Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Persberichten van de Gemeente Lisse

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lisse


MededelingenPERSBERICHT

Informatie- en discussieavond Wet Dualisering Bestuur
Op donderdag 5 juli a.s. vindt om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis een informatie- en discussieavond plaats. Er zal gesproken worden over de gevolgen van de toekomstige Wet Dualisering Bestuur.

Het rapport van de Staatscommissie Elzinga bevat het onderzoek naar de gevolgen van de Wet Dualisering Bestuur. Vorig jaar is ook al een bijeenkomst aan dit onderwerp gewijd. De avond wordt begeleid door medewerkers van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het accent van de avond ligt op de gevolgen van de dualisering voor de afbakening van taken en bevoegdheden tussen gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.


VAN ALLES OVER AFVAL

Klein chemisch afval apart: goed voor het milieu Een deel van het huishoudelijk afval kan zo in de vuilnisbak. Afval dat kan worden hergebruikt, zoals papier en glas, wordt gescheiden ingezameld. U gebruikt thuis echter ook producten die gevaarlijk zijn voor het milieu als u ze "gewoon weggooit". Dit wordt het "klein chemisch afval" (KCA) genoemd. Vanwege de schadelijke stoffen mag het niet bij het gewone afval. Het mag ook niet door de gootsteen, wasbak of toilet worden gespoeld. Dit afval moet gescheiden worden ingezameld!

Inzamellijst per 1 januari 2001
Huishoudelijk

Batterijen
Spaarlampen/energiezuinige lampen
TL-buizen
Vloeibare gootsteenontstopper
Lampenolie
Petroleum
Bestrijdingsmiddelen/insecticiden

Medicijnkastje

Medicijnen
Kwikthermometers
Injectienaalden

Doe-het-zelf

Verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen Bij het verven gebruikte producten zoals terpentine, thinner, verfafbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
Kwikschakelaars (zoals "niet digitale" verwarmingsthermostaten

Hobby

Fotofixeer
Foto-ontwikkelaar
Etsvloeistoffen zoals salpeterzuur of zwavelzuur Zoutzuur

Vervoer

Accu´s
Benzine
Motorolie/afgewerkte olie/remolie
Oliefilters

U kunt het KCA verzamelen in de rode KCA-box. Deze wordt twee maal per jaar in de hele gemeente opgehaald met de chemokar. Dit jaar gebeurt dat deze week (25 tot en met 29 juni) en in de week van 19 tot en met 23 november a.s. Mocht uw box vol zijn, dan kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur ook langskomen bij het KCA-depot bij Openbare Werken aan de Vennestraat.


WELZIJN

Structuur Uitvoering Werk en Inkomen in Bedrijfsverzamelgebouw Onlangs heeft de Tweede Kamer de nota "Grofontwerp Structuur Uitvoering Werk en Inkomen" (SUWI) goedgekeurd. Hierin wordt benadrukt dat het van belang is dat gemeenten, arbeidsbureau´s en uitkeringsinstanties intensief met elkaar samenwerken. De gemeente Lisse heeft besloten om in overleg met het Centrum voor Werk en Inkomen in Lisse(CWI)Arbeidsvoorziening en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekeringen (UWV) te onderzoeken of een SUWI-Bedrijfsverzamelgebouw tot de mogelijkheden behoort. In zo´n bedrijfsverzamelgebouw zullen SDB- gemeenten, arbeidsbureau´s, uitkeringsinstanties en eventueel uitzendbureaus gezamenlijk vertegenwoordigd zijn zodat iedereen met vragen over werk en inkomen op één plek terecht kan.

De gemeente heeft het adviesbureau IME uit Nijmegen ingehuurd om de mogelijkheden van een Bedrijfsverzamelgebouw in Lisse te onderzoeken. Zij krijgt daar van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een subsidie voor van 50.000,--. Tijdens een informatiebijeenkomst voor alle participanten op 26 juni a.s. in het gemeentehuis van Lisse zal een intentieverklaring worden getekend. Met de ondertekening wordt het startsein gegeven voor het onderzoek.

BOUWEN EN WONEN

Aanvragen
Aanvragen om bouwvergunningen en melding van een bouwvoornemen zijn ingekomen van:

Heereweg 335A - verhogen kapconstructie Hannie Schaftlaan 28 - bouw tuinhuis
Chopinstraat 99 - vergroten woning
Fazantstraat 17 - vergroten berging
Blokhuis 10 - vernieuwen winkelpui
Meidoornplantsoen 16 - bouw dakopbouw
Meeuwenlaan 16 - bouw erker

Voorgenomen vrijstellingen

Zwanendreef 32 - vergroten woning
´t Lange Rack 6 - bouw tuinhuis
Ringvaartzijde 12 - bouw tuinhuis
Nassaustraat 1 B - bouw tuinhuis

De bouwplannen liggen van 29 juni t/m 26 juli 2001 ter inzage. Als u bedenkingen heeft tegen het verlenen van een vrijstelling dan kunt u dit uiterlijk 26 juli 2001 en uitsluitend schriftelijk melden bij het college van burgemeester en wethouders.

Besluiten

Verleende bouw- en/of sloopvergunningen en positieve reacties op meldingen van een bouwvoornemen.

Heereweg 468 - veranderen woning tot woonverblijf Grachtweg 81 en 83 - bouwen dakkapellen voor- en achterzijde Prinsessestraat 146 - vergroten woning Vennestraat 8 - slopen fietsenstalling met asbesthoudende golfplaten
Punterhof 11 - bouw tuinhuis
Heereweg 460B - bouw tuinhuis
Waterman 7 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde Chopinstraat 56 - bouw dakkapel voorzijde Henriëtte Davidsstraat 14 bouw dakkapellen voor- en achterzijde
Henriëtte Davidsstraat 8 - bouw dakkapellen voor- en achterzijde

Bent u van mening dat u door één of meerdere besluiten in uw belang bent getroffen? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U moet dat doen binnen 6 weken na de dag dat de vergunning of de reactie op de melding naar de aanvrager is verzonden. Wilt u precies weten wanneer het besluit is verzonden? Neemt u dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting.

Voor alle informatie over bouwplannen, vrijstellingen en vergunningen en voor inlichtingen over bouwen kunt u van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur terecht bij deze afdeling, kamer 119 of u belt (0252) 433170.DIVERSEN

KLACHTENREGELING
Wist u dat de gemeente Lisse een klachtenregeling kent? Wanneer u van mening bent dat de gemeente u niet correct heeft behandeld, kunt u uw klacht kenbaar maken. De afhandeling van de ingediende klachten is opgedragen aan burgemeester en wethouders.

Wat is een klacht?
Onder een klacht wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een ambtenaar van de gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid heeft gedragen. Het kan natuurlijk ook zijn dat een ambtenaar iets heeft nagelaten, bijvoorbeeld als hij of zij uw brief niet tijdig heeft beantwoord. Ook daarover kunt u een klacht indienen.

Waarom een klachtenregeling?
De gemeente wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het weleens voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld door een ambtenaar van de gemeente. Maak in dat geval uw klacht kenbaar! Dit kan via het speciale formulier 'Slaat Lisse de spijker op z'n kop?' dat verkrijgbaar is bij de receptie van het gemeentehuis. De klacht wordt in behandeling genomen door burgemeester en wethouders, nadat u (desgewenst) gehoord bent. U krijgt binnen één maand een schriftelijke reactie op uw klacht. Als uw klacht terecht is zal de gemeente nagaan hoe eenzelfde situatie in de toekomst kan worden voorkomen.

Andere mogelijkheden tot bezwaar
De gemeente Lisse is aangesloten bij de externe klachtenbehandeling door de Nationale Ombudsman. Wanneer u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht door burgemeester en wethouders, kunt u deze klacht voorleggen aan deze onafhankelijke instantie. Een folder over de Nationale Ombudsman is verkrijgbaar bij de gemeente.

In een aantal gevallen is de klachtenregeling niet van toepassing. Zo kan het zijn dat u het niet eens bent met het beleid van de gemeente, bijvoorbeeld als uw aanvraag om bouwvergunning wordt afgewezen. U kunt in dat geval op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen tegen het besluit. Uw brief moet u dan richten aan burgemeester en wethouders. Of en hoe u bezwaar kunt maken staat altijd op het betreffende besluit vermeld.

Overlast vliegverkeer
Veel inwoners van Lisse, met name in het buitengebied, ondervinden overlast van het vliegverkeer van en naar Schiphol. Het is van belang dat een compleet beeld ontstaat van de ondervonden geluidsoverlast. Deze gegevens kunnen namelijk betrokken worden bij besluiten die op rijksniveau genomen worden over de vliegroutes van en naar Schiphol. Uw klachten kunnen zo een bijdrage leveren aan het terugdringen van de overlast. Klachten kunt u doorgeven aan de Commissie Geluidhinder Schiphol, telefoon (020) 60 15 555.

Collecte

Het Nederlandse Rode Kruis heeft van 24 tot en met 30 juni een collectevergunning. Van 1 juli tot en met 1 september zijn er geen collectevergunningen verleend.

Lisse, 27 juni 2001

Burgemeester en wethouders van Lisse

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...

GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening
GSMA: Nederlandse wet voor netneutraliteit botst met EU-verordening BRUSSEL -(BUSINESS WIRE)- De GSMA maakt zich ernstige zorgen om de herziene...