Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Navarro Baldeweg architect voor nieuwbouw ROB/RDMZ

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

persbericht

Nummer:
87

Directie:
voorlichting

29-06-2001

Status:
informatie

Navarro Baldeweg architect voor nieuwbouw ROB/RDMZ

Staatssecretaris F. van der Ploeg (Cultuur) heeft Juan Navarro Baldeweg aangewezen als architect voor de nieuwbouw van de Rijksdienst Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) en Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) in Amersfoort. Dit heeft hij gedaan op voordracht van rijksbouwmeester prof. ir. Jo Coenen. Navarro Baldeweg is gekozen vanwege zijn onderscheidende visie op het project en de kwaliteit van zijn reeds gerealiseerde werk.
Rijksbouwmeester Coenen vroeg acht architecten een visie te geven op het voorgenomen nieuwbouwproject voor de ROB en RDMZ. Daarbij moesten ze aandacht hebben voor de functie van het gebouw, de beoogde samenwerking tussen de twee diensten, de historische context waarin het gebouw komt te staan, de publieke functies, het interieur en de samenstelling van het team dat aan de bouw zal deelnemen. Naast deze visie lette de beoordelingscommisie ook op de kwaliteit van het reeds gerealiseerde werk van de architecten en de geschiktheid voor de opdracht met betrekking tot ambitie, kennis, ervaring en bureaubezetting. In de beoordelingscommissie zaten vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de Rijksgebouwendienst, de gemeente Amersfoort, de RDMZ en de ROB. Uiteindelijk is Navarro Baldeweg voorgedragen vanwege zijn ervaring met het realiseren van projecten in een historische context en in complexe situaties, vanwege zijn materiaalgebruik, zijn goede schaal- en maatgevoel en zijn bijzondere aandacht voor daglicht. Hij combineert zijn vaardigheden als architect en kunstenaar op een unieke manier.

Juan Navarro Baldeweg werd geboren in Santander in 1939. Hij studeerde grafiek en architectuur in Madrid. Na zijn studietijd was hij twee jaar werkzaam als docent aan The Center of Visual Arts van de universiteit van Pennsylvania in de Verenigde Staten. Sinds 1977 doceert hij als hoogleraar op de Escuelas de Arquitectura in Madrid. Navarro Baldeweg heeft meerdere grote projecten op zijn naam staan, zoals een tentoonstellings -en beurscentrum in Salamanca en het cultureel centrum Los Molinos in Segura. Thans is het Canal-theater in Madrid in voorbereiding. Als reverentie voor zijn project in Amersfoort noemt Navarro Baldeweg de recent gerealiseerde Extremadura rijksgebouwen in Merida.

De nieuwbouw voor de RDMZ en ROB is een complexe opgave vanwege de locatie en de functie ervan. Het gebouw komt aan de rand van een beschermd stadsgezicht te liggen vlakbij een nieuwe spoorweghalte. Daarnaast moet het gebouw vorm geven aan de gezamenlijke huisvesting en beoogde samenwerking van de diensten. De twee rijksdiensten op het terrein van monumentenzorg en archeologie zijn op dit moment nog zelfstandig gehuisvest. Door samen een pand te betrekken benutten ze de ruimte beter en kunnen ze bovendien beter samenwerken.

Het nieuw te bouwen onderkomen van de RDMZ en de ROB behoort tot één van de tien grote projecten op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening zoals aangekondigd in de nota Ontwerpen aan Nederland; architectuurbeleid 2001-2004. Met deze projecten wil het kabinet de voornemens uit de nota in de praktijk brengen. Zo moeten ontwerpers in een vroegtijdig stadium bij de projecten worden ingeschakeld, moet er een integrale aanpak komen en moet er sprake zijn van een goede bestuurlijke afstemming en een duidelijke regie. Ook wordt het publiek betrokken bij een aantal van deze projecten. Met dit project kan de rijksoverheid haar voorbeeldfunctie als opdrachtgever gestalte geven.

In eerste instantie werkt Navarro Baldeweg een aantal thema's van de nieuwbouwopdracht uit. De resultaten hiervan worden in het najaar in een openbaar debat gepresenteerd. Aan de hand van de uitkomst van dit debat wordt de opgave voor de nieuwbouw definitief bepaald.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie