Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bedrijfscertificering beter dan bestrijdingsmiddelenheffing

Datum nieuwsfeit: 03-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
TuinbouwNet

Bedrijfscertificering zinvoller dan bestrijdingsmiddelenheffing

"Bedrijfscertificering met harde garanties voor duurzame en veilige producten levert meer resultaat op dan doormodderen met verboden en heffingen op bestrijdingsmiddelen. Overheid en bedrijfsleven moeten meer samenwerken om de bedrijfscertificering versneld van de grond te krijgen." Dat zei J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), dinsdag 3 juli 2001 op de bestuursvergadering van het schap.

Volgens de PT-voorzitter is uit onderzoek gebleken dat een heffing op bestrijdingsmiddelen slechts een geringe invloed heeft op het middelengebruik. Een hoge heffing zal zelfs de illegale invoer van bestrijdingsmiddelen uit andere lidstaten stimuleren. Van der Veen vindt dat er te weinig wordt stilgestaan bij het feit dat de harmonisatie van het EU-middelenbeleid nog lang niet voltooid is. "Als een Belgische tuinder een legaal bestrijdingsmiddel gebruikt bij de teelt van aardbeien kan het gebeuren dat diezelfde aardbeien in Nederland afgekeurd en vernietigd worden. Dat is noch aan de consument noch aan de telers uit te leggen." Volgens de voorzitter moet de EU-harmonisatie voor toelating van middelen en voor residuen nu eens echt versneld worden. Daarnaast moet overwogen worden de handel van producten vrij te laten in de hele EU als ze in een bepaalde lidstaat volgens de daar geldende regels op de markt zijn gebracht.

Kwaliteitscontrole groente en fruit
Op dit moment wordt de kwaliteitscontrole bij groente en fruit door tenminste drie instanties uitgevoerd. Dat zijn het Kwaliteits-Controle Bureau (KCB), de Plantenziektenkundige Dienst (PD) en de Algemene Inspectiedienst (AID). Deze diensten opereren weliswaar in verschillende stadia van productie en handel, maar toch werken ze in één sector. In Brussel is een nieuwe controleverordening in de maak en het productschap vindt dat een goede aanleiding om het geheel van controles in de groente- en fruitsector eens goed te bezien. Van der Veen: "De EU wil dat risicoanalyses de basis gaan vormen voor de controles en dat er een databank komt met gegevens over bedrijven, controles en de resultaten daarvan. Als het die kant opgaat is het ook logisch de activiteiten van de drie controle-instanties op zijn minst veel beter op elkaar af te stemmen." De komst van de Nederlandse Voedsel Autoriteit (NVA) met groente en fruit als eerste project zal deze afstemming nog verder versterken. Volgens de PT-voorzitter is het nu het moment die strategische discussie met de sector en de overheid te starten, waarbij uiteraard de kostenverdeling aan bod moet komen en de eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven die hun controle goed op orde hebben.

Halfjaaromzetten in tuinbouw
Van der Veen ging tijdens de bestuursvergadering ook nog in op de omzetten van de tuinbouw in het eerste halfjaar van 2001. Volgens de PT-voorzitter heeft de afgelopen zes maanden voor de Nederlandse tuinbouw een stabiel beeld opgeleverd vergeleken met 2000. De productiewaarde van de grootste deelsector, de bloemisterij groeide met drie procent. De procentuele stijging van de omzet van potplanten was groter dan die van snijbloemen. Bij de glasgroenten viel het aanbod in de eerste zes maanden van 2001 tegen door het donkere weer. Ook de prijzen waren lager door een grotere Spaanse concurrentie. Hierdoor boerde de omzet van deze sector flink achteruit. Bewaar- en wintergroenten brachten daarentegen veel hogere prijzen op dan vorig jaar. De fruitomzet zat licht in de min. Per saldo liep de productiewaarde van groenten en fruit met zo'n vijf procent terug. De bloembollenexport groeide dit voorjaar met zes procent, maar het najaar is voor de sector veel belangrijker. In de boomkwekerij was de productie in de eerste helft van 2001 ongeveer evengroot als vorig jaar. Dit gold eveneens voor de export.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie