Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beveiligingsplan bedrijventerrein Steenakker in Breda

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

04-07-2001

Beveiligingsplan bedrijventerrein Steenakker
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten in overleg te treden met de bedrijvenvereniging Steenakker over een door de bedrijvenvereniging ingediend beveiligingsplan. Een belangrijk uitgangspunt in het beveiligingsplan is de afsluiting van het gebied tijdens risico-uren in combinatie met cameraregistratie. Het college kan niet instemmen met cameratoezicht op de openbare weg en de beperking van de toegankelijkheid van het bedrijventerrein.

Het ingediende beveiligingsplan kan worden beschouwd als een project in het kader van parkmanagement. Parkmanagement is een nieuwe vorm van samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven, waarbij het verbeteren en instandhouden van de omgevingskwaliteit op bedrijven-terreinen centraal staat. Daarnaast biedt parkmanagement goede kansen voor samenwerking tussen bedrijven op het gebied van bijvoorbeeld kinderopvang, gezamenlijke inkoop van goederen en diensten etcetera. Het gebied Steenakker is aangewezen als pilotproject. Het college wil overleg met de bedrijvenvereniging, omdat zij niet kan instemmen met de belangrijkste uitgangspunten in het beveiligingsplan: het instellen van permanent cameratoezicht en de afsluiting van wegen.

Cameratoezicht
Cameratoezicht gericht op de openbare weg is alleen mogelijk indien de overheid hierbij is betrokken. Het cameratoezicht in de stationsomgeving en de binnenstad zijn hier voorbeelden van. Op die plaatsen vindt cameratoezicht plaats vanuit de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het handhaven van de openbare orde. Het college is van mening dat dit argument niet van toepassing is op het bedrijventerrein Steenakker. Het college acht de beveiliging van bedrijfsgebouwen en percelen primair een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Bovendien worden op een deel van het terrein ook woningen gebouwd. Met cameratoezicht is de privacy van de toekomstige bewoners niet langer gewaarborgd.

Afsluiting van wegen
Het college vindt het ongewenst het bedrijventerrein af te zonderen van de rest van Breda. Het bedrijventerrein is openbaar gebied en vormt een belangrijke schakel tussen het centrum en Haagse Beemden. Bovendien fungeert Steenakker vanuit westelijke richting als entree van de stad. Het openbaar karakter onderstreept die functie. Het voorstel om het fietspad langs de spoorlijn af te sluiten is praktisch niet mogelijk. Het fietspad maakt onderdeel uit van de doorgaande fietsroute tussen Haagse Beemden/Prinsenbeek en de binnenstad van Breda. Het is een belangrijke schakel in de toekomstige hoofdfietsroute van de stad. Daarnaast houdt het beveiligingsplan onvoldoende rekening met de geplande doortrekking van de Westerparklaan, met een belangrijke functie als ontsluitingsweg.

Het college heeft de bedrijvenvereniging van haar bezwaren op de hoogt gebracht. Niettemin is het college van mening dat de ondernemers op Steenakker recht hebben op een terrein waar het veilig wonen en werken is. Het college nodigt de bedrijvenvereniging dan ook uit voor overleg over alternatieve plannen.

Breda, 4 juli 2001

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie