Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Integrale kosten vredesoperaties Nederlandse defensie

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieBrieven aan de Kamer


Integrale kosten vredesoperaties

28-06-2001

Naar aanleiding van uw verzoek om in de toekomst het jaarlijkse overzicht van de integrale kosten van vredesoperaties als bijlage in de financiële verantwoording op te nemen, merk ik het volgende op.

Over dit onderwerp is langdurig met u van gedachten gewisseld. Uiteindelijk is besloten om een (benadering van) de integrale kosten van vredesoperaties, jaarlijks na afloop van een begrotingsjaar aan u te verstrekken. In de discussie is ook ingegaan op de mogelijkheden en onmogelijkheden om een dergelijk overzicht te verstrekken, te meer daar de administratie niet primair op kosten is ingericht en omdat de verwevenheid van activiteiten door eenheden en staven gericht op het nastreven van meerdere (beleids)doelen, waaronder deelname aan vredesoperaties, een eenduidige toerekening van kosten zeer bemoeilijkt.

Gezien het wezenlijke verschil tussen de financiële informatie welke in begroting en verantwoording wordt gepresenteerd (eenduidig toe te wijzen aan het betreffende begrotingsartikel, dan wel artikelonderdeel) en de opzet van de integrale kosten van vredesoperaties, is gekozen voor een separate aanbieding van de informatie. Om deze informatie toch te kunnen betrekken bij het overleg over de verantwoording wordt deze informatie ten tijde van het aanbieden van de financiële informatie aan u aangeboden.

Het opnemen van de integrale kosten van vredesoperaties in de verantwoording ligt derhalve niet in de rede, aangezien slechts de methodiek waarop de vaststelling van de integrale kosten is gebaseerd kan worden vastgesteld en geverifieerd. Aangezien de gekozen methodiek qua berekening maar ook qua afbakening van de in beschouwen te nemen kostenelementen er een uit vele is, geeft de omvang van de gepresenteerde integrale kosten niet de integrale kosten weer. Een reden te meer om deze informatie niet in een begroting en/of verantwoording op te nemen.

Gezien het bovenstaande wil ik vasthouden aan de ingezette werkwijze en u volgend jaar wederom ten tijde van het aanbieden van de financiële verantwoording een overzicht van de integrale kosten van vredesoperaties over het verstreken begrotingsjaar aanbieden.

DE MINISTER VAN DEFENSIE,

mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie