Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CBS meldt economische groei van 2,75% blijft respectabel

Datum nieuwsfeit: 28-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Economische Zaken
Zoek soortgelijke berichten
CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp : persbericht
Nummer : 22
Datum : 28 juni 2001
Inlichtingen bij: Johan Verbruggen (tel: 070-3383404), Jacqueline Timmerhuis (tel: 070-3383477), of bij Dick Morks (tel: 070-3383410).

CPB: Economische groei van 2,75% blijft respectabel; wel neerwaartse risico's

De afgelopen maanden zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse conjunctuur verslechterd. Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de Nederlandse economie zowel dit jaar als volgend jaar met 2,75% groeit. Dat is ruim 1%-punt minder dan de hoge gemiddelde groei van bijna 4% in de afgelopen vier jaar. Desondanks blijft de groei met 2,75% alleszins respectabel, zeker in internationaal perspectief. De economie groeit nog steeds behoorlijk, alleen in een lagere versnelling dan de afgelopen jaren. De geraamde groeivertraging hangt vooral samen met de ontwikkeling van de goederenuitvoer, die lijdt onder een scherpe afname van de groei van de wereldhandel, een verslechterende concurrentiepositie en de mond- en klauwzeercrisis. Het CPB raamt het negatieve effect van de MKZ-crisis op de groei in 2001 op 0,25%-punt. De inflatie zal in 2001 naar verwachting uitkomen op het hoge niveau van 4,5%, maar zal volgend jaar terugkeren naar een aanzienlijk lager niveau, 2,5%.

Risico's
Het gematigd positieve beeld voor zowel economische groei als inflatie in 2002 is omgeven door behoorlijk grote internationale onzekerheden. Als de wereldhandel en de dollarkoers zich minder gunstig ontwikkelen, dan kan het beeld substantieel minder rooskleurig worden. Zo zal de economische groei volgend jaar slechts 2% bedragen indien het herstel van de wereldhandelsgroei een half jaar later op gang komt. Daarnaast schuilt er een structureel risico in de loonontwikkeling. De hoge loonstijging in 2001 kan bijdragen aan een evenwichtsherstel op de arbeidsmarkt, maar er is een reëel gevaar dat de loonstijgingen hoog blijven waardoor de concurrentiepositie verder wordt ondermijnd en de werkgelegenheidsgroei op termijn meer wordt afgeremd dan nodig is.

Arbeidsmarkt blijft krap
Ondanks de groeivertraging blijft de arbeidsmarkt krap. Ook dit jaar neemt de werkgelegenheid sterker toe dan het arbeidsaanbod, waardoor de werkloosheid verder afneemt tot 3,25%. Omdat de groeivertraging op korte termijn niet leidt tot een proportionele vertraging in de werkgelegenheidsgroei, neemt de arbeidsproductiviteit in de marktsector dit jaar slechts toe met 0,5%. Voor 2002 voorziet het CPB, bij een gelijke economische groei als in 2001, een lagere werkgelegenheidsgroei van 1,25%. Het arbeidsaanbod zal volgend jaar dan ook naar verwachting harder groeien dan de werkgelegenheid, met een bescheiden stijging van de werkloosheid als gevolg. Na afronding op kwart %-punten blijft het geraamde werkloosheidscijfer constant op 3,25%.

Inflatie piekt in 2001
Het CPB voorziet voor 2001 een stijging van de consumentenprijsindex met 4,5%. Aan de hoge inflatie liggen zeer diverse oorzaken ten grondslag. Om te beginnen zijn er enkele voorziene incidentele factoren zoals de verhoging van de BTW en de regulerende energie-heffing per 1 januari 2001, bij de invoering van het nieuwe belastingstelsel. Voorts spelen er onvoorziene incidentele factoren, zoals de wereldwijd hoge benzineprijzen vanwege tijdelijk verminderde raffinagecapaciteit en de hoge prijzen van vlees, vis en groente als gevolg van enerzijds BSE en MKZ en anderzijds het natte en koude voorjaar in Zuid-+Europa. Daarnaast hangt de hoge inflatie ook samen met structurele factoren. Zo nemen de arbeidskosten per eenheid product dit jaar fors toe door een combinatie van hoge loonstijgingen en een lage arbeidsproductiviteit. Omdat bedrijven proberen deze stijgende arbeidskosten door te berekenen in de prijzen van hun producten, heeft dit een opwaarts effect op de het prijspeil. Ook toenemende invoerkosten dragen bij aan de hoge inflatie. In 2002 blijft de inflatie naar verwachting beperkt tot 2,5%. De bovengenoemde voorziene incidentele factoren vallen volgend jaar weg; hetzelfde geldt naar verwachting ook voor de onvoorziene incidentele factoren. Bovendien zullen de invoerkosten waarschijnlijk dalen in 2002. Daar staat tegenover dat met name de verdere toename van de arbeidskosten per eenheid product weer leidt tot een stijging van de consumentenprijsindex (CPI).

Verder in CPB Report 2001/2
Deze meest recente ramingen van het CPB voor de ontwikkeling van de wereldeconomie en de Nederlandse economie staan in het vandaag verschenen nummer van CPB Report. In dit Engelstalige kwartaaltijdschrift presenteert het CPB voorts eigen economisch onderzoek over uiteenlopende onderwerpen. Zo besteedt CPB Report 2001/2 onder meer aandacht aan: ouderschapsverlof; potentiële groei; UMTS-veilingen; belastingconcurrentie en belastingcoördinatie; kosten-baten-analyse van hogere collegegelden; marketing van geneesmiddelen; en klimaatbeleid.

Is verhoging collegegelden wenselijk?
De Nederlandse overheid betaalt ongeveer driekwart van de directe kosten van hoger onderwijs. Het CPB heeft een globaal kader ontwikkeld voor een sociale kosten-baten-analyse van een verhoging van de eigen bijdrage van studenten, de collegegelden. Conclusie is dat een verhoging van collegegelden met bijvoorbeeld 1000 gulden per jaar voor de maatschappij als geheel winst kan opleveren. Alleen in het pessimistische scenario dat de verhoging van collegegelden een sterke negatieve invloed heeft op het aantal inschrijvingen aan universiteiten en hogescholen, kan deze verhoging negatief uitpakken. Voorts concludeert het CPB dat de voordelen van verhoging van collegegelden kleiner worden naarmate de desbetreffende opleidingen grotere positieve effecten hebben op de maatschappij als geheel. Dit zou ervoor kunnen pleiten om de bijdragen uit belastingmiddelen vooral te richten op studierichtingen met een hoog maatschappelijk nut zoals medicijnen, technische wetenschappen en onderwijs.

Ouderschapsverlof
De meeste ouderschapsverlofregelingen in Nederland voorzien alleen in onbetaald verlof. Invoeren van een wettelijke regeling voor betaald ouderschapsverlof zal bevorderen dat ouders met jonge kinderen arbeidsmarktparticipatie combineren met de zorg voor hun kinderen. Uit onderzoek van het CPB blijkt dat betaald ouderschapsverlof per saldo echter niet zorgt voor extra arbeidsaanbod. Het lange-termijn effect van een dergelijke maatregel zal zelfs zijn dat het arbeidsaanbod in uren zal afnemen, zowel bij ouders die in aanmerking komen voor betaald ouderschapsverlof als bij andere werknemers (die meer premie moeten betalen en voor wie werken daarom minder aantrekkelijk wordt). Desondanks kan betaald ouderschapsverlof een aantrekkelijke beleidsoptie zijn om andere doelen te bereiken, zoals een rechtvaardiger verdeling van formeel werk en informele zorg tussen mannen en vrouwen, of een herverdeling van inkomen ten gunste van werkende ouders.

Het CPB Report 2001/2, ISSN 1385-1160, is te bestellen bij:

SDU Servicecentrum Uitgeverijen
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Telefoon : 070-3789 887
Telefax : 070-3789 783

De prijs is: NLG 26.50 voor een los nummer
NLG 95.00 voor een jaarabonnement (4 nummers)

Tevens is de publicatie (gratis) beschikbaar als PDF-file (geheel en per artikel) op www.cpb.nl.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...