Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgevingen wet milieubeheer gemeente Ede

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Ede
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Ede

WET MILIEUBEHEER

Ontwerp-besluiten
Het gemeentebestuur is van plan een milieuvergunning geheel te verlenen (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan D.G.C. Koetsier, voor een veehouderij op het adres Hessenweg 38 te Ede WM/2000-117. Tevens is het gemeentebestuur voornemens de vergunning van A. Neeleman, Goorsteeg 126 te Ede van d.d. 29 januari 1991, nr. HW-90-080 gedeeltelijk in te trekken en wel voor 7 kraamzeugen, 21 guste/dragende zeugen en 95 gespeende biggen.

Ontwerp-intrekkingsbesluit
Tevens is het gemeentebestuur voornemens om de vergunning Wet milieubeheer gedeeltelijk in te trekken van:

1. H.H. Ploeg, Broekdijk 2 te Lunteren van 16 juni 1981, nr. HW-80-1017 en wel voor 90 vleesvarkens en 6 melkkoeien;
2. J.J. van de Munt, Hoge Valkseweg 48 te Lunteren van 29 september 1981, nr. HW-81-022 respectievelijk van
22 november 1983, nr. HW-83-056 en wel voor 210 vleesvarkens;
3. C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp van 20 december 1988, nr. HW-88-141-i5 en wel voor
124 vleesvarkens;

4. C. van Omme, Tepelenburgweg 2a te Harskamp van 20 december 1988, nr. HW-88-141-i6 en wel voor
116 vleesvarkens;

5. W. van den Berg, Lage Valkseweg 169 te Lunteren van 29 juni 1993, nr. HW-92-344 en wel voor 15 stuks jongvee,
37 zoogkoeien, 440 legkippen en 12 vleesstieren.

Besluit
Op 26 juni 2001 heeft het gemeentebestuur een milieuvergunning geheel of gedeeltelijk verleend (onder het stellen van voorschriften om de nadelige gevolgen voor het milieu te beperken) aan A. van Milligen, voor een veehouderij op het adres Braeckweg 2 te Harskamp WM/2000-122.

Melding (waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer voor nodig is) Bij het gemeentebestuur is een melding binnengekomen van:
1. Bouwbedrijf Jansen B.V., Bruinehorstweg 38 te Lunteren. Het betreft een melding op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer A-2001-057;
2. BCE Bouw B.V., Galvanistraat 51 te Ede. Het betreft een melding op grond van het Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer A-2001-059;

3. Exploitatie Maatschappij de Wekerom BV, Niels Bohrstraat 44 te Ede. Het betreft een melding op grond van het
Besluit bouw- en houtbedrijven milieubeheer A-2001-060.

Bedenkingen
Naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Een ieder kan tot 2 augustus 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-besluit. Voorts kan tot 26 juli 2001 een ieder verzoeken om gelegenheid tot mondelinge gedachtenwisseling over het ontwerp-besluit en tot het mondeling indienen van gemotiveerde bedenkingen daartegen. Het verzoek kan telefonisch worden gedaan, tel. (0318) 68 05 22.
Naar aanleiding van de ontwerp-intrekkingsbesluiten. Een ieder kan tot 19 juli 2001 gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen naar aanleiding van het ontwerp-intrekkingsbesluit.
Adres indienen bedenkingen: burgemeester en wethouders, p/a de directeur van de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9024, 6710 HM EDE.
Geheimhouding: alléén op verzoek van een bezwaarde worden naam en adres niet bekend gemaakt.

Beroep
Naar aanleiding van het besluit. Tot 16 augustus 2001 kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, door:

- degene die bedenkingen heeft ingebracht tegen het ontwerp-besluit;

- degene die bedenkingen heeft tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het
ontwerp-besluit zijn aangebracht;

- enige andere belanghebbende die aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest bedenkingen in te brengen tegen het ontwerp-besluit.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit wordt van kracht met ingang van 16 augustus 2001. Indien voor deze datum aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek wordt gedaan om een voorlopige voorziening wordt het besluit niet van kracht, voordat op een dergelijk verzoek is beslist. Indien voor het oprichten of veranderen van de inrichting tevens een bouwvergunning is vereist, wordt het besluit pas van kracht als de bouwvergunning is verleend.

Inzage
De stukken van bovenvermelde meldingen en ontwerp-besluit kunnen tot 2 augustus 2001 worden ingezien, voor wat betreft het besluit tot 16 augustus 2001 en voor wat betreft de ontwerp-intrekkingsbesluiten tot 19 juli 2001. Op aanvraag kunnen de stukken ook na genoemde datum worden ingezien in het Informatiecentrum Bouwen, Wonen en Milieu, stadskantoor De Doelen, Raadhuisplein 2 in Ede. Het Informatiecentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag bovendien tot 20.00 uur.

Verklaring
(n.a.v. melding van veranderingen die niet door de verleende vergunning worden gedekt, maar die wel voldoen aan de normen van die vergunning)
Op 26 juni 2001 heeft het gemeentebestuur verklaard dat voor de verandering waarvan E. Hardeman, Nieuwenhuizerweg 8 te Lunteren melding heeft gedaan waarvoor geen vergunning Wet milieubeheer is vereist. De verandering heeft betrekking op het oprichten van een loods voor onder meer de berging van bedrijfsmachines WM/1994-063.

Bedenkingen
Naar aanleiding van een verklaring kan men, indien men het niet eens is met dit besluit, ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na publicatie ons bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift. Graag in de linkerbovenhoek vermelden: bezwaar.

Wij zullen, na heroverweging, een beslissing op uw bezwaarschrift nemen.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en tenminste het volgende bevatten:
a. naam en adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt; d. de gronden van het bezwaar.

Binnen zes weken na publicatie, kan men een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

Mocht genoemde bezwaarschriftenprocedure niet voldoende duidelijk zijn of wenst men nadere inlichtingen over deze procedures, dan kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw mr R.C.J. Cremers, tel. (0318) 68 01 63 van de afdeling Algemene en Juridische Zaken, Gemeentehuis, Bergstraat 4 in Ede.Ede, 3 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie