Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Jaarverslag 2000 Holding AVR-Bedrijven N.V.

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: AVR
Zoek soortgelijke berichten
AVR


Jaarverslag 2000 Holding AVR-Bedrijven N.V.
4 juli 2001

OMZET EN WINST VAN AVR IN 2000 VERDER TOEGENOMEN

Omzet stijgt met 45% naar EUR 447,3 miljoen.

Bedrijfsresultaat groeit met 43% naar EUR 28,2 miljoen.

Ook 2000 stond in het teken van verdere expansie.

Verwachting voor 2001: een lichte stijging van het resultaat.

Rotterdam, 4 juli 2001- Holding AVR-Bedrijven, het grootste afval- en milieuconcern van Nederland heeft het boekjaar 2000 afgesloten met een omzet van EUR 447,3 miljoen, tegen EUR 307,3 miljoen in 1999. De omzetstijging van 45% is voor 11% toe te schrijven aan autonome groei en voor 34% aan acquisities.

Het bedrijfsresultaat, zonder afschrijving op goodwill, is uitgekomen op EUR 28,2 miljoen tegen EUR 19,8 miljoen in 1999; een stijging van 43%. In het verslagjaar is voor EUR 38,5 miljoen geïnvesteerd, tegen EUR 29,2 miljoen in 1999. Het aantal personeelsleden steeg van 1.577 naar 2.009, verdeeld over meer dan 50 vestigingen.

AVR heeft de nieuwe richtlijn betreffende de verwerking van goodwill deze wordt geactiveerd en in principe in 20 jaar afgeschreven direct voor het boekjaar 2000 ingevoerd. Inclusief afschrijving op goodwill bedraagt het bedrijfsresultaat EUR 26 miljoen. De zogenoemde EBITDA, het bedrijfsresultaat voor afschrijving, steeg met 37% van EUR 82,8 miljoen naar EUR 113,3 miljoen.

Net als in 1999 stond het afgelopen boekjaar sterk in het teken van expansie van het concern. Deze op groei gerichte strategie blijft de komende jaren gehandhaafd. Door de toenemende internationale concurrentie is voldoende schaalgrootte noodzakelijk om alle diensten op het gebied van integraal afvalmanagement te kunnen blijven ontwikkelen tegen een concurrerende marktprijs.

Om beter in te kunnen spelen op de wensen van de markt is de bedrijfsstructuur met diverse divisies omgezet in een structuur met twee Business Groepen. De Business Groep Overheden & Bedrijven en de Business Groep Industrie.

Hoewel de marges op de afvalmarkt ook de komende jaren klein zullen zijn, verwacht AVR voor het lopende boekjaar, dankzij lagere interestlasten, een lichte stijging van het resultaat. Het concern verwacht voor het lopende boekjaar bovendien een verdere groei van de investeringen tot EUR 60 miljoen, exclusief overnames.

Strategie komende jaren
AVR wil de komende jaren als zelfstandige onderneming uitgroeien tot de top drie afval- en milieubedrijven van Nederland, Vlaanderen en een deel van Duitsland, behorend bij de top van Europa. Schaalvergroting maakt het mogelijk om alle diensten op het gebied van integraal afvalmanagement te kunnen aanbieden tegen een marktconforme prijs.

Bovendien biedt het mogelijkheden om voortdurend te vernieuwen, de noodzakelijke milieu-investeringen te kunnen blijven doen en voldoende winstgevend te zijn om de continuïteit veilig te stellen en een goed sociaal beleid te handhaven. Dankzij voldoende schaalgrootte kan AVR een hoofdrol spelen bij grootschalige projecten, zoals dit jaar bij de landelijke coördinatie van de inzameling en verwerking van afvalstoffen die bij de MKZ-crisis vrijkwamen. Schaalvergroting maakt het tevens mogelijk innovatief te zijn op het gebied van nieuwe producten en diensten die een grote bijdrage leveren aan het milieu.

Verdere groei verwacht het concern voor een belangrijk deel te kunnen realiseren dankzij nationale en internationale acquisities en samenwerking met andere bedrijven. Autonome groei verwacht AVR te halen uit investeringen in ICT en e-business ook op de afval- en milieumarkt zal het elektronisch zakendoen de komende jaren een grote vlucht nemen alsmede uit verbreding van haar huidige dienstenpakket. Er zijn groeikansen op het gebied van afvalmanagement, advisering en inzameling. Zo zijn de inzamelactiviteiten voor gemeenten en bedrijven het afgelopen jaar al fors toegenomen. AVR streeft ernaar om het aantal gezinsaansluitingen op te voeren van 333.000 naar 450.000.

Veelbelovend noemt AVR de ontwikkeling van een nieuw product voor park-management. Dit omvat het totale beheer van bedrijfsterreinen op het gebied van milieu, afvalmanagement, beveiliging en het schoonmaken van terreinen en bedrijfspanden. Een eerste grote aanbieding is inmiddels verworven voor het bedrijventerrein Leidsche Rijn in de provincie Utrecht.

Het volledige jaarverslag kunt u HIER downloaden.
---

---
Profiel AVR
Het AVR-concern levert in Nederland en Europa betrouwbare en innovatieve oplossingen op het gebied van afval en milieu ten behoeve van industriële ondernemingen, overheden, bedrijven en consumenten. Hiertoe ontwikkelt het concern nieuwe concepten om afval om te zetten in nuttige grondstof, bouwstof en brandstof.

Het concern biedt duurzame op hergebruik gerichte oplossingen voor vrijwel alle afval- en milieuvraagstukken. De activiteiten omvatten o.a. consultancy, industriële en maritieme dienstverlening, inzameling en logistiek, compostering, recycling van monostromen als papier, glas en autobanden, bodemsanering, parkmanagement, afvalverbranding met energieterugwinning (thermische recycling) , opslag en verwerking van gevaarlijk afval.

---

---

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie