - Klompézaal
Agenda: gesprek met drs. R.D. van den Berg, inspecteur van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB).

Buitenlandse Zaken: 16.00 tot ca. 17.00 uur - Stadhouderskamer
Agenda: gesprek met drs. R.H. Meys, toekomstig ambassadeur in Brasilia.

KAMERLEDEN ONTVANGEN

Leden van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ontvangen vertegenwoordigers uit de kalversector over de toekomst van de kalversector binnen het geheel van de landbouw (Klompézaal).
MAANDAG 2 JULI

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.15 tot ca. 15.00 uur Thorbeckezaal

Agenda: nota-overleg met staatssecretaris Vliegenthart (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het Homo-emancipatiebeleid(met stenografisch verslag). Dit overleg wordt rechtstreeks uitgezonden via de draadomroep.

OPENBAAR RONDETAFELGESREK

Verkeer en Waterstaat: 10.15 tot ca. 17.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: rondetafelgesprek met deskundigen en belangenvertegenwoordigers van diverse organisaties over het Nationaal Verkeer en Vervoersplan (NVVP).
WERKBEZOEK

Kamerleden van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij brengen vanaf 10.00 uur een werkbezoek aan het crisiscentrum Stroe (Garderen) in verband met de getroffen MKZ-gebieden. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Poppe (SP), Snijder-Hazelhoff (VVD), Waalkens (PvdA), Ter Veer (D66), Stellingwerf (ChristenUnie), Meijer (CDA), Schreijer-Pierik (CDA), De Pater (CDA), Vos (GroenLinks), Van der Vlies (SGP) en Klein Molenkamp (VVD).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie