Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Projectgroep Blankert adviseert over A4-corridor

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Zoek soortgelijke berichten

Ministerie van Verkeer en Waterstaat


www.minvenw.nl

Projectgroep A4-corridor biedt advies aan

Dit is een persbericht van de projectgroep A4-corridor, 4 juli 2001.

PROJECTGROEP BLANKERT ADVISEERT OVER A4-CORRIDOR

De projectgroep A4-corridor, voorgezeten door de heer Blankert, heeft vandaag advies uitgebracht over verbetering van de doorstroming op de A4-corridor en de bereikbaarheid van de grote steden langs deze corridor. Het advies is opgesteld in opdracht van de minister van Verkeer en Waterstaat en de voorzitter van VNO-NCW. De projectgroep is opgericht naar aanleiding van het advies van de Commissie Brinkman over de haalbaarheid van de .Doorstroomroute A4.. De A4-corridor wordt gevormd door de wegverbindingen van Amsterdam naar België, via Den Haag, Rotterdam, Breda en Bergen op Zoom. Analyse wijst uit dat er een sterke interactie is tussen de problematiek op de snelwegen en de stedelijke wegennetten. Het advies van de projectgroep is dan ook gericht op dit samenhangende geheel.

De projectgroep acht een mix van maatregelen nodig voor het verminderen van de files, variërend van dynamisch verkeersmanagement tot de aanleg van nieuwe infrastructuur. Dynamisch verkeersmanagement houdt in dat met o.a. route-informatie, toeritdosering, snelle afhandeling van ongevallen en beprijzing, de bestaande wegen zo efficiënt mogelijk worden benut. Automobilisten betalen in dit concept een prijs voor het rijden op de A4-corridor, die aan een maximum is gebonden en varieert afhankelijk van tijd en plaats.

In het voorstel komt er een mobiliteitsmarkt, waarin één publiek-private organisatie verantwoordelijk is voor de A4-corridor. In deze organisatie werken rijk, regionale overheden en bedrijven samen. In deze samenstelling wordt de kracht van het huidige publieke wegbeheer gecombineerd met de commerciële inzichten van het bedrijfsleven. Private inbreng wordt met name voorzien op het gebied van technologie, marketing, communicatie en financiering. De projectgroep heeft aannemelijk gemaakt dat een voor het bedrijfsleven aantrekkelijke business case kan worden ontwikkeld.

Op korte termijn kan een start gemaakt worden met het uitvoeren van de voorgestelde maatregelen. De projectgroep beveelt aan om daartoe gelijktijdig vanuit twee invalshoeken acties te ondernemen.

Enerzijds het oprichten van een publiek-privaat platform om de samenwerking tussen Rijk, regionale overheden en bedrijfsleven voor te bereiden. Met name de rolverdeling tussen de partijen en de uitwerking van maatregelen voor files op de ringwegen van de grote steden zijn belangrijke aandachtspunt voor dit platform. Dit platform voor de A4-corridor kan dienen als opmaat voor ontwikkelingen elders in Nederland.

Anderzijds het oplossen van een aantal acute filepunten op de A4-corridor onder regie van het rijk. De projectgroep noemt daarbij met name de projecten Tweede Coentunnel in combinatie met Westrandweg en A4 Delft - Schiedam. Aanbevolen wordt deze projecten in de vorm van DBFM-contracten op de markt te brengen, vergelijkbaar met de bovenbouw van de HSL-Zuid en de A59 (één contract voor ontwerp, bouw, onderhoud en financiering). Hiermee wordt versnelde uitvoering van de projecten voorgestaan. Ook het project A4 Dinteloord - Bergen op Zoom moet in de optiek van de projectgroep worden gerealiseerd.

De projectgroep A4-corridor wordt voorgezeten door drs. J.C. Blankert en bestaat uit ir. J.C. Huis in .t Veld, prof. mr. H.J. de Ru, mr. P.P.M. Valk en ir. J.J.M. Veraart.

Het advies van de projectgroep A4-corridor is beschikbaar op www.vewnieuws.nl en www.vno-ncw.nl (dossier A4 Doorstroomroute). Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van de projectgroep, telefoonnummer 06 12 99 14 53. Het secretariaat is bereikbaar tot en met vrijdag 13 juli 2001.

04 jul 01 10:01

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie