Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Akkoord over de richtlijnen inzake grote stookinstallaties

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: European Union
Zoek soortgelijke berichten
European Union

Large Combustion Plants´ and National Emission Ceilings Directives / Agreement Press Release: Brussels (03-07-2001) - Press: 266 - Nr: 10244/01


Brussel,
3 juli 2001

10244/01 (Presse 266)

BEMIDDELINGSCOMITE PARLEMENT - RAAD

Verdere stap in de strijd tegen luchtverontreiniging

Akkoord over de richtlijnen inzake grote stookinstallaties

en nationale emissiemaxima

Er is overeenstemming bereikt over twee richtlijnen die onderdeel zijn van de communautaire strategie ter bestrijding van luchtverontreiniging:


- de wijziging van Richtlijn 88/609/EG inzake beperking van de emissies van bepaalde verzurende verontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, stof) in de lucht door grote stookinstallaties (GSI's), en

- het voorstel voor een richtlijn houdende vaststelling van nationale emissiemaxima (NEM's) voor vier luchtverontreinigende stoffen (zwaveldioxide, stikstofoxiden, vluchtige organische stoffen en ammoniak).

Na de vergadering van het Bemiddelingscomité op 25 juni 2001, die een positieve beleidslijn over het totale compromispakket opleverde, heeft de delegatie van het Europees Parlement dit pakket vandaag eenparig aanvaard. In een brief van 27 juni had de Raad zich reeds bereid verklaard de inhoud van het akkoord te accepteren.

Beide instellingen moeten dit akkoord nog bevestigen: door een volstrekte meerderheid van stemmen in het Parlement en een gekwalificeerde meerderheid van stemmen in de Raad. Daarna zijn de twee richtlijnen definitief aangenomen.

Tijdens de besprekingen waren de richtlijnen inzake grote stookinstallaties (GSI's) en nationale emissiemaxima (NEM's) voortdurend aan elkaar gekoppeld.

Wat de GSI-richtlijn betreft, draaide de bemiddeling hoofdzakelijk rond de vaststelling van aanvullende emissiereducties voor zwaveldioxide (SO2) en stikstofoxiden (NOx), die door nieuwe en bestaande krachtcentrales moeten worden toegepast. Het belangrijkste probleem was de verdere verlaging van NOx bij gebruik van vaste brandstoffen (met name steenkool).

De twee instellingen kwamen uiteindelijk overeen de uitstoot van NOx geleidelijk in twee fasen terug te dringen (de tweede fase gaat in vanaf 2016) tot een definitieve grenswaarde van 200 mg/Nm3 voor grotere centrales (met een nominaal thermisch vermogen van meer dan 500 MWth). Kleinere centrales (tussen 50 en 500 MWth) moeten voldoen aan een grenswaarde van 600 mg/Nm3. Voorts zijn de grenswaarden voor SO2, waaraan middelgrote nieuwe centrales (met een nominaal thermisch vermogen van 100 tot 300 MWth) moeten voldoen, flink aangescherpt tot 200 mg/Nm3 (algemene regel). De SO2-emissies van dit soort centrales die vloeibare brandstoffen gebruiken, moeten geleidelijk worden verlaagd van 400 tot 200 mg/Nm3.

Wat de NEM-richtlijn betreft, had het grootste struikelblok tijdens de bemiddeling te maken met de cijfers die voor elke lidstaat als nationale emissiemaxima voor zwaveldioxide, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen worden vastgesteld en die bedoeld zijn om tegen 2010 te kunnen voldoen aan de tussentijdse milieudoelstellingen inzake verzuring, alsmede inzake gezondheids- en vegetatiegerelateerde blootstelling aan ozon.

Krachtens het akkoord gelden de in het gemeenschappelijk standpunt vermelde cijfers in de eerste periode. Wanneer de richtlijn, zoals gepland, in 2004 voor het eerst opnieuw wordt bezien, zal de Commissie verslag uitbrengen over de vorderingen die bij verwezenlijking van de tussentijdse doelstellingen zijn gemaakt. Bij deze toetsing zal de Commissie rekening kunnen houden met de samengevoegde indicatieve emissiemaxima voor SO2, NOx en VOS, die onlangs voor de Gemeenschap als geheel zijn vastgesteld en als volgt luiden: 3634 kiloton voor SO2, 5923 kiloton voor NOx en 5581 kiloton voor VOS.

Tijdens de bemiddeling werd voorts overeengekomen dat de Commissie in haar verslagen van 2004 en 2008 ook moet rapporteren over de mate waarin tegen 2020 kan worden voldaan aan de langetermijndoelstellingen om de kritische niveaus en de kritische belasting niet te overschrijden en een effectieve bescherming tegen luchtverontreiniging tot stand te brengen. De verslagen van de Commissie moeten zo nodig vergezeld gaan van voorstellen tot wijziging van de nationale emissiemaxima zodat kan worden voldaan aan de tussentijdse milieudoelstellingen en er eventueel aanvullende emissieverlagingen kunnen komen, met de bedoeling om bij voorkeur in 2020 de langetermijndoelstellingen van de richtlijn te bereiken.Achtergrond

De twee richtlijnen spelen een belangrijke rol in de inspanningen van de Gemeenschap om verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau te bestrijden als deel van de algemene strategie om de luchtverontreiniging tegen te gaan. Het algemene doel is vermindering van de emissies van verzurende verontreinigende stoffen en precursoren van ozon, die over zeer lange afstanden worden vervoerd, de menselijke gezondheid schaden en leiden tot ozonpieken op leefniveau en de depositie van zure regen. Grote stookinstallaties zijn goed voor 63% van de SO2-uitstoot en 21% van de NOx-emissies in de EU.

GSI-richtlijn

De richtlijn zal de 11 jaar oude richtlijn betreffende grote stookinstallaties wijzigen, waarbij de resterende tekst van de oorspronkelijke richtlijn en de nieuwe bepalingen in één tekst zijn geconsolideerd. De richtlijn beoogt het aanscherpen van de communautaire beperking van de luchtverontreiniging door nieuwe stookinstallaties, overeenkomstig de grote technische vooruitgang die in deze sector is geboekt. De voorgestelde emissiegrenswaarden voor SO2 (zwaveldioxide), NOx (stikstofoxiden) en stof worden scherper gesteld. De richtlijn gaat verder dan het oorspronkelijke voorstel van de Commissie en voorziet in de opneming van alle stookinstallaties met een nominaal thermisch vermogen van 50 MWth of meer, met inbegrip van installaties van vóór 1987, dus voordat de oude richtlijn tot stand kwam.

De richtlijn moedigt ook warmetekrachtkoppeling aan en stelt specifieke emissiegrenswaarden vast voor het gebruik van biomassa als brandstof. Bovendien wordt beoogd de richtlijn uit te breiden tot gasturbines, waarvan het gebruik voor de opwekking van elektriciteit snel toeneemt, en de NOx-emissies van dergelijke turbines te regelen.

NEM-richtlijn

De richtlijn beoogt de beperking van de emissies van vier verzurende en eutrofiërende verontreinigende stoffen en ozonprecursoren - zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3) - teneinde het milieu en de volksgezondheid beter te beschermen, met als einddoel dat de kritische niveaus en de kritische belasting niet worden overschreden. De richtlijn voorziet in nationale emissiemaxima (NEM's) voor deze verontreinigende stoffen, die na 2010 niet mogen worden overschreden.

De NEM's hebben ten doel dat de Gemeenschap in haar geheel de tussentijdse milieudoelstellingen haalt met betrekking tot verzuring (het ecosysteemareaal dat niet beschermd is tegen zure neerslag, moet met 50% worden verminderd), gezondheidsgerelateerde blootstelling aan ozon (vermindering met twee derde) en vegetatiegerelateerde blootstelling aan ozon (vermindering met een derde).

De Commissie brengt in 2004 en 2008 aan het Europees Parlement en de Raad verslag uit over de voortgang bij de toepassing van de nationale emissiemaxima en de mate waarin de tussentijdse milieudoelstellingen in 2010 naar verwachting zullen worden bereikt. Zo nodig gaan de rapporten vergezeld van voorstellen tot wijziging van de NEM's.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Wereldberoertedag vraagt wereldwijd om meer gelijkheid in behandeling
Feit: een beroerte is te behandelen HYDERABAD, India-(BUSINESS WIRE)- Iedere twee seconden krijgt iemand in de wereld een beroerte. Wereldwijd...

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...