Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Centric wil KSI overnemen via beursvennootschap Multihouse

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: KSI International NV
Zoek soortgelijke berichten
KSI International NV

Centric is voornemens KSI over te nemen via beursvennootschap Multihouse

Logische combinatie door complementaire activiteiten en klantenportefeuilleGouda/IJsselstein 2 juli
Centric Holding B.V. (Centric), een vooraanstaande ICT dienstverlener met ongeveer 2500 medewerkers, is 90.6% aandeelhouder van de beursgenoteerde onderneming Multihouse N.V. (Multihouse). Centric is voornemens om, via de vennootschap Multihouse, KSI International N.V. (KSI), een beursgenoteerde ICT onderneming met ongeveer 700 medewerkers, te acquireren.

In het kader daarvan maken Multihouse en KSI gezamenlijk bekend dat de verwachting is gewettigd dat overeenstemming kan worden bereikt over een fusie tussen beide bedrijven. De gecombineerde onderneming zal verder gaan onder de naam Centric KSI Holding N.V. (Centric KSI).

Multihouse is voornemens daartoe een openbaar bod te doen op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van KSI gecombineerd met een juridische fusie tussen KSI en Multihouse. Door deze structuur krijgen de aandeelhouders van KSI de mogelijkheid te kiezen tussen ofwel gedeeltelijke toekenning in aandelen Multihouse en gedeeltelijke betaling in contanten ofwel volledige toekenning in aandelen Multihouse. Enkele aandeelhouders in KSI, die gezamenlijk een belang van ongeveer 55% vertegenwoordigen, zullen hun aandelen aanbieden in het bod.

Gerard Sanderink, algemeen directeur van Multihouse: KSI is een goede aanvulling op onze huidige activiteiten en hiermee wordt een nieuwe stap gezet in de verdere expansie van de Centric groep. De beursnotering van de nieuwe onderneming Centric KSI biedt de toegang tot de kapitaalmarkt om deze expansie te realiseren.

Toon Rijken, voorzitter van de directie van KSI: Na een zorgvuldige afweging over de toekomst van KSI hebben wij gekozen voor een samengaan met Centric. De overname door Centric zorgt voor een goede toekomst voor alle betrokken partijen: opdrachtgevers, werknemers en aandeelhouders.

Redenen voor de fusie
De markt voor ICT dienstverlening is de afgelopen anderhalf jaar volatiel geweest en de verwachting is dat dit de komende tijd zo zal blijven. KSI heeft in het afgelopen half jaar gemerkt dat zij ondanks een ingrijpende herstructurering kwetsbaar blijft als zelfstandige onderneming. Daarnaast vragen grote opdrachtgevers in toenemende mate om ICT ondernemingen die een complete productrange kunnen aanbieden. Om deze diensten te kunnen bieden is voldoende schaalgrootte noodzakelijk.

Met de aansluiting van KSI bij de Centric groep wordt de benodigde omvang gerealiseerd en ontstaat een sterke marktpositie door de uitbreiding van het productaanbod en de vergroting van het marktaandeel in een aantal belangrijke marktsegmenten. De dienstverlening van Centric is opgebouwd rondom zelfontwikkelde applicaties. KSI sluit hier goed bij aan omdat zij juist gericht is op het implementeren van applicaties van derden. De ondernemingen versterken elkaars marktpositie met name in de financiële sector, de telecom sector en bij de overheid. Daarnaast dragen de activiteiten van KSI in België bij aan de mogelijkheid om opdrachtgevers die in zowel België als Nederland actief zijn een volledig dienstenpakket te bieden.

Door de combinatie kunnen kostenreducties gerealiseerd worden, zoals het samenvoegen van de hoofdkantoren en het opheffen van één van de beursnoteringen. Tevens kunnen belangrijke efficiëntieverbeteringen worden behaald, met name door verhoging van de bezettingsgraad van de medewerkers.

Naar verwachting zal de overname leiden tot een hogere winstgroei dan van de ondernemingen afzonderlijk en biedt zij een goed uitgangspunt voor verdere autonome en acquisitieve groei. Een nadere uiteenzetting van financiële doelstellingen van de nieuwe onderneming zal naar verwachting begin augustus worden gecommuniceerd.

Transactiestructuur
Om de fusie te bewerkstelligen zal Multihouse een openbaar vast bod doen op alle geplaatste gewone aandelen in het aandelenkapitaal van KSI. Het bod zal bestaan uit EUR 0,30 in contanten en 0,6 aandeel Multihouse per aandeel KSI. Dit bod vertegenwoordigt een premie van 15% gebaseerd op de gemiddelde slotkoersen van Multihouse en KSI gedurende de afgelopen 30 beursdagen. Één van de voorwaarden voor gestanddoening van het bod zal zijn dat tenminste 55% van de gewone aandelen KSI wordt aangeboden.

Na gestanddoening van het openbaar bod zullen Multihouse en KSI een juridische fusie aangaan, waarbij Multihouse de verkrijgende en KSI de verdwijnende vennootschap is. In de juridische fusie zal de ruilverhouding 0,7145 aandeel Multihouse per aandeel KSI bedragen.

Door deze structuur krijgen aandeelhouders van KSI de mogelijkheid te kiezen tussen enerzijds gedeeltelijke toekenning in aandelen Multihouse en gedeeltelijke betaling in contanten en anderzijds volledige toekenning in aandelen Multihouse.

Euronext heeft Multihouse thans een noteringsmaatregel opgelegd. Na de juridische fusie zal de gecombineerde onderneming Centric KSI een nieuwe noteringsovereenkomst aangaan met Euronext. Daarmee zal de noteringsmaatregel van Multihouse worden opgeheven. De notering van KSI zal worden beëindigd.

Toekomstige organisatie- en managementstructuur De statutaire directie zal bestaan uit de heer Sanderink, algemeen directeur Multihouse, en de heer Rijken, voorzitter van de directie van KSI. Tevens zal er een nieuwe Raad van Commissarissen worden aangesteld. Over de verdere invulling van de nieuwe organisatiestructuur zullen naar verwachting begin augustus mededelingen worden gedaan.

Procedure en tijdschema
Mede afhankelijk van het verkrijgen van goedkeuring voor de voorgenomen fusie van de relevante toezichthoudende instanties zal een formeel bod worden voorgelegd aan houders van gewone aandelen KSI. Een biedingsbericht tevens prospectus waarin de exacte voorwaarden van het voorgestelde bod zullen zijn opgenomen, zal naar verwachting eveneens begin augustus 2001 beschikbaar worden gesteld voor houders van gewone aandelen KSI en Multihouse.

Tegelijk met het beschikbaar stellen van het biedingsbericht zullen algemene vergaderingen van aandeelhouders van KSI en Multihouse worden opgeroepen. In deze vergaderingen zal onder meer het voorgenomen bod en juridische fusie nader worden toegelicht.

Multihouse en KSI zullen de ondernemingsraden informeren over het voorgenomen bod en zullen de betrokken ondernemingsraden om advies vragen.

De SER Commissie voor Fusieaangelegenheden, de relevante autoriteiten, de toezichthoudende instanties en de effectenbeurs zijn inmiddels in kennis gesteld van het voornemen om te fuseren.

Overige zaken
Fortis Bank Investment Banking is aangesteld als adviseur van Centric en Multihouse.

Profiel van Centric
Centric is een ICT dienstverlener die actief is op het gebied van netwerk- en kantoorautomatisering, opleidingen, softwareoplossingen, e-toepassingen, standaardapplicaties en het ontwerp en beheer van ICT-omgevingen. Centric kenmerkt zich vooral door het bieden van een breed pakket aan diensten en producten die zich onderscheiden door een hoge functionaliteit en toegevoegde waarde voor de opdrachtgevers in de verschillende marktsegmenten. Tegelijkertijd profileert Centric zich als een bedrijf dat zowel ten aanzien van de organisatie als in haar dienstverlening en marktbenadering de eenvoud hoog in het vaandel houdt.

De omzet van Centric bedroeg in 2000 ongeveer EUR 204 miljoen en de netto winst in 2000 bedroeg ongeveer EUR 10 miljoen. Het gemiddeld aantal medewerkers in 2000 was gelijk aan 2.465 (in voltijdsequivalenten).

Profiel van Multihouse
Multihouse levert een compleet pakket diensten met betrekking tot ontwerp, realisatie en implementatie van informatiesystemen voor middelgrote tot grote organisaties. Multihouse houdt zich bezig met kantoorautomatisering, softwareontwikkeling, standaardapplicaties voor specifieke marktsegmenten en apparatuur. Multihouse voert activiteiten uit die variëren van advies en ondersteuning tot het leveren van tijdelijke capaciteit en het zelfstandig uitvoeren van projecten. Multihouse voert deze activiteiten uit op projectbasis of op basis van detachering. Daarnaast is Multihouse een gespecialiseerd leverancier van computer- en netwerkapparatuur van bekende A-merken alsmede daaraan gerelateerde diensten, software en toebehoren.

In het boekjaar 2000 bedroeg de omzet ongeveer EUR 32 miljoen en de netto winst ongeveer EUR 1 miljoen. Het gemiddelde aantal medewerkers in 2000 bedroeg 194 (in voltijdsequivalenten).

Sinds 1997 wordt de meerderheid van de aandelen in Multihouse (90.6%) gehouden door Centric Holding B.V.

Profiel van KSI
KSI International N.V. is een innovatieve en toonaangevende ICT-onderneming, opererend in de Benelux. De onderneming verleent diensten en ontwikkelt systemen gericht op elektronisch werken, communiceren, zaken doen en leren. KSI werkt voornamelijk voor opdrachtgevers in de financiële dienstverlening, in de telecommunicatiesector en voor de overheid. KSI helpt haar opdrachtgevers om hun ambities te realiseren met ICT als voornaamste instrument. E-business en Internettechnologie zijn voor KSI belangrijke speerpunten. KSI ontwikkelt ook specialistische en unieke ICT-toepassingen voor E-Business, Electronic Banking & Payment Solutions en E-Learning & E-Testing (Web Based Trainingen).

In het boekjaar 2000 bedroeg de omzet ongeveer EUR 49 miljoen en het netto verlies EUR 1,8 miljoen. Het gemiddelde aantal medewerkers in 2000 bedroeg 741 (in voltijdsequivalenten).

KSI is opgericht in 1986 en sinds 1998 genoteerd aan de EURO.NM Amsterdam van de effectenbeurs van Euronext.

Voor meer informatie:
De heer G.P. Sanderink, algemeen directeur Centric en Multihouse, Tel. 0182-56.28.40
De heer T. Rijken, voorzitter directie KSI, Tel. 030-686.87.82

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie