Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Uitreiking universitaire studieprijzen KU Nijmegen

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Katholieke Universiteit Nijmegen
Zoek soortgelijke berichten
Katholieke Universiteit Nijmegen

MAANDAG 2 JULI UITREIKING UNIVERSITAIRE STUDIEPRIJZEN KU NIJMEGEN

Maandag 2 juli worden de universitaire studieprijzen 1999-2000 van de Katholieke Universiteit Nijmegen uitgereikt. De studieprijzen worden jaarlijks toegekend aan studenten die in het desbetreffende academisch jaar een wetenschappelijke scriptie hebben geschreven van uitzonderlijke kwaliteit. Elke faculteit kan daartoe een kandidaat voordragen. Jaarlijks worden maximaal acht universitaire studieprijzen toegekend. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van f
1.000,-


De universitaire studieprijzen 1999-2000 gaan naar:
* Faculteit Theologie: dhr. J.P.M. Philips; Abiding bij God's absence? On consequences of religion in late 20th century Dutch society. A sociological and theological study Dhr. Philips onderzocht in deze interdisciplinaire studie de invloed van de factor religie in de Nederlandse samenleving. Deze studie geschiedde op grond van analyses op reeds beschikbare data van een nationaal survey (Sociaal-culturele Ontwikkelingen in Nederland 1995).

* Faculteit Filosofie: dhr. Pepijn Jan Joost Rutten; Waarheid als deugd - Een verkenning van de waarachtigheid als kruispunt van waarheid en deugd.
Centraal staat in de scriptie van dhr. Pepijn Jan Joost Rutten de gedachte dat kennen op een bepaalde wijze verband houdt met rechtvaardigheid. Onder 'kennen ' wordt met name verstaan het 'echte', wetenschappelijke kennen dat zich beroept op sluitende bewijzen en dat zich manifesteert in vele oordelen en theorieën over de werkelijkheid. Doel van de studie was deze laatste gedachte zoveel mogelijk tot helderheid te brengen. Het corpus bestaat uit een studie naar de waarachtigheidsopvatting van Thomas van Aquino.

* Faculteit Letteren: mw. Karin van Lieverloo; Zielsverwanten. Jan Toorops receptie der Vlaamse primitieven.
De studie van mw. Van Lieverloo begint met een schets van de artistieke ontwikkeling van Jan Toorop waarin ze veel aandacht besteed aan het geestelijk klimaat van de tijd waarin Toorop werkzaam was. Vervolgens gaat ze uitgebreid in op de tentoonstelling Les Primitifs Flamands te Brugge die door Jan Toorop in 1902 werd bezocht. Op basis van zijn notities in zijn exemplaar van de tentoonstellings-catalogus doet mw. Van Lieverloo nauwgezet verslag van Toorops studie van de daar aanwezige meesterwerken. Tenslotte geeft ze een uitvoerig overzicht van hetgeen door tijdgenoten is geschreven over de relatie tussen Jan Toorop en de Vlaamse Primitieven.

* Faculteit Rechten: dhr. Frank Henzen; Baby's met bronvermelding; een onderzoek naar het bestaan van een recht van het kind op kennisneming van zijn biologische afstammingsgegevens. Heeft een kind recht kennis te nemen van zijn afstammingsgegevens volgens het huidige in Nederland geldende recht? Deze vraag staat centraal in de scriptie van Frank Henzen. Op 1 april 1998 werd het nieuwe afstammings- en adoptierecht ingevoerd. Het afstammingsrecht wijst aan wie de juridische ouders van een kind zijn en regelt de betrekkingen van het kind met die ouders. Het wekt de schijn dat de juridische ouders ook per definitie de biologische ouders zijn; de status van juridisch ouder komt echter in een groot aantal gevallen niet overeen met de biologische waarheid.

* Faculteit Sociale Wetenschappen: mw. Daniëlle Karen Blok en mw. Esther Cuijpers; Emotionele intelligentie en zelfregulatie. Een onderzoek naar de samenhang tussen emotionele intelligentie en zelfregulatie van het leren bij leerlingen. In deze doctoraalscriptie doen mw. Daniëlle Karen Blok en mw. Esther Cuijpers verslag van een exploratief onderzoek naar de samenhang tussen emotionele intelligentie en zelfregulatie. Emotionele intelligentie duidt op een reeks van niet-cognitieve capaciteiten, bekwaamheden en vaardigheden die het vermogen beïnvloeden om succesvol om te gaan met eisen uit de omgeving. Zelfregulatie doet een beroep op sturende en controlerende vaardigheden van leerlingen en tegelijkertijd ook op hun motivatie om deze sturing en controle te willen uitvoeren. Om te bepalen of er een samenhang tussen deze twee begrippen is, is een kwantitatief deelonderzoek uitgevoerd naar de aard en mate van emotionele intelligentie bij 80 leerlingen en een kwalitatief deelonderzoek naar de aard en mate van zelfregulatie bij tien leerlingen op een middelbare school in Tilburg.
* Faculteit Medische Wetenschappen: mw. Antionette van Summeren: Homocysteïne, foliumzuur en zwangerschaps- uitkomst na herhaalde miskraam.
De scriptie van mw. Antionette van Summeren handelt over het effect van periconceptioneel foliumzuur op de zwangerschapsuitkomst bij vrouwen met een herhaalde miskraam. Herhaalde miskraam is een probleem waar 0,5% tot 1% van de vrouwen in haar vruchtbare periode mee te maken krijgt. Recent is geopperd dat het mogelijk zinvol is voor vrouwen die bekend zijn met herhaalde miskraam en die weer zwanger willen worden om extra B-vitaminen te gebruiken.

* Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde & Informatica: mw. Mieke Jansen: De vaculoaire proton ATPase accesoire subunit Ac45: een kandidaatgen voor X-gebonden mentale retardatie
* Faculteit Managementwetenschappen: mw. Ellen Mastenbroek (2 scripties): Baasjes en Betweters (bestuurskunde), Limits on Regime Effectiveness (politicologie)

Uitreiking Universitaire Studieprijzen, maandag 2 juli, 15.30 uur Plaats: Aula Maior, Comeniuslaan 2.

Emailadressen winnaars Universitaire Studieprijs:
* Faculteit Theologie, dhr. J.P.M. Philips: (josphilips@hotmail.com)
* Faculteit Filosofie, dhr. Pepijn Jan Joost Rutten: niet bekend
* Faculteit Letteren, mw. Karin van Lieverloo: niet bekend
* Faculteit Rechten, dhr. Frank Henzen: (fhenzen@hotmail.com)
* Faculteit Sociale Wetenschappen, mw. Daniëlle Karen Blok en mw. Esther Cuijpers: (E.Cuijpers@cps.nl)

* Faculteit Medische Wetenschappen, mw. Antionette van Summeren: (antionettevansummeren@hotmail.com)

* Faculteit NWI, mw. Mieke Jansen: (jansenmjj@hotmail.com) of (mjjjansen@hotmail.com)

* Faculteit Managementwetenschappen, mw. Ellen Mastenbroek: (mastenbroek@fsw.leidenuniv.nl)reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie