Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Demonstartieve bijeenkomst opvang in Limburg voor betere CAO

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

FEDERATIE OPVANG

Opvang in gevarenzone!

Opvang in de gevarenzone!

Maandagmiddag 2 juli om 14.00 uur organiseert het personeel van de Stichting Maatschappelijke Opvang Voorzieningen Limburg te Roermond (Stationsplein) een demonstratieve personeelsbijeenkomst om de naleving te eisen van de CAO-Welzijn. Het grote struikelblok vormen de dubbele nachtdiensten die de CAO Welzijn voor de maatschappelijke opvang nu voorschrijft.
De directie van deze instelling beschikt over te weinig geld om de CAO uit te voeren. Zonder extra geld zal de instelling over moeten gaan tot sanering van opvanglocaties.

Voor de Federatie Opvang, de koepelorganisatie voor de maatschappelijke opvang (dak- en thuislozenzorg, vrouwenopvang en algemene crisisopvang) is deze personeelsactie het zoveelste signaal dat de zorg voor de dak- en thuislozen en vrouwen met geweldservaringen ernstig in gevaar is.
De Federatie Opvang heeft al meerdere malen dit jaar bij minister Borst aangedrongen om maatregelen en extra geld voor het in stand houden van de maatschappelijke opvang (Zie bijlagen).

De werkdruk in de maatschappelijke opvang is de laatste jaren toegenomen omdat de problemen van de cliënten zeer complex zijn. De budgetten van de instellingen zijn zo laag dat de personeelsformaties hier niet op berekend zijn. Niet zelden werkt 1 groepswerker op 60 cliënten. Het ziekteverzuim ligt tussen de 10% en 12%, het hoogst binnen de welzijnssector.
Veiligheid is een steeds belangrijker onderwerp. Recente incidenten wijzen op een toename van de onveiligheid (Tilburg: dodelijk schietincident. Nieuw Amsterdam (Drente): steekpartij).

Minister Borst heeft bij de Voorjaarsnota slechts f2,5 miljoen extra beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de maatschappelijke opvang. Dit is circa f6500,- per voorziening. De Federatie Opvang heeft echter berekend dat op termijn f164,5 miljoen extra nodig is om het personeel conform de CAO te betalen.

De Federatie Opvang doet een klemmend beroep op het Kabinet, de Tweede Kamer en de Nederlandse gemeenten om ervoor te zorgen dat deze gelden er daadwerkelijk gaan komen, te beginnen bij de Voorjaarsnota: f50 miljoen en de VWS Begroting 2002: f100 miljoen structureel. Het is niet acceptabel dat de opvang een speelbal is tussen de gemeenten en het Rijk. De rek is eruit!!


-Einde bericht-

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Federatie Opvang, J.A. Gortworst, plv. directeur. Telefoon: 030 2316403
GSM: 06 24904825
E-mail: (federatie@opvang.nl)
www.opvang.nl - www.opvang.nl/html/grijs.htm

Bijlage 1
OVERZICHT VAN ACTIES FEDERATIE OPVANG

Reactie Federatie Opvang op Zorgnota en Begroting 2001 De Federatie Opvang reageert op 11 oktober 2000 op de Zorgnota. Het ministerie van VWS geeft f3,7 miljard extra uit aan de zorg. De maatschappelijke opvang deelt niet in de extra middelen. De Federatie Opvang signa-leert als belangrijkste knelpunt dat er extra geld nodig is voor de verlaging van de werkdruk en het ziekteverzuim. Het ziekteverzuim varieert gemiddeld van 10% tot 12%. Door de krappe budgetten komt het voor dat er één groepswerker verantwoordelijk is voor opvang en begeleiding van circa 60 cliënten. De Federatie Opvang pleit voor het wegwerken van de achterstanden in arbeidsvoorwaarden, arbobeleid en kwaliteitsbeleid een voorlopig bedrag van f115,5 miljoen gulden.

Tweede Kamer neemt motie van Gent c.s. aan
Tijdens de behandeling van de VWS begroting 2001 neemt de Tweede Kamer de motie van Gent c.s. aan. In deze motie wordt de minister opgeroepen om voor de Voorjaarsnota 2001 aan de Tweede Kamer met voorstellen te komen over de opvang van oudere dak- en thuislozen, de financiële positie van de maatschappelijke opvanginstellingen gekoppeld aan het rekenmodel van de Federatie Opvang, het verbeteren van de dagbestedingsmogelijkheden, de uitbreiding van capaciteit en de integrale begeleiding van dak- en thuislozen in de vorm van cliëntmentoren.

Gestructureerd overleg maatschappelijke opvang d.d. 1 maart 2001 De minister en de Federatie Opvang overleggen op 1 maart over de positie en de toekomst van de maatschappelijke opvang. De Federatie Opvang benadrukt nog steeds dat er een tekort is aan opvang-capaciteit en wederom worden de slechte arbeidsomstandigheden in de maatschappelijke opvang aan de orde gesteld. De minister verwijst hierbij naar de maatregelen die genomen zullen worden naar aanleiding van het rapport van de Commissie van Rijn over arbeidsomstandigheden in de collectieve sector.

Reactie Federatie Opvang op het verschijnen van de Monitor Maatschappelijke Opvang
Naar aanleiding van het verschijnen van de Monitor Maatschappelijke Opvang (MMO) door het Trimbosinstituut geeft de Federatie Opvang op 12 maart haar reactie op de uitkomsten.
De MMO onderbouwt volgens de Federatie Opvang in voldoende mate de eerder gesignaleerde knel-punten van hoge werkdruk en hoog ziekteverzuim. De Federatie Opvang herhaalt dat minstens f115 miljoen extra nodig is voor normale uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden, arbobeleid en veiligheid op de werkvloer. De minister kondigt aan een onderzoek te zullen uitvoeren naar de arbeidsomstandigheden in de maat-schappelijke opvang, een onderzoek dat pas gereed zal zijn begin 2002.
De Federatie Opvang draagt bouwstenen aan voor het onderzoek, maar vindt dat het extra geld niet kan wachten tot 2002. Tot op heden zijn er door het ministerie van VWS voor dit onderzoek nog geen verdere acties ondernomen.

Algemeen Overleg Tweede Kamer met minister Borst De Tweede Kamer overlegt op 28 maart met minister Borst over de uitkomsten van de MMO.
De Kamer is duidelijk: 'Minister grijp in!' De minister zegt de noden van de maatschappelijke opvang goed te begrijpen en doet de toezegging dat er bij de Voorjaarsnota extra geld bij zal komen. De Kamer dringt aan op snelle uitvoering van de motie van Gent c.s. Vooralsnog geeft de Kamer de minister het voordeel van de twijfel.

Aanbieding rapport Kostprijsberekeningen in de basisvoorzieningen van de maatschappelijke opvang en de vrouwenopvang. Tekort: f164,5 miljoen.
De Federatie Opvang stuurt op 23 mei genoemd rapport naar minister Borst waarin staat berekend welke kosten nodig zijn voor een adequate bedrijfsvoering, het bieden van goede zorg met minimale (bestaande) kwaliteitseisen voor de cliënten en waarborgen voor de continuïteit van de instellingen.
De Federatie Opvang berekent het tekort op f164,5 miljoen. KPMG oordeelt positief over het ontworpen rekenmodel.

Reactie Federatie Opvang op Voorjaarsbrief Zorg 2001 De Federatie Opvang reageert verontrust op de uitkomsten van de Voorjaarsbrief Zorg 2001. De maatschappelijke opvang wordt in deze brief niet genoemd. De maatschappelijke opvang zou onderdeel uitmaken van de extra middelen naar aanleiding van het rapport van de commissie van Rijn.
De Federatie Opvang geeft in een bijlage, naar aanleiding van een quick scan onder de instellingen, nog eens weer waar de oorzaken liggen voor het hoge ziekteverzuim en de hoge werkdruk. De Federatie Opvang doet een beroep op de minister om extra maatregelen en extra geld voor de maatschappelijke opvang.

Bijlage 2
ZIEKTEVERZUIM

De Federatie Opvang heeft ter voorbereiding op het overleg met de minister van 1 maart 2001 aan de maatschappelijke opvanginstellingen gevraagd naar de ziekteverzuimpercentages over 1998, 1999 en 2000 (excl. zwangerschaps- en bevallingsverlof).
Binnen de korte tijd die er was hebben 11 instellingen gereageerd, met het volgende resultaat:

1998 1999 2000
11,1% 11,6% 12,2%

Recente gebeurtenissen die betrekking hebben op hoge werkdruk, personeelstekorten en veiligheidsproblematiek:

Breda
Nachtopvang 't IJ te Breda kondigt een structurele sluiting van twee dagen per week aan door gebrek aan voldoende personeel. Oorzaken: personeelsgebrek, hoog ziekteverzuim, een gebrek aan gesubsidieerde medewerkers en een te krap budget.
Gemeente Breda vindt, samen met GGZ en Pauluskerk Rotterdam een oplossing voor twee maanden. Gezocht wordt naar geld voor een structurele oplossing.

Groningen
De Open Hof te Groningen, een opvangvoorziening die geheel open wordt gehouden door vrijwilligers, sluit haar deuren. Reden: agressief gedrag van cliënten maakt het onverantwoord om de opvang nog langer door vrijwilligers te laten gebeuren.

Nieuw Amsterdam
In De Breehof (Leger des Heils) steekt een op zich rustige bewoner een medebewoner en een medewerker met een mes neer. De medebewoner wordt levensgevaarlijk verwond. Slechts één medewerker hield 's nachts toezicht.

Rotterdam
De Pauluskerk te Rotterdam sluit voor enkele weken de gratis nachtopvang. Aanleiding is het agressief gedrag van bezoekers en aangerichte schade van circa f30.000,-.

Eindhoven
Juni 2000. Brand in een dak- en thuislozenvoorziening. Drie daklozen raken ernstig gewond. De Tweede Kamer had op 28 maart aan minister Borst vragen gesteld over de (brand)veiligheid in de maatschappelijke opvang.

Tilburg
Voor de ogen van het personeel wordt juni 2001 een voormalige bezoeker van de nachtopvang doodgeschoten. Waarschijnlijk een afrekening binnen het verslaafdencircuit. De impact op het personeel is bijzonder groot.


02 jul 01 13:50

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...