Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Agenda Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

woensdag 4 juli 2001
KAMERVERGADERING (via draadomroep)
De vergadering van de Tweede Kamer begint op woensdag 4 juli om 10.15 De Kamer debatteert over de Voorjaarsnota. Deze nota geeft de stand van zaken weer met betrekking tot de uitvoering van de rijksbegroting voor het jaar 2001.
tussen de vaste Commissies voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over het gewasbeschermingsmiddel op basis van chloorthalonil (dit overleg had plaats op 28 juni jongstleden).

Vervolgens zijn wijzigingen van de verschillende begrotingshoofdstukken voor het jaar 2001 aan de orde (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota) en wel achtereenvolgens Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. tussen de vaste Commissies voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie en de ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) Korthals (Justitie) over verschillende onderwerpen inzake politieaangelegenheden. Er wordt onder meer gesproken over de problematiek rondom in- en uitstroom van allochtoon politiepersoneel (dit overleg had plaats op 26 juni jongstleden). overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over onder meer het toelatings- en terugkeerbeleid van asielzoekers uit Angola, Sierra Leone, Noordelijke Kaukasus, Democratische Republiek Congo, Centraal Irak en Noord-Irak.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Economische Zaken:30 tot ca. 12.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over elektriciteit die wordt opgewekt door middel van Warmte Kracht Koppeling (WKK).

Justitie:00 tot ca. 12.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over gesubsidieerde rechtsbijstand.

Buitenlandse Zaken en Justitie: 10.00 tot ca. 12.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) en Korthals (Justitie) over de huisvesting van het internationaal strafhof in Nederland.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over verplichte deelneming in een beroepspensioen. Het gaat met name om de beroepsgroepen fysiotherapeuten, huisartsen, medische specialisten, tandartsen en tandartsspecialisten.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 tot ca. 13.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over onder meer de evaluatie van het cultuurnota-stelsel en de cultuurconvenanten die zijn afgesloten met de provincies Flevoland, Utrecht en de gemeenten Utrecht en Rotterdam.

Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 13.00 tot ca. 16.00 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over het onderzoeksrapport naar de rechtmatigheid van de bijstandverlening door de sociale dienst in Amsterdam.

Economische Zaken: 13.30 tot ca. 15.30 uur - Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de
investeringsimpuls 2001 inzake bereikbaarheid, vitaliteit van steden, milieu, ruimtedruk en ruimtekwaliteit, kennis en ICT in het onderwijs.

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 13.30 tot ca. 16.30 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over het Capaciteitsplan 2001 voor de medische en tandheelkundige vervolgopleidingen.

Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 16.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de herverdeling van de radiofrequenties.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.00 tot ca. 17.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de stand van zaken van het invoeringsbeleid voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (VMBO).

Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 16.30 tot ca. 19.00 uur Troelstrazaal

Agenda: algemeen overleg met minister Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over diverse onderwerpen met betrekking tot de zorgverlening door tand- en huisartsen. Er wordt onder meer gesproken over knelpunten die huisartsen in hun werk en inkomen ondervinden.

Justitie: 16.30 tot ca. 19.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over uitgeprocedeerde asielzoekers.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 17.00 tot ca. 19.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over:

-het afwegen van de voordelen van onder meer een betere afvalscheiding tegen de nadelen (ontwijkgedrag);
-de financiële zekerheid van afvalverwerkende bedrijven;

-het Landelijk Afvalbeheers Plan.
OPENBARE HOORZITTING

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 10.15 ca. 12.15 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: het horen van belangenvertegenwoordigers van betrokken organisaties over het
nationaal natuuroffensief.
Vertegenwoordigers van de volgende organisaties worden gehoord:
10.15 11.00 uur: RIVM en Alterra;
11.00 11.45 uur: Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer,
Stichting Natuur en Milieu,
LTO Nederland en de
ANWB;
11.45 12.15 uur: VNG, IPO en
Unie van Waterschappen.
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 09.45 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: procedure.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 09.45 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: procedure.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 10.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal
Verkeer en Waterstaat: 10.15 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Financiën, Justitie, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 10.15 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Werkwijze der Kamer: 10.30 uur - Wttewaall van Stoetwegenzaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 12.30 uur - Klompézaal
Agenda: procedures.

Justitie: 14.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 14.30 uur Aletta Jacobszaal Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 15.15 tot ca. 16.30 uur - A027

Agenda: gesprek met mevrouw Nicole Maestracci, voorzitter van de interministeriële missie in de strijd tegen drugs.

Financiën: 15.30 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Rijksuitgaven, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Verkeer en Waterstaat, Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 17.00 uur - Klompézaal
AANBIEDING

De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken neemt vanaf 15.30 uur een petitie in ontvangst uit handen van vertegenwoordigers van de associatie van Vietnamezen in Nederland. De petitie staat in het teken van de ernstige schendingen van de mensenrechten en vrijheid van godsdienst in Vietnam (hal Plein 2).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie