Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Afspraken over wachtlijsten voor oudkomers in onderwijs

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Bve Raad

locatie: home > persberichten > 29-6-2001

Persbericht

De Bilt, 29 juni 2001

Persbericht VNG, Bve Raad en Taskforce Inburgering

Afspraken over wachtlijsten voor oudkomers

De VNG, de Bve Raad, de brancheorganisatie van instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneneducatie en de Taskforce Inburgering maken gezamenlijke afspraken over de omgang met wachtlijsten taallessen oudkomers. De drie partijen willen aan de beheersing van de wachtlijstproblematiek een bijdrage leveren door - ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid - te stimuleren dat wachtlijsten zo veel mogelijk worden voorkomen en wachttijden zo veel mogelijk worden bekort. Eén van de middelen daartoe is het bereiken van meer uniformiteit in wachtlijstbeleid en -beheer via een beperkte set van afspraken, die de partijen in een brief aan gemeenten en ROC's zullen aanbevelen.

Het kabinet heeft naar aanleiding van het integratiedebat met de voorzitters van de Tweede-Kamerfracties (april 2000) de Taskforce Inburgering de opdracht gegeven ervoor zorg te dragen dat de oudkomers die op dat moment op een wachtlijst stonden bij de Regionale Opleidingen Centra (ROC's), binnen één jaar een taalaanbod zouden krijgen. De wachtlijstgroep (op 1 juli 2000: 10.202 personen ) is op ongeveer 5% na volledig weggewerkt door de inspanningen van de Taskforce, gemeenten en ROC's. Inmiddels is er echter weer een nieuwe wachtlijst ontstaan (per 1 februari 2001: 9.307 personen). Dit vraagt om een structurele aanpak van het probleem. De Minister voor Grote Steden- en Integratiebeleid doet in zijn notitie oudkomers aan de Tweede kamer (1 juni 2001) een aantal richtinggevende uitspraken over deze aanpak, alsmede over het ambitieniveau van het kabinet. Het kabinet is van mening dat duidelijker wachtlijstbeleid en
-beheer één van de instrumenten is om wachtlijsten tegen te gaan en wachttijden te bekorten.

Voor de landelijke vergelijkbaarheid van de wachtlijsten en om adequaat landelijk oudkomersbeleid te kunnen voeren is er behoefte aan een minimale set aan landelijke gegevens. In dat kader bevelen de VNG, de Bve Raad en de Taskforce Inburgering de volgende uitgangspunten aan bij het gemeentelijk wachtlijstbeleid en -beheer: o in aansluiting op de regeling die geldt voor nieuwkomers ook voor oudkomers een maximale wachttijd van 4 maanden af te spreken; o op de wachtlijst alleen oudkomers te laten staan die geen aanbod krijgen vanwege onvoldoende capaciteit; omdat het aanbod niet aansluit op de vraag of vanwege niet beschikbare kinderopvang; o ten minste ieder half jaar de wachtlijsten op te schonen. Verder achten de drie partijen het wenselijk dat verder wordt gewerkt aan nadere voorstellen tot verbetering en zicht te blijven houden op de ontwikkeling van de wachtlijsten voor oudkomers. Tegen die achtergrond bepleiten zij dat in het vervolg het rijk jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar de wachtlijsten laat uitvoeren.

De gezamenlijke aanbevelingen zijn op de landelijke conferentie 'Samenwerken aan Inburgering' woensdagmorgen in Houten ondertekend door prof. dr. J.Th.J. v.d. Berg (voorzitter directieraad VNG), drs. K. Koops (bestuurslid Bve Raad) en drs. C.P. Vogelaar (projectleider Taskforce Inburgering).

Erica Vis, VNG (070) 373 8304
Frans Visee, Bve Raad 06 502 72 669
Meüs van der Poel, Taskforce Inburgering (070) 362 6122 www.taskforce-inburgering.nl

locatie: home > persberichten > 29-6-2001

Alle tekst op deze website is vrij voor gebruik. Bronvermelding wordt op prijs gesteld.

Bve Raad
Henrica van Erpweg 2
3732 BG De Bilt Postbus 196
3730 AD De Bilt tel. 030 - 221 9811
fax 030 - 220 2506
e-mail (info@bveraad.nl) © 1999 Copyright Bve Raad Alle rechten voorbehouden
web design ESP Leusden

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie