Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bezwaren artikel 19-procedure plan Teodur in Breda weerlegd

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

02-07-2001

Bezwaren artikel 19-procedure plan Teodur weerlegd Het college van burgemeester en wethouders heeft de 17 zienswijzen ongegrond verklaard, die zijn binnengekomen op het plan Teodur in het kader van de artikel 19-procedure WRO. Op basis van eerdere reacties was het oorspronkelijke plan al op een aantal belangrijke punten aangepast.

In het bestemmingsplan Breda Zuid is opgenomen dat op het voormalig Teodurterrein woningen, kantoren en andere voorzieningen gebouwd kunnen worden. Het bedrijf Teodur heeft bij de gemeente Breda een verzoek om vrijstelling ingediend voor het realiseren van woningen op dit terrein. Omdat dit verzoek niet kan worden gerealiseerd binnen de randvoorwaarden van het bestemmingsplan, voert de gemeente Breda een procedure in het kader van artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO).
Het verzoek om vrijstelling heeft vanaf 22 maart 2001 gedurende 4 weken ter visie gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen schriftelijke zienswijzen naar voren te brengen.

De bezwaren waren voornamelijk gericht op de volgende onderwerpen:

Dubbele ontsluiting Olympiastraat in combinatie met het verkleinen van het trapveld
Er is gekozen voor een dubbele ontsluiting op de Olympiastraat omdat deze de verkeerscirculatie in het nieuwe plangebied ten goede komt en een snellere en soepelere ontsluiting in de hand werkt. Bovendien komt een deel van de nieuwe woonwijk bij een enkele ontsluiting aan een doodlopende weg te liggen. Het verkleinen van het trapveld is een gevolg van een optimale ontsluiting en een goede integratie met de omliggende woonbuurt. Volgens de gemeente blijft er een speelgelegenheid van voldoende omvang over, die opnieuw ingericht zal worden.

Hoogte bebouwing appartementen hoek Eggestraat/Generaal Maczekstraat, atelierwoningen Generaal Maczekstraat en woningen aan de De La Reijweg

Voor de bebouwing aan de Eggestraat is al een belangrijke wijziging doorgevoerd; de aaneengesloten bebouwing is vervangen door losse complexen, zodat een open beeld ontstaat. Bovendien is de bebouwing nog eens circa 10 meter teruggelegd.
De atelierwoningen aan de Generaal Maczekstraat zijn naar aanleiding van inspraakreacties al enigszins verlaagd. Het gebouw wordt nu uitgevoerd in drie bouwlagen met een terugliggende bovenlaag, waardoor het minder hoog oogt.
Ook is er een bezwaar ingediend tegen de hoogte van de woningen aan De la Reyweg. De nokhoogte van 11,50 meter zou te hoog zijn in relatie tot de hoogte van circa 9 meter van de bestaande woningen. De gemeente is van mening dat de hoogte van 11,50 meter een normaal stedenbouwkundig beeld geeft voor de invulling van een gebied in de stad. Er is aansluiting gezocht bij de typologie van de bestaande woningen, maar dat wil niet zeggen dat gekozen moet worden voor dezelfde hoogte en bouwstijl.

Meer verkeer
Bij de ontwikkeling van woningen en commerciële ruimten, zoals dat in het plan Teodur het geval is, wordt meer verkeer gegenereerd. Daarom is besloten om het Teodurterrein op meerdere straten te ontsluiten, namelijk via de Olympiastraat, de Eggestraat en de Generaal Maczekstraat. In de Piet Avontuurstraat worden vooralsnog geen extra drempels aangelegd. Het gemeentelijk beleid is erop gericht de komende jaren 30 km zones in te voeren. Met de realiseren van het plan Teodur zal ook de wijk Sportpark tot een 30 km zone gaan behoren.

Breda, 2 juli 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie