Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Leiden overige vergaderingen

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Leiden
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leiden

Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting Leidse Regio
Maandag 2 juli a.s. om 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Voorschoten

- jaarrekening 2000 SROVLR

- begroting 2002 SROVLR

- meerjarenbegroting 2001-2005 SROVLR

- intensiveringstraject SLR/SDB

- 5e Nota Ruimtelijke Ordening

- stand van zaken beleidsvisies (Beleidsvisie Wonen, Landschapsbeleidsplan, Ruimtelijke Economisch Beleidsplan)
- ISV
Stadsbouwhuis, Langegracht 72, bij de gemeentehuizen in de regio en ter vergadering ter inzage. Nadere informatie bij mevr. I.I. de Bruijne, tel.: 071-5165869
Wijkgroep Oostelijke Binnenstad
Dinsdag 3 juli a.s. om 20.30 uur in de Kapel van Hooigracht 15 De vergadering wordt voorafgegaan door een rondleiding om 19.30 uur in het voormalige pand van het Elisabeth ziekenhuis op de Hooigracht.
- discussie status wijkgroepen (verslag overleg met wethouder M. Schultz over de relatie motie 13/wijkgroep en Plan van Aanpak)
- vaststellen begroting 2001

- ontwikkelingen rondom plannen Portaal Oranjegracht-Waardgracht - Plan van Aanpak

- aanstelling coördinator Oostelijke Binnenstad
- verloop korte-termijn acties

- activiteiten in de wijk:

- wijkfestival

- uitstapje vrijwilligers in de wijk

- Een spelenkar voor Zuid-Afrika?
Sjaak van Rijn, tel.: 5167655

Wijkgroep Leiden Noord

Donderdag 5 juli a.s. om 20.00 uur in Buurtcentrum De Kooi, Driftstraat 49
Agenda:

- presentatie projectplannen

- EWR/Slachthuisterrein en omgeving

- Gooimeerlaan en omgeving

- Kooiplein en omgeving

- stand van zaken Participatiemodel

- stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t.:
- WijkOntwikkelingsPlan

- Wijkbeheer

- LWO

- bewonersverenigingen

- startdiscussie begroting 2002 (knelpuntenanalyse en plan van aanpak) J. Tchiche, tel.: 5165327
Vrijdag 6 juli a.s. om 13.30 uur in de Koffiekamer (k. 263) van het
- twee bezwaarschriften tegen de weigering van een parkeervergunning (13.30 uur)

- drie bezwaarschriften inzake woonruimteverdeling (14.25 uur)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie