Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitspraken Wim Kok over uitlevering Milosevic

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Algemene Zaken
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken


1red9682
29-06-2001, NOS, Gesprek met de minister-president, N.3, 22.58 uur

MINISTER-PRESIDENT KOK, NA AFLOOP VAN DE WEKELIJKSE

MINISTERRAAD, OVER DE UITLEVERING VAN MILOSEVIC

VAN DER GRAAF:
Het is er dan toch echt van gekomen: Milosevic is gevangen gezet in Scheveningen. Hoe hebt u zelf dat nieuws beleefd?

KOK:
Je krijgt eerst het moment van de internationale media die erover beginnen te berichten dat het mogelijkerwijs zou kunnen gaan gebeuren. Dat is dan aan het begin van de avond. Dan krijg je het moment, ook nog heel tijdig in de avond, van officieel bericht, natuurlijk met alle vertrouwelijkheid omgeven, van waar komt hij aan, hoe gaat het verder.

VAN DER GRAAF:
U wist het wel wanneer hij aankwam?

KOK:
Ja, dat wil zeggen toen het officiële bericht kwam om kwart over acht, toen werden ook alle details daarbij gegeven. Dat ging via het Joegoslavië Tribunaal, het coördinatiecentrum, en de BVD. En uiteraard worden dan de meest betrokken ministers onmiddellijk op de hoogte gesteld. Dan heb je even contact met minister Van Aartsen over van: "Hoe doen we dat vanavond?" Er waren natuurlijk heel veel media die eerste commentaren wilden. Dus dat heeft minister Van Aartsen gedaan gisteravond. En dan heb je nog wat besprekingen en zo. En dan word je alsmaar onrustiger, want dan wil je het natuurlijk ook op het nieuws volgen. Dat zijn dan echt van die avonden dat je tot ver over middernacht heen eigenlijk niet meer van de buis afkomt, totdat je dus weet wat er allemaal afgesproken is en wat gaat gebeuren, hoe gaat gebeuren. Dus dat komt wat mij betreft... Ik denk dat veel mensen dat hebben hoor, omdat je eigenlijk dan toch nog steeds je ogen en oren niet kan geloven, dat het eigenlijk heel erg voor onmogelijk werd gehouden dat Milosevic daar ook berecht zou worden, dat dat dus staat te gebeuren op dat moment. Dat fysieke, dat het dichtbij is. Kijk, als hij op dat moment naar Washington of naar Peking zou zijn overgebracht, dan is het toch anders dan hier naar Den Haag, in Scheveningen. Je voelt dan die verantwoordelijkheid die dat dan ook weer vanuit een gastland, gastheren voor die instellingen zijn, betekent. Dat speelt natuurlijk ook mee.

VAN DER GRAAF:
Maar eigenlijk bent u dan met ons allemaal weer een burger die zijn ogen en oren niet kan geloven.

KOK:
Ja, maar dat is ook zo. Ik werd ook vanochtend hartstikke vroeg wakker, wat ver voor normaal - een uur of vijf - met een ontzettend ongemakkelijk gevoel van: "Gauw nog even naar de teletekst kijken, want is het nou eigenlijk allemaal echt wel waar?"
VAN DER GRAAF:
Het is zo, hij zit er.

KOK:
Ja, maar dan ben je daar inderdaad, denk ik net als iedereen, ongelooflijk bij betrokken, zoals ik ook bij wijze van spreken was toen een aantal maanden geleden het parlementsgebouw in Belgrado werd bestormd op het moment dat Kostunica daar ging komen. Dat zijn ook van die momenten dat je ook voor jezelf gewoon weet: "Hier gebeurt iets wat bijna surrealistisch is." Waar je dus niet op had gerekend. Wel op had gehoopt, maar niet had op gerekend.

VAN DER GRAAF:
Hij zit er echt en ze gaan hem aanklagen wegens onder andere verantwoordelijkheid voor op zijn commando gepleegde moord op enkele duizenden Kosovo-Albanezen. Maar bij het Tribunaal is ook al sprake om die aanklachten proberen uit te breiden, bijvoorbeeld tot dat intense geweld in Kroatië, al in 1991, 1992, waar hij het toenmalige Joegoslavische leger naar toe had gestuurd, waar ook immense slachtpartijen hebben plaatsgevonden. Vindt u het goed als staatshoofden die toen nog - want daar gaf hij niet zelf het commando, maar hij was wel verantwoordelijk want hij stuurde dat leger en wist wat er gebeurde - vindt u het goed dat staatshoofden ook voor dat soort politieke daden aangesproken gaan worden?

KOK:
Ik ben zelf heel benieuwd. Ik meen dat Milosevic dinsdagochtend wordt voorgeleid. Dan zal ook blijken hoe breed de aanklacht wordt getrokken. Ik ben heel benieuwd of men dat zal verbreden en hoe men dat zal formuleren, ik ben geen jurist. Ik moet dat uiteraard ook overlaten aan degenen die daarvoor verantwoordelijkheid dragen. Regeringsleiders hebben daar gelukkig niets over te vertellen. Ik denk dat het ook wel belangrijk is om, als men het zou verbreden, dan ook de formuleringen en de redengeving goed te bestuderen.

VAN DER GRAAF:
Vindt u het in principe goed dat als er op een grote schaal doden vallen door een politiek besluit, dat de politiek verantwoordelijken, of het staatshoofd in dit geval, dan ook uiteindelijk worden aangesproken?

KOK:
Ik denk dat je moeilijk die vraag separaat met een ja of nee kunt beantwoorden, van "Vindt u het in principe juist of niet juist?" Als je je niet nader verdiept, ook vanuit het internationale strafrecht, ook dan de precieze redengeving en argumentatie die daarbij wordt gegeven, want één stap verder en je zou natuurlijk zeggen ­ wat ik gisteren ook weer iemand op de televisie zag zeggen ­ van: Kijk eens, er is natuurlijk ook weer geantwoord op die misdaden tegen de menselijkheid, die Milosevic beging door NAVO-aanvallen. Die NAVO-aanvallen waren erop gericht om de genocide te stuiten, om de etnische zuivering in de kiem te smoren en tot staan te brengen. Dus we moeten nu ook degenen die verantwoordelijkheid droegen voor de NAVO-acties ook voor de rechter dagen.

VAN DER GRAAF:
Hij haalt wel veel overhoop?
KOK:
Nogmaals, het is gelukkig mijn verantwoordelijkheid niet. Want je moet hier ook echt wel weten ­ schoenmaker houd je bij je leest ­ wie verantwoordelijk is voor wat.

VAN DER GRAAF:
Ik kom graag bij uw leest. Stel dat ze die aanklacht verbreden, dan staan wij als Westerse wereld wel een beetje voor aap. Dan zouden we het hebben over de periode 1991 tot 1994, 1995. In die tijd wisten we donders goed wat er gebeurd was in Kroatië. Maar we deden nog allemaal zaken met hem. We hebben hem nog als vredesapostel de hand staan te schudden in Dayton.

KOK:
Des te belangrijker dus dat ik ook net zo behoedzaam was om op die verdere vraag van u geen antwoord te geven. Want het overstijgt al snel mijn bevoegdheid, mijn verantwoordelijkheid ­ dat is echt een zaak van aanklager en van de berechting straks ­ en voor je het weet gaan we dan een stukje casuïstiek hier zitten te ontwikkelen waar ik liever een beetje buiten blijf. Ik vind het aan de rechter en aan de aanklager en aan het proces straks, wat in volstrekte onafhankelijkheid plaatsvindt, om ook de kaders te bepalen waarbinnen die beoordeling gaat plaatsvinden, waar hij wel en niet voor aansprakelijk is en hoe hij daarvoor moet worden bestraft. Dat moeten we vooral ook zo laten.

VAN DER GRAAF:
Maar het feit dat Nederland samen met allerlei andere Westerse landen tot 1995 politiek contact heeft onderhouden met die man, vindt u achteraf niet dat we daar niet erg lang mee door zijn gegaan?

KOK:
Dat is weer een heel andere vraag. Dat is hoe je dus in retroperspectief, dus met de wetenschap van nu en ook kennis dragend van wat er dan in die latere jaren in en rondom Kosovo is gebeurd, of dan de houding die de internationale wereld aannam tegenover hem wel of niet gerechtvaardigd was. Dus in een hele periode. We zien nu die overzichten weer van wat er afgelopen tien jaar is geweest. Dat hij natuurlijk ook echt werd gezien weer. En na Dayton als de man die toch ook mogelijk een bijdrage leek te leveren tot een zekere stabiliteit, een herstel van stabiliteit in dat gebied. Dus de wijsheid van nu is natuurlijk toch iets anders dan de wetenschap van dat moment waarop men ook zijn beleid en zijn beleidscontacten baseerde.

VAN DER GRAAF:
Hij zit er nu en er lopen er nog zoveel rond.

KOK:
Geen Milosevic. Dat is de grootste vis die gevangen is.

VAN DER GRAAF:
Oké. Maar mensen als Karadzic en Mladic, die zitten nemen we aan in Bosnië. Daar zitten ook Nederlandse militairen. Lijkt het u een goed plan als we nu eens actief gaan werken met zijn allen om ook die mannen voor het Tribunaal te laten verschijnen?
KOK:
U zegt het zelf al, men wisselt natuurlijk van verblijfplaats. Ik weet dat, natuurlijk op vertrouwelijke basis, heel goed ook door de jaren heen, welke veiligheidsrisico's voor hele grote groepen van de burgerbevolking en ook van militairen die in NAVO-verband aanwezig zijn aan dit soort acties verbonden kunnen zijn. Je mag niet even van buitenaf en zeker niet in het openbaar daar op een wat makkelijke manier over praten van: "Ik vind eigenlijk dat ze dit of dat ze zo...." Maar het feit dat nu deze hele grote vis Milosevic is gevangen maakt natuurlijk het gemis van met name Karadzic en Mladic alleen maar scherper voelbaar. En ik vind dus dat we onversaagd moeten blijven doorgaan op een natuurlijk verantwoorde manier die toch niet onnodige grote risico's veroorzaakt voor andere, onschuldige mensen. We moeten blijven doorgaan om het aantal mensen dat wordt berecht in Scheveningen en in het Joegoslavië Tribunaal verder uit te breiden ook met diegenen die daar echt voor in aanmerking komen.

VAN DER GRAAF:
Nou zijn er veel Nederlandse militairen die in Bosnië hebben gezeten, die er openlijk over hebben geklaagd, die zeiden van: "We hebben wel twee, drie kansen gehad. We wisten waar ze zaten en er was nooit het commando ga ze dan ook halen." Wat is daar toch gebeurd en hoe gaan we dat nu veranderen?

KOK:
Daar kan ik moeilijk wat over zeggen. Ik kan me wel voorstellen dat een individuele waarneming van enkele militairen nog wel een slag anders kan liggen dan de `overall' inschatting, op basis van alle feiten en overwegingen . Die gelden ook internationaal. Die dus door de eerstverantwoordelijke militairen in NAVO-verband moet worden gemaakt. Ik heb daar veel over gesproken, ik heb er ook veel over gehoord. Ook dus van mensen die daar van nabij de verantwoordelijkheid hebben gedragen en dragen. Dat is vertrouwelijk, dat is geheim. Daar kan ik ook niet over praten, maar ik heb de indruk dat men dat steeds gewetensvol heeft bekeken. Maar ik zeg nog eens: Ik vind dat de waarde van het Joegoslavië Tribunaal, de waarde van de berechting daar op basis van het internationale recht verder zou toenemen naar de mate waarin we nu ook naast en na Milosevic ook die andere grote vissen zouden kunnen binnenhalen.

VAN DER GRAAF:
De kranten spreken nu over het gevaar dat voor allerlei prominente Nederlanders zou kunnen dreigen. Nou, dan denken we natuurlijk in de eerste plaats aan u. Doet het u wat zo'n hele of halve bedreiging?

KOK:
We moeten niet nonchalant zijn. Dat moeten we nooit zijn. Zeker is dat het in huis hebben van dit soort belangrijke Tribunaals en Hoven ­ straks het Strafhof ­ natuurlijk niet alleen goede dingen met zich meebrengt voor de reputatie van Nederland in de wereld, maar ook bepaalde verplichtingen met zich meebrengt om goede voorzieningen te hebben, openbare orde en veiligheid. Ik denk dat er geen reden is om bijzondere dramatiek nu te voelen of te uiten over extra risico's die nu zouden zijn ontstaan als gevolg hiervan. Maar alertheid van alle betrokken instanties en alle betrokkenen is nodig, want hier mag niet nonchalant mee om worden gegaan. Dat gebeurt ook niet.

VAN DER GRAAF:
Zondag mooi weer. Zit u op de fiets?
KOK:
Die kans is zeker niet denkbeeldig, ja. Dat kan gelukkig in ons land. (letterlijke tekst, ongecorrigeerd, GB)
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...