Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Korthals over Post-Fort

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Justitie
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Justitie


www.justitie.nl

MIN JUST: Brief minister Korthals over Post-Fort

Postadres Postbus 20301, 2500 EH Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EH Den Haag Bezoekadres
Schedeldoekshaven 100
2511 EX Den Haag
Telefoon (070) 3 70 79 11
Fax (070) 3 70 79 00
Telex 34554 mvj nl

Onderdeel Bureau Operationele Zaken
Datum 3 juli 2001
Ons kenmerk 5107028/501/AZ1
Bijlage(n) 1.
Onderwerp Evaluerend onderzoek (post-Fort)

Hierbij bied ik het rapport aan van het evaluatieonderzoek door Van de Bunt, Fijnaut en Nelen van het post-Fort onderzoek. De voorliggende evaluatie is één van de drie onderdelen van het integrale onderzoek zoals ik dat aan uw Kamer in mijn brief van 31 augustus 1999 heb geschetst.

In dit rapport geven de onderzoekers een gedetailleerd beeld van het post-Fort onderzoek zoals dat heeft plaatsgevonden vanaf de start in mei 1996 tot juni 1999. Dat is een leerzaam beeld dat op een viertal kernpunten blootlegt waaraan de stagnatie in het post-Fort onderzoek te wijten is. Hierbij moet worden bedacht dat het post-Fort onderzoek door zijn historische belasting en de maatschappelijke en politieke druk waaronder dit onderzoek is uitgevoerd, op onderdelen een uitvergroting te zien geeft van kwesties die zich kunnen voordoen in de opsporing en vervolging van complexe en omvangrijke zaken.

Een aantal van de in het rapport beschreven kernpunten heeft reeds eerder geleid tot acties om het post-Fort onderzoek in het goede spoor te krijgen. Zo is in oktober 1998 procureur-generaal Van Daalen vanuit het College van procureurs-generaal belast met de centrale coördinatie van het onderzoek. In juni 1999 is, uiteraard nog zonder de grondige analyse zoals die in het voorliggend rapport is gemaakt, verder ingegrepen in het onderzoek door twee coördinerend officieren van justitie aan te stellen die werken onder rechtstreekse verantwoordelijkheid en aansturing van de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Met deze positionering is ook duidelijkheid gecreëerd met betrekking tot de informatiestromen in het onderzoek.

Onder de centrale regie van het College van procureurs-generaal is het onderzoek voortgezet. Een voortgangsrapportage van dit (coördinatie) onderzoek bied ik gelijktijdig, maar separaat aan uw Kamer aan. Buiten de genomen concrete beslissing over de sturing van het post-Fort onderzoek is ook in algemene zin de sturende positie van het College van procureurs-generaal in de opsporing beter gewaarborgd met de inwerkingtreding per 1 juni 1999 van de wettelijke regeling waarin de structuur van de rechterlijke organisatie is gewijzigd. In deze nieuwe wet op de Rechterlijke Organisatie is de leidinggevende positie van het College van procureurs-generaal en de eenheid van het Openbaar Ministerie wettelijk verankerd.

In de sfeer van informatie-uitwisseling en samenwerking binnen het Openbaar Ministerie en rechercheonderzoeken is inmiddels een geïntensiveerd overleg tot stand gekomen, zowel tussen de rechercheofficieren als tussen de CIE-officieren van justitie. Dit overleg draagt bij aan de verbetering van wat door Van de Bunt, Fijnaut en Nelen het kernpunt .de slag om informatie. wordt genoemd.

De voortgangsrapportage van het coördinatieonderzoek die ik u eveneens aanbied, geeft dan ook een actueler beeld van het functioneren van het OM. Dat neemt niet weg dat een aantal bevindingen in het rapport ook strekt ter lering in andere zaken. In overleg met het College van procureurs-generaal zal ik dan ook bezien hoe de aanbevelingen van Van de Bunt, Fijnaut en Nelen hun vertaling kunnen krijgen naar de OM-praktijk.

De Minister van Justitie,

03 jul 01 10:42

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie