Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen mogelijke militaire samenwerking Nederland/Indonesië

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Defensie
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van DefensieKamervragen en antwoorden


Mogelijke militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië

29-06-2001

Antwoord van de heer Van Aartsen, Minister van Buitenlandse Zaken, mede namens de heer De Grave, Minister van Defensie en de heer Ybema, Staatssecretaris van Economische Zaken, op vragen van het lid Karimi over mogelijke militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië

1 Herinnert u zich uw antwoord tijdens het Algemeen Overleg met de Kamer over de mogelijke militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië?

Ja.

2 Wat is momenteel de stand van zaken bij deze (mogelijke) samenwerking? Is de bilaterale werkgroep al bijeengekomen? Zijn er in de bilaterale werkgroep al concrete voorstellen geformuleerd voor deze samenwerking? Zo ja, hoe luiden deze voorstellen en zijn deze al geïmplementeerd?

Op basis van een globaal voorstel van Indonesische kant is aan Nederlandse zijde een inventarisatie gemaakt van concrete mogelijkheden voor samenwerking. Voorshands gaat de Nederlandse voorkeur uit naar opleidingen en trainingen. Gezamenlijke oefeningen en materieelsamenwerking zijn voor het moment niet aan de orde. Het overleg hierover is nog gaande en verloopt via de Nederlandse ambassade te Jakarta. De bilaterale werkgroep is nog niet bijeengeweest.

3 Heeft de Indonesische regering inmiddels een aanvraag ingediend bij Nederland voor reserveonderdelen voor zes marineschepen teneinde deze in staat te stellen te waken over de territoriale integriteit van de Indonesische wateren?

Nederland heeft geen formele aanvraag voor een exportvergunning voor de levering van dergelijke reserveonderdelen ontvangen. Ik voeg daar aan toe dat de inventarisatie die naar aanleiding van initiële Indonesische voorstellen is gemaakt, en waaraan in het antwoord op vraag 2 wordt gerefereerd, zich wel uitstrekte over materieel voor de Indonesische marine. De Koninklijke marine heeft vastgesteld dat zij niet (meer) beschikt over reserveonderdelen waaraan aan Indonesische zijde blijkbaar behoefte bestaat.

4 Hebben Indonesische militairen al deelgenomen aan (bestaande) cursussen van militaire onderzoeksinstituten in Nederland als onderdeel van de militaire samenwerking?

Tot dusver heeft in december 2000 één Indonesische TNI-officier deelgenomen aan de Netherlands Defence Orientation Course aan het Instituut Defensie Leergangen. Voorzien is dat ook dit jaar één Indonesiër deelneemt aan deze cursus.

5 Is het waar dat de minister van Politieke Zaken en Veiligheid Susilo Bambang Yudhoyono het mandaat krijgt om de orde in het land te herstellen? Zo ja, is het inmiddels bekend welke concrete stappen er genomen worden om de orde in het land te herstellen?

Op 28 mei gaf president Wahid de toenmalige coördinerend minister voor Politieke Zaken en Veiligheid, Susilo Bambang Yudhoyono, de opdracht speciale maatregelen te nemen gericht op beëindiging van de crisis en herstel van orde en veiligheid. Direct nadat het desbetreffende decreet was uitgevaardigd, liet minister Yudhoyono weten dat hiermee geen opdracht werd gegeven tot afkondiging van de noodtoestand. Wel werden op dezelfde dag de politietroepen in verhoogde staat van paraatheid gebracht. Inmiddels is minister Yudhuyono bij de algehele kabinetswijziging door President
vervangen door luitenant-generaal bd. Agum Gumelar.

6 Hoe groot acht u de kans dat de opdracht tot speciale maatregelen om de orde in het land te herstellen, het leger of althans ongedisciplineerde eenheden, ingezet worden tegen de bevolking?

Toen president Wahid in de aanloop naar de bijeenkomst van het parlement op 30 mei jl. dreigde met het uitroepen van de noodtoestand, bleek het leger, net als toenmalig minister Yudhoyono en bijna alle andere kabinetsleden, niet bereid deze richting in te slaan. Het Indonesische leger lijkt zich te hoeden voor uitspraken of acties die buiten de constitutionele kaders zouden vallen. Vanuit mijn grote zorg over de ontstane crisis heb ik tijdens mijn gesprek met minister Alwi Shihab op 25 mei benadrukt dat alle partijen langs constitutionele en democratische weg zouden moet zoeken naar een oplossing.

7 In hoeverre wordt een militaire samenwerking tussen Nederland en Indonesië door de Indonesische militairen gezien als politieke steun?

Vanuit de gedachte dat hervorming van het leger hoge prioriteit moet krijgen, staan bij de verkenning van de mogelijkheden tot militaire samenwerking twee doelstellingen centraal: de democratisering en de professionalisering van de Indonesische strijdkrachten. Hierover bestaat ook bij de Indonesische civiele en militaire autoriteiten geen misverstand.

8 Deelt u de mening dat gezien de recente omstandigheden aldaar en de nog steeds omstreden rol van het leger in diverse conflicten, een militaire samenwerking te vroeg en ongepast is? Zo neen, waarom niet?

De zeer specifiek militaire samenwerking zoals door Nederland nu ondernomen is uitsluitend gericht op de hervorming van het Indonesische krijgsmacht. Die hervorming is een zeer belangrijk element in het Indonesische democratiseringsproces. De internationale gemeenschap kan daaraan in de eerste plaats bijdragen via ondersteuning van de opbouw van een krachtig civiel bestuur. Daarnaast kan de hervorming van de strijdkrachten worden ondersteund via in omvang en doelgroep beperkte samenwerking op het gebied van professionalisering en democratisering. Zoals hierboven aangegeven achten wij andere vormen van militaire samenwerking nog niet aan de orde. Ook het restrictieve- beleid t.a.v. export van strategische goederen naar Indonesië houdt met deze omstandigheden rekening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie