Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Fusie met VU en Windesheim voor CHN onvoldoende attractief

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Bron: Ingezonden persbericht
Zoek soortgelijke berichten
PERSBERICHT
CHN/2001-07-03

Fusie met VU en Windesheim onvoldoende attractief

CHN kiest voor eigenstandige positie in noordelijke alliantie

De Christelijke Hogeschool Noord Nederland (CHN) in Leeuwarden ziet voor haar toekomst meer uitdaging in samenwerking met hoger onderwijs partners in het noorden, dan in het volledig opgaan in een fusie met de Christelijke Hogeschool Windesheim en de Vrije Universiteit. Een fusie met de Amsterdamse VU en Windesheim in Zwolle biedt te weinig garanties voor behoud en uitbouw van het opleidingenaanbod en de unieke positionering van CHN. Dat is de conclusie van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de CHN op maandag 2 juli jl. na een periode van strategische gesprekken met alle betrokken partijen. De beslissing wordt breed gedragen door het management en personeel van de hogeschool.

De noordelijke samenwerking wordt ontwikkeld met de Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Drenthe, de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en afgeleid de Rijksuniversiteit Groningen. In het ontwikkelingsmodel dat is afgesproken staan complementariteit en ruimte voor eigen identiteit en zelfstandigheid voorop. De CHN hecht grote waarde aan een eigenstandige positie, die recht doet aan het onderwijsaanbod, de identiteit van de hogeschool en haar opdracht in het noorden des lands.

Sterke niche-speler
De Christelijke Hogeschool Noord-Nederland kent ca. 5000 studenten en heeft haar hoofdvestiging in Leeuwarden. De hogeschool manifesteert zich als een 'niche-speler' in het HBO met een specifiek opleidingenpakket op het gebied van servicemanagement (hoger hotelmanagement, tourism- en leisuremanagement, retail&small business), zorg (creatieve therapie; sociaal-pedagogische hulpverlening) en onderwijs (lerarenopleidingen basisonderwijs). Naast een regionale en landelijke markt kent de CHN een groeiende internationale markt, zoals blijkt uit de hoge instroom van internationale studenten ( 30% in enkele opleidingen) en buitenlandse vestigingen van de CHN waar zij haar onderwijs met partnerorganisaties aanbiedt (oa. Midden Oosten, Indonesië, Aruba). Via de lerarenopleiding basisonderwijs beschikt de CHN over locaties in respectievelijk Leeuwarden, Groningen en Emmen.

Continuïteit voor haar sterke punten was voor de CHN een belangrijk uitgangspunt in de strategische overwegingen. "Onze hogeschool staat bekend om haar hoge scores bij onderwijsvisitaties en beschikt over een financieel gezonde basis," stelt CvB-voorzitter Bert Vroon."Het aanbod van opleidingen is sterk complementair met de HBO-partners in het noorden. Een fusieoperatie waarmee de identiteit van de CHN ter discussie komt is hier niet aan de orde. We verwachten tot goede afstemming te komen op diverse terreinen. Bijvoorbeeld de inrichting van de Kenniscampus in Leeuwarden samen met het bedrijfsleven en collega hogescholen in Leeuwarden. Het samengaan van de CHN met de Vrije Universiteit en de Christelijke Hogeschool Windesheim in het door hen aangegeven fusiemodel geeft

helaas te weinig garanties voor behoud van onze specifieke kwaliteiten en het assortiment aan opleidingen. Samengaan met VU/Windesheim betekent kans op onvruchtbare concurrentie van CHN/Windesheim-opleidingen in het Noord-Nederlandse verzorgingsgebied. Het strategische voordeel van samenwerking met de VU voor accreditatie van masteropleidingen van de CHN, met name op het gebied van servicemanagement, weegt hier onvoldoende tegenop." Samengaan met VU/Windesheim levert verder volgens de CHN-bestuurder het risico op van verlies van politiek-maatschappelijk steun voor de CHN in de noordelijke provincies.

Samenwerking hoger onderwijs noord
Uitgangspunt van de noordelijke HBO-partners is samenwerking op basis van ieders unieke kerncompetenties, zoals dit naar voren komt in het onderwijsaanbod en de (levensbeschouwelijke) identiteit. Gemeenschappelijka activiteiten worden ontplooid op oa. de volgende terreinen:
1. Initieel onderwijs: afstemming van bestaande opleidingen; (her)ontwerp van nieuwe bacheloropleidingen

2. Ontwikkeling van 'professional master' opleidingen
3. Economische en sociaal-culturele kennisinfrastructuur
4. Internationalisering

5. Facilitaire dienstverlening (bv. ICT)
Naast vier noordelijke hogescholen in Friesland, Groningen en Drenthe wordt in tweede instantie de Rijksuniversiteit Groningen in het samenwerkingsverband betrokken; met name wat betreft de accreditatie van masteropleidingen. // einde bericht

Contactpersoon voor nadere informatie: Lammert de Hoop, Communicatie & Marketing, telefoon: 058 - 2330543. Mobiel: 06 - 22472051. Toelichting CHN en Hoger onderwijstrends: zie bijlage.


----

Bijlage: CHN en hoger onderwijstrends

Autonomie en identiteit zijn essentieel voor de CHN en leiden tot keuzes die haaks staan op de huidige trend naar schaalvergroting en mammoetorganisaties in het (hoger)onderwijs. Drie afwegingen zijn doorslaggevend voor de strategiekeuze.


1) Onderwijskwaliteit en -organisatie:
De CHN hecht grote waarde aan behoud van een wendbare en relatief kleinschalige organisatie als randvoorwaarde voor kwaliteit, waardenoriëntatie en onderwijsvernieuwing. Toenemende concurrentie in het hoger onderwijs en invoering van het bachelor-masterstelsel veroorzaken een trend van schaalvergroting en grote regionale clusters van onderwijsinstellingen. Aandacht voor de student en de kwaliteit van onderwijsmanagement komt daardoor onder druk. De goede kwaliteit van haar onderwijs is volgens de CHN mede te danken aan integrale invoering van succesvolle onderwijsconcepten (bv. als eerste HBO-instelling ProbleemGestuurd Onderwijs hogeschoolbreed ingevoerd) en het snel kunnen inspelen op nieuwe marktbehoeftes door flexibele leerroutes en internationalisering van het curriculum (bv. volledig Engelstalige opleidingen).


2) Concurrentieverhoudingen:
Het beleid van marktliberalisatie, in combinatie met stagnatie van de totale studenteninstroom in Nederland, verscherpt de concurrentieverhoudingen in het hoger onderwijs. De CHN heeft voorkeur voor onderwijssamenwerking op basis van complementariteit. Verder is de CHN actief in het ontwikkelen van gecombineerde leerroutes met ROC's in het noorden.


3) Christelijke identiteit:
Gestalte geven aan de christelijk-oecumenische grondslag en de realisatie van 'waardengericht onderwijs'in alle opleidingen, hangt voor de CHN nauw samen met schaalgrootte ('menselijke maat') en de huidige variëteit van economische en sociale studies. Binnen het samenwerkingsverband HBO-noord is ruimte gegarandeerd voor een eigen positie van de CHN, ook wat dit aspect betreft.

Steijger.communications
Media- and Public Relations Consultancy
P.O. Box 118
3890 AC Zeewolde, the Netherlands
Tel: +31 36 523 5330
Fax: +31 36 523 5331
www.steijger.com

CONFIDENTIALITY NOTICE
This e-mail is intended for the named addressee only. It may contain confidential and/or private information. If you have received this e-mail message in error, please notify the sender by replying to this message. Then delete this message from your system.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie