Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Noordwest Groningen zal aanzienlijk veranderen

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Groningen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Groningen

6
JUL
11.26

Persbericht

Noordwest zal aanzienlijk veranderen
03-07-2001

De wijken ten Noordwesten van de binnenstad hebben meer potentie dan een ieder ooit gedacht had. Dat staat in de zgn. concept-stadsdeelvisie van de gemeente. In Noordwest kunnen huidige en nieuwe bewoners goed wonen en werken, maar daarvoor zijn de komende tien jaren wel aanzienlijke veranderingen nodig. Een analyse van zowel problemen als dromen ligt aan de basis van de plannen. Bewoners kunnen van 1 september tot 1 november 2001 op de plannen reageren. De definitieve stadsdeelvisie wordt eind dit jaar in de gemeenteraad behandeld, waarna deze gefaseerd kan worden uitgevoerd.

De wijken van Noordwest
Stadsdeel Noordwest ligt ten noordwesten van de binnenstad. Tuinwijk is de oudste wijk. Na de oorlog zijn Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen gebouwd en zijn de eerste gebouwen op Zernike gerealiseerd. En momenteel worden de nieuwe wijken op de kaart gezet: De Held, Gravenburg en Reitdiep.

Noordwest in 2001
Noordwest kan worden ontwikkeld tot een stadsdeel met een goed woon- en werkklimaat voor nieuwe maar zeker ook voor de huidige bewoners. Aanzienlijke veranderingen zijn de komende jaren noodzakelijk om dat te bereiken. Momenteel is in Noordwest sprake van vergrijzing, een toename van eenpersoonshuishoudens en van de groep allochtone jongeren. De woningvoorraad in m.n. de oudere wijken is eenzijdig. De bereikbaarheid is onvoldoende, terwijl de verkeersdruk verder zal toenemen. Hoewel het aantal arbeidsplaatsen sterk is gestegen, blijft het werkloosheidspercentage circa 5% boven het stedelijk gemiddelde. Het aantal bijstandsgerechtigden ligt eveneens boven het gemiddelde.

Noordwest in 2011
Over tien jaar is Noordwest een levendig, schoon en veilig stadsdeel waar je niet alleen woont, maar ook werkt en recreëert. Een stadsdeel met een stabiel, rustig leefklimaat voor diverse leefmilieus. De eenzijdige behuizing zal worden doorbroken door het creëren van buurten met een geheel eigen karakter. De leefbaarheid zal een duidelijke impuls krijgen door groene zones (groene vingerstructuur) en goede zorg- en welzijnsvoorzieningen langs de centrale assen van het stadsdeel: drie winkelcentra, snel en goed openbaar vervoer, Vensterscholen, sportvoorzieningen en wijkaccommodaties. In de binnengebieden komen rustige woonmilieus met o.a. koopwoningen voor de midden-inkomensgroep. De werkloosheid in zal aanzienlijk worden teruggedrongen. Door de multidisciplinaire aanpak moeten m.n. de zwakkere groepen de weg naar de arbeidsmarkt vinden of weer participeren in de maatschappij. Het zal niet haalbaar zijn om de achterstand op te heffen. De voorzieningen in het stadsdeel zullen hier echter op afgestemd zijn. Ook aan de opvang van ouderen zal meer aandacht worden besteed, o.a. door zorg op maat te bieden in samenwerking met zorgaanbieders en corporaties. De economische ruggengraat van Noordwest is van stedelijk belang en wordt gevormd door de 2 nieuwe knooppunten: de voormalige ACM-locatie en het Reitdiepplein met daartussen de Reitdiepzone. Het Zernike science- en bedrijvenpark zal plaats bieden aan de ICT- en biomedische sector. Bedrijvenpark Hoendiep heeft plannen voor revitalisering en uitbreiding in westelijke richting naar Hoogkerk en het te ontwikkelen Westpoort.

Via aanpassingen van de Westelijke ringweg en de aanleg van de Noord-Zuidroute moet de toenemende verkeersdruk worden opgevangen. Met de aanleg van de HOV-as wordt de doorstroming op de bestaande wijkontsluitingswegen verbeterd.

De totstandkoming van de plannen
Een stadsdeelvisie komt met vele partijen tot stand en vraagt veel tijd en energie van alle betrokkenen. In Noordwest is het proces al vroeg op gang gekomen. Hierbij werden zoveel mogelijk partijen betrokken: instellingen, bewonersvertegenwoordigers, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven. Dat gebeurde via een stadsdeelgesprek, internet, discussies op OOG TV, workshops, een inloopmarkt en afzonderlijke gesprekken. Nu ligt er een concept-stadsdeelvisie, waarop men kan reageren van 1 september tot 1 november. Naar verwachting zal in de tweede helft van oktober een inspraakavond georganiseerd worden. Nadere berichtgeving daarover volgt t.z.t. De reacties die tijdens de inspraakprocedure naar voren komen, worden verwerkt in de definitieve stadsdeelvisie. Deze zal eind dit jaar door de gemeenteraad worden behandeld. Daarna kunnen de plannen gefaseerd worden uitgevoerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie