Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluit DTe vaststellen methode bepaling sectormaatstaf

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet
Zoek soortgelijke berichten
Dienst uitvoering en toezicht Electriciteitswet

Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT

Nummer: 100492/1.B063
Betreft: Besluit tot het vaststellen van de methode voor de bepaling van de sectormaatstaf

Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie tot vaststelling van de methode voor de bepaling van de sectormaatstaf voor de periode vanaf 1-7-2001 tot en met de periode voor de vaststelling van de leveringstarieven voor het vierde kwartaal 2002.

Aanleiding


1. In het besluit, nummer 00-068, van 13 oktober 2000 heeft de Minister van Economische Zaken de methode voor de bepaling van de sectormaatstaf voor de periode tot uiterlijk 1 juli 2001 vastgesteld.


2. In het besluit, nummer 00-068 is opgenomen dat de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: de directeur DTe) de methode voor de bepaling van de sectormaatstaf vaststelt voor de periode na 1 juli 2001. Het onderhavige besluit strekt daartoe.


3. Op basis van onderzoek naar de methode voor de bepaling van de sectormaatstaf is de directeur DTe tot het oordeel gekomen dat de huidige methode dient te worden voortgezet tot en met de periode voor de vaststelling van de leveringstarieven voor het vierde kwartaal 2002. Gebleken is namelijk dat de huidige methode naar behoren functioneert en dat ik van oordeel ben dat de termijnmarkt, hoewel deze zich in positieve zin ontwikkelt, nog niet voldoende volwassen is voor de introductie van een marktgebaseerde sectormaatstaf.


4. De directeur DTe zal de huidige methode halfjaarlijks evalueren. Indien hieruit blijkt dat de huidige methode niet naar behoren functioneert, zal ik maatregelen nemen. Dat kan ertoe strekken dat al vóór 2003 het huidige systeem wordt vervangen.

Besluit


5. Gelet op artikel 2, derde lid, van het Besluit van de Minister van Economische Zaken van 13 oktober 2000, wordt de methode voor de bepaling van de sectormaatstaf vastgesteld conform de bij het genoemde besluit bijgevoegde bijlage voor de periode vanaf 1 juli 2001 tot en met de periode voor de vaststelling van de leveringstarieven voor het vierde kwartaal 2002.


1

6. Dit besluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en wordt gepubliceerd op de internetsite van de DTe.


7. Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in de Staatscourant en werkt terug tot 1 juli 2001.

Datum:
De Minister van Economische Zaken,
voor deze,

Drs. J.J. de Jong
Directeur Dienst uitvoering en toezicht Energie


2Tegen dit besluit kan degene, wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH, Den Haag.


3
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie