Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ministerraad stemt in met wijziging loodsplicht

Datum nieuwsfeit: 29-06-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerraad
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht Ministerraad
29 juni 2001

MINISTERRAAD STEMT IN MET WIJZIGING LOODSPLICHT

De ministerraad heeft ingestemd met een wijziging van het loodsplichtbesluit 1995 en het Besluit verklaringhouders Scheepvaartverkeerswet (flexibilisering loodsplichtstelsel). In de voorgestelde Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) wordt de loodsplichtgrens per regio afzonderlijk vastgesteld. In de huidige wetgeving moeten alle zeeschepen met een lengte van meer dan 60 meter verplicht gebruik maken van de diensten van een loods. In de AMvB wordt dit voor Rotterdam en Amsterdam 70 meter, voor de Schelde 75 meter en voor Noord-Nederland afhankelijk van de vaarweg 60 tot 90 meter. Voor de Eems is de loodsplichtgrens voor het buitentraject bepaald op 150 meter.

Daarnaast wordt het mogelijk gemaakt om in individuele gevallen een ontheffing van de loodsplicht te krijgen. Dat is het geval in Rotterdam, Amsterdam en op de Westerschelde voor schepen van 70 tot 90 meter en in Noord-Nederland voor schepen tussen de 90 en 110 meter. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing, moeten schip en bemanning aan een aantal eisen voldoen. In de eerste plaats zijn dat eisen met betrekking tot de samenstelling en kwaliteit van de bemanning, het opleidings- en ervaringsniveau en de beheersing van de Nederlandse of Engelse taal. Daarnaast dient de bemanning een behoorlijke kennis van de (vaar)omgeving te hebben. In de derde plaats moet ook het zeeschip geschikt zijn om met de juiste bemanning zonder loods te kunnen varen. Aan zeeschepen met een gevaarlijke lading kan geen ontheffing worden verleend.

Met de nieuwe maatregelen krijgen de Rijkshavenmeesters meer en betere mogelijkheden om het meest passende dienstverleningsniveau per individueel schip op te leggen. In de afgelopen jaren is gebleken dat het loodsplichtregime niet genoeg rekening houdt met de ontwikkeling aan boord van zeeschepen en de ontwikkelingen op het gebied van verkeersmanagement. Het gaat daarbij onder meer om de sterk verbeterde internationale regelgeving voor de constructie, uitrusting, belading, bemanning en verkeersdeelneming van zeeschepen. Binnen het verkeersmanagement gaat het bijvoorbeeld om de invoering van een uiterst nauwkeurig positie informatiesysteem bij de havennadering, de sterk verbeterde verkeersbegeleiding met goede actuele en relevante (navigatorische) informatie en de opgebouwde ervaring met betrekking tot de beloodsing op afstand onder slechte weersomstandigheden. Met de AMvB wordt een eerste stap gezet naar een loodsplichtregime dat meer rekening houdt met deze actuele ontwikkelingen. Ook wordt een meer rationele afweging mogelijk over de vraag of loodsplicht uit veiligheidsoogpunt noodzakelijk is. Bijkomend effect is dat het Loodswezen niet meer verplicht is een aantal verliesgevende taken uit te voeren.

Een jaar na inwerkingtreding van het besluit is er een evaluatie gepland. Aan de hand hiervan wordt bekeken of de vrijstellings- en ontheffingsgrenzen moeten worden bijgesteld.

RVD, 29.06.2001
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie