Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiële bijdrage voor verkeersveiligheid in Emmen

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS besluitenlijst d.d. 3 juli 2001

Assen, 3 juli 2001
Persberichtnummer 01-061Financiële bijdrage voor verkeersveiligheid in Emmen

Het college van GS stelt samen met Rijkswaterstaat ruim 43.000 gulden (zo'n 19.500 euro) beschikbaar voor een aantal publiek-private verkeersveiligheidprojecten in de gemeente Emmen. Het betreft snelheidremmende maatregelen op de kruisingen Houtweg-Boslaan en Statenweg-Boerschaplaan in Emmen en de kruising Derksweg-Dordsedijk in Klazienaveen.

De subsidie komt uit de PPS2-regeling. Dat is een publiek-private samenwerking tussen de provincie Drenthe, Rijkswaterstaat, Univé Verzekeringen en de Grontmij. Met deze samenwerking hopen de partijen een flink aantal verkeersslachtoffers op gevaarlijke punten te voorkomen. De wegbeheerder, de gemeente Emmen, krijgt naast de subsidie een verkeerskundig advies van de Grontmij en een lagerentelening van Verzekeringsmaatschappij Univé. Zo kunnen verkeersveiligheidsprojecten waarvoor nog geen geld gereserveerd is, toch op korte termijn aangepakt worden. De voorgestelde maatregelen in Emmen worden nog dit jaar uitgevoerd. (Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Andrea van den Boogaart van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365267.)

Goedkeuring bestemmingsplan Barger-Oosterveld Noordoost

GS hebben het bestemmingsplan Barger-Oosterveld Noordoost van de gemeente Emmen goedgekeurd. Het gaat om de aanleg van een woongebied van in totaal ongeveer 180 woningen, zowel vrijstaand als twee onder een kap. Deze nieuwe woonbuurt komt ten noordoosten van de woonwijk Barger-Oosterveld. De gemeente Emmen geeft hiermee invulling aan haar taak in het Provinciaal Omgevingsplan om als streekcentrum voldoende aanbod te bieden voor elk segment van de woningmarkt. Dit plan voorziet in de behoefte aan kavels voor de particuliere bouw.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paula Kleine van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365253)

GS benoemen nieuw bestuur Drentse Taol

GS hebben de bestuursleden van de nieuw op te richten stichting Drentse Taol benoemd. Het gaat om de heer H.J. Dik uit Vries, de heer F. Gerrits uit Borger, mevrouw M. Hofsteenge uit Emmen, de heer K. Koops uit Schipborg, de heer L. Koops uit Grolloo, de heer A.E.M.L. van Reydt uit Emmen en de heer K. Schelhaas uit Hoogeveen. Deze benoeming is de eerste stap in de uitvoering van het advies van de werkgroep Toekomst Drentse Taol.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paula Kleine van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365253)

Goedkeuring herziening bestemmingsplan Marsdijk

GS hebben het herziene bestemmingsplan Marsdijk in Assen goedgekeurd. Het gaat om de mogelijkheid tot uitbreiding van het winkelcentrum Kleuverstee. Belangrijke punten zijn de vergroting van het winkelcentrum met 2500 à 3000 m2, de verbetering van de uitstraling van het centrum, verhoging van het aantal parkeerplaatsen van 231 naar ongeveer 335 en het maken van entrees op drie verschillende plaatsen. Het winkelcentrum is nu te klein om alle bewoners van Marsdijk te kunnen bedienen. De geplande uitbreiding van het winkelcentrum past binnen het Provinciaal Omgevingsplan.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Paula Kleine van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-365253)

Jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid vastgesteld

GS hebben het jaarprogramma Leren voor Duurzaamheid 2001 vastgesteld. Van de acht ingediende projecten voldoen vijf aan de gestelde criteria. Het volledige programma heeft een looptijd van vier jaar (2000-2003) en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen vier ministeries, de provincies, gemeenten en waterschappen. De belangrijkste doelstellingen zijn lessen in leefbaarheid en duurzaamheid meer te integreren in de maatschappij en een verbetering en versterking van de natuur- en milieueducatie.

Het jaarprogramma 2001 voorziet in een project, waarbij getracht wordt structurele aandacht voor duurzame ontwikkelingen in het voortgezet onderwijs te realiseren. In een ander project staat de roek centraal. Veel mensen ervaren de aanwezigheid van deze vogels als een probleem. Door onder meer het uitwisselen van ervaringen wordt getracht een oplossing voor het probleem te vinden. Verder zijn er initiatieven om het gebruik van duurzame energie te stimuleren, de belangstelling van jongeren voor duurzame landbouw te vergroten en een kadercursus te ontwikkelen die het draagvlak voor Ecologische Verbindingszones (EVZ) moet vergroten.

De provincie draagt jaarlijks maximaal 72.500 gulden (33.000 euro) bij aan Leren voor Duurzaamheid, verminderd met de bijdrage van gemeenten en waterschappen. Van het Rijk komt 250.000 (113.500 euro) per jaar.
(Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Sietze Jan Boer van de Stafgroep Communicatie, telefoonnummer 0592-36523)Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: (communicatie@drenthe.nl)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie