Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Belgische kwekers moeten gebruik hoevezaad documenteren

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

29/06/2001

PERSBERICHT

MEDEDELING VAN DE RELEVANTE INFORMATIE BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN HOEVEZAAD AAN DE HOUDERS VAN EEN COMMUNAUTAIR KWEKERSRECHT

Het Ministerie van Middenstand en Landbouw, Dienst Teeltmateriaal, wenst de aandacht van de landbouwers te vestigen op het feit dat vanaf de volgende inzaai (herfst 2001) de landbouwers, de loontrieerders en de officiële instanties kunnen worden gevraagd door de kwekers, houders van een communautair kwekersrecht, relevante informatie te verstrekken betreffende het gebruik van hoevezaad voor de betrokken rassen.

Om een teelt op te starten kan de landbouwer gebruik maken hetzij van zaaizaad dat hij aankoopt (gecertificeerd zaaizaad), hetzij, in bepaalde gevallen, van zaden die hij bewaard heeft van een voorgaande oogst (hoevezaad) en die hij eventueel heeft laten triëren tegen loon.

Gecertificeerd zaaizaad voldoet aan strikte regels vastgesteld zowel op Europees als op nationaal niveau. Enkel officieel gecertificeerd zaaizaad mag verhandeld worden. Er dient te worden benadrukt dat in de context van zaaizaad het begrip handel een bredere betekenis heeft dan algemeen gangbaar en overeenstemt met elke verrichting die kan leiden of die leidt tot verandering van eigenaar.

Hoevezaad is zaad, genomen van oogstmateriaal en gebruikt voor de inzaai van een nieuwe teelt binnen het zelfde bedrijf. Voor de rassen genietend van een communautaire bescherming1 zijn de Europese verordeningen (EG) Nrs. 2100/94, 1768/95, 2605/98 van toepassing. Op basis van deze verordeningen is het gebruik van oogstmateriaal als teeltmateriaal (t.t.z. het gebruik van hoevezaad) slechts mogelijk mits een voorafgaande toelating van de kweker. Deze toelating is echter niet vereist voor een aantal landbouwgewassen (verschillende graansoorten, aardappelen, bepaalde voeder- en oliehoudende gewassen) krachtens een afwijking', het zogenaamde landbouwersprivilege'. Voor deze soorten kan het oogstprodukt van een bedrijf gebruikt worden voor de inzaai van een nieuwe teelt in hetzelfde bedrijf onder bepaalde voorwaarden (o.a. de betaling van een vergoeding). De kleine landbouwers' in het kader van de steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen zijn vrijgesteld van deze vergoeding. De kwekers hebben in de loop van de zomer 2000 met een persbericht de landbouwers op de hoogte gebracht van de voorwaarden verbonden aan het gebruik van hoevezaad van bepaalde rassen van granen en erwten o.a. de betaling van een vergoeding van 0,9 BF/kg hoevezaad. De Europese verordeningen bepalen nauwkeurig de informatie die de landbouwers-gebruikers van hoevezaad al dan niet tegen loon getrieerd, de loontrieerders en de officiële instanties gehouden zijn te verschaffen aan de kwekers op hun verzoek. Het is nuttig, in dit kader, eraan te herinneren dat het koninklijk besluit van 12/06/1997 betreffende het triëren tegen loon van zaden van bepaalde soorten van landbouwgewassen bestemd om te worden ingezaaid, de verantwoordelijkheden vastlegt van de landbouwer en de loontrieerder en in het bijzonder de loontrieerder verplicht om elk jaar vóór 15 mei bij de Dienst Teeltmateriaal van het Ministerie van Middenstand en Landbouw een aangifte te doen van alle relevante informatie van het vorige werkjaar.
1De lijst van de rassen beschermd door een communautair kwekersrecht is gepubliceerd in het Mededelingenblad van het Communautair Bureau voor plantenrassen en beschikbaar op de site : www.cpvo.eu.int.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie