Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Berichten van de Gemeente Uithoorn

Datum nieuwsfeit: 02-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Uithoorn
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Uithoorn


Actueel, het laatste nieuws

NieuwsUithoorn informatief EvenementenBesluitenVergaderingen Vergunningen Ter inzageInspraak BelastingenWOZ

AFDELING WIJKBEHEER & AFVALINZAMELING VAN START

Vrijdag 29 juni jl. heeft burgemeester Berry Groen bij Dorpshuis De Quakel een stukje straten maken ten beste gegeven en zo feitelijk het licht op groen gezet voor de nieuwe afdeling Wijkbeheer & Afvalinzameling Hiermee is het samengaan van de twee vroeger als afzonderlijke eenheden opererende buitendiensten ("Groen en Grijs") bezegeld.

Na onderzoek gedaan te hebben bleek dat er kwaliteitswinst te behalen is wanneer de afdelingen Verkeer & Infrastructuur en Groen & Recreatie op een andere, efficiëntere, wijze gaan samenwerken. Twee "binnendiensten" en twee "buitendiensten" zijn nu samen gaan werken tot één binnen- en één buitendienst.
De verticale structuur van beide afdelingen is daarbij omgezet in een horizontale organisatiestructuur. De nieuwe "binnendienst" heet vanaf nu Verkeer, Groen & Infrastructuur en de nieuwe "buitendienst" heet Wijkbeheer & Afvalinzameling.

Sinds 1 juni werkt de nieuwe afdeling Wijkbeheer en Afvalinzameling (W&A) met drie wijkteams. De gemeente is daartoe opgedeeld in drie wijken. Elk team is verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die binnen een wijk spelen aangaande de openbare ruimte. Een wijkteam staat onder leiding van een wijkbeheerder. De wijkoverstijgende werkzaamheden zullen vaak door derden worden uitgevoerd onder begeleiding van twee toezichthouders. De gemeentewerf, het scheidingsdepot, de begraafplaats, de kinderboerderij en het baggerdepot vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de nieuwe afdeling W&A.

Het gemeentebestuur heeft hiermee een kwaliteitsslag willen maken in het belang van de bewoners. Daarbij is de organisatie zodanig aangepast dat hiermee goed kan worden ingespeeld op het project buurtbeheer.

VAKANTIE?
DENK AAN UW REISDOCUMENT EN RIJBEWIJS

Er staan weer veel vrije dagen voor de deur en de vakantie komt eraan. Vaak worden vrije tijd en de vakantie in het buitenland doorgebracht. Uiteraard zijn daarvoor geldige reisdocumenten en rijbewijzen een vereiste.

Tijdig controleren
Paspoorten, Europese Identiteitskaarten en rijbewijzen kunt u aanschaffen bij de Gemeentewinkel. De ervaring leert dat het kort voor vakantiedagen bij de Gemeentewinkel extra druk is en er wachttijden ontstaan omdat bezoekers
`op het laatste moment' hun reisdocument of rijbewijs willen vernieuwen.

Wij raden u dan ook aan om tijdig te controleren of uw reisdocument of rijbewijs wellicht vervangen moet worden.

Voor meer informatie
Kijk op de pagina van de gemeente winkel,
of bel de Gemeentewinkel: 0297-513111

Vakantie?
Gaat u met vakantie en moet u daarvoor uw caravan of aanhanger inladen dan gelden de volgende regels. U mag uw caravan of aanhanger maximaal 3 x 24 uur voor de deur parkeren op de openbare weg (op eigen inrit geldt geen beperking) om de caravan gereed te maken voor de te ondernemen reis of stalling. Daarna moet u deze uit de woonwijk verwijderen. Doet u dat niet dan loopt u het risico dat uw aanhanger of caravan door de politie wordt bekeurd of op aanzegging verwijderd door de gemeente. Houdt u aan deze voorschriften. Het voorkomt onnodige kosten!

Ontwerp-bestemmingsplan De Kwakel 1987 c.a. vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 28 juni jl. het ontwerp-bestemmingsplan " De Kwakel 1987, vierde herziening en de Kwakel-Sportcomplex 1993, eerste herziening" vastgesteld. Dit plan voorziet in de bouw van een crematorium in het bestaande uitvaartcentrum aan de Noorddammerweg. Voor stemden 17 leden: de fracties van Gemeentebelangen, GroenLInks en CDA plus drie leden van de VVD-fractie. Tegen stemden 4 leden: drie leden van de VVD-fractie en de fractie van Gemeentebelangen. De fractie van de PvdA , een lid van de fractie van Gemeentebelangen en een lid van de fractie van GroenLinks waren afwezig.

website n201+ van de provincie Noord-Holland

PROVINCIE PAKT VERKEERSONVEILIGHEID N201 AAN

Vanaf volgende week start de provincie Noord-Holland met een aantal wegwerkzaamheden op de N201 om de verkeersonveiligheid in Uithoorn aan te pakken.

Vooruitlopend op de omlegging van de N201 is in het Masterplan N201 een aantal korte termijn maatregelen vastgelegd. Twee daarvan zijn al 1998 uitgevoerd n.l.: het aanbrengen van geluidsremmend asfalt tussen de Zijdelweg/Watsonweg en de Thamerlaan/Laan van Meerwijk en het verlagen van de maximumsnelheid van 70 naar 50 km/uur op het gedeelte tussen de komgrens bij het Texaco tankstation en de Admiraal van Ghentlaan.

Vanaf volgende week begint de provincie met de aanleg van een verkeersregelinstallatie bij het kruispunt N201/Poelweg. Bovendien wordt voor het verkeer rijdend in de richting van Aalsmeer een rechtsafstrook aangebracht. De strook krijgt een aparte verkeerslichtgroep om gevaarlijke situaties tussen afslaand verkeer en (brom)-fietsers op het fietspad langs de N201 te voorkomen.

Ook de bewegwijzering richting Hilversum verandert. Vanaf het kruispunt N201/Zijdelweg worden bestuurders wel nog via de N201 naar Hilversum verwezen. Vanaf Aalsmeer echter zal verwijzing richting Hilversum via de A4 en de A9 plaatsvinden.

Na de bouwvakvakantie wordt o.a. ook aan de openbare verlichting gewerkt en komen in het centrumgebied decoratieve armaturen. Hierover zullen wij u ter zijndertijd informeren.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over deze wegwerkzaamheden neemt u dan contact op met de heer W. Erkelens van de provincie Noord-Holland, rechtstreeks te bereiken via telefoonnummer 023- 514 52 37

Nieuwe regeling inzamelen grof huisvuil en grof tuinafval Op 15 november vorig jaar hebben burgemeester en wethouders besloten nadere regels te stellen voor het inzamelen en aanbieden van grof huisvuil en grof tuinafval. Nu het nieuwe gemeentelijke scheidingsdepot aan de Industrieweg een aantal maanden in bedrijf is, zal die regeling van kracht worden. De ingangsdatum is 1 september 2001.

Op deze pagina leest u de integrale tekst van het besluit. We zullen de komende maanden nog herhaaldelijk aandacht besteden aan deze nieuwe regeling, zodat e.e.a. op 1 september a.s. soepel in de praktijk kan worden gebracht.

VVV OP ZATERDAG OPEN
In de zomerperiode van dit jaar is de VVV in het gemeentehuis te Uithoorn ook op zaterdag geopend van 09.30 uur tot 14.00 uur. Deze zaterdagopenstelling van de VVV gaat in op zaterdag 23 juni 2001 loopt tot en met zaterdag 25 augustus 2001.
Voor de voorbereiding van uw vakantie kunt u nu dus ook op zaterdag terecht bij de VVV.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie