Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Staatssceretaris Financiën afstoot militaire terreinen

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Afstoot militaire terreinenDe Vaste Commissie voor Financiën voor de

Tweede Kamer

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

4 juli 2001

19-2-2001,09-01-Fin

DMN/2001/385

Onderwerp

Uw brief van 19 februari 2001.

Geachte heer, mevrouw,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief en uw herinnering van 21 juni j.l informeer ik u over het volgende.

De dienst Domeinen is verantwoordelijk voor goed vermogensbeheer van staatseigendommen. Uitgangspunt hierbij is een reële tegenprestatie bij ingebruikgevingen en verkopen, rekening houdend met andere publieke belangen.

In de door u geschetste problematiek over de afstoot van militaire terreinen die een natuurbestemming krijgen, streef ik naar een oplossing in overleg met de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van Defensie en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.

Op dit moment worden nog een aantal financiële aspecten geïnventariseerd van een mogelijke oplossing. Ik informeer u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij de begrotingsbehandeling, over de bereikte oplossing.

Hoogachtend,

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN,

drs. W.J. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie