Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Bellingwedde

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Bellingwedde
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Bellingwedde

}}

Vergunningen Wet Milieubeheer Burgemeester en wethouders van de gemeente Bellingwedde maken bekend, gelet op de artikel 3.19, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht, dat zij voornemens zijn op de volgende aanvraag van:
* Gebrs. Van den Boomen Blijham VOF, Michelslaan 17, 5712 PL SOMEREN voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning voor het in werking hebben van een vleeskuikenhouderij gelegen aan de Winschoterhogebrug 2-6 te Blijham, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie I, nummers 529-582-1259;

positief te beschikken onder het stellen van voorschriften ter bescherming van het milieu.

De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvragen en andere ter zake zijnde stukken, liggen vanaf 5 juli tot en met 1 augustus 2001 tijdens kantooruren op het gemeentehuis, Hoofdweg 2 te Wedde. Alleen indien u daarom verzoekt (tel: 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantoor uren ter inzage gelegd.

Een ieder kan gedurende de termijn van de ter inzage legging schriftelijk gemotiveerde bedenkingen inbrengen naar aanleiding van de ontwerp-beschikking. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Bedenkingen dienen gericht te worden aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Bellingwedde, Postbus 18, 9698 ZG Wedde. Voorts kunt u tot en met 19 juli 2001 verzoeken om voor het einde van de termijn van ter-inzagelegging een gedachtenwisseling te houden omtrent de ontwerp-beschikking. U kunt dan met vertegenwoordigers van de gemeente en/of de vergunningaanvrager van gedachten wisselen. Gedurende de ter inzage termijn kan op de aanvragen een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tevens kan er over de ontwerp-beschikking van gedachten worden gewisseld en kunnen mondeling gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Alleen zij die (tijdig) bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp-beschikking kunnen later beroep instellen bij de Raad van State tegen die beschikking, tenzij men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bedenkingen in te brengen, dan wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
naar boven

MELDING WET MILIEUBEHEER (ART. 8.19)
Burgemeester en wethouders van Bellingwedde maken bekend dat er meldingen 'Wijziging van de inrichting' zijn binnengekomen van:
* B. Bisschop, Hoofdweg 62, 9695 AL Bellingwolde. De aard van de wijziging is: een overkapping voor de stalling van schadeauto's.
* W.A.J. Boekweit, Lindenlaan 58, 9695 GT Bellingwolde. De aard van de wijziging is: de inrichting wordt geschikt gemaakt voor het houden van paarden.

De wijzigingen hebben geen, dan wel uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu.

De meldingen alsmede de bijbehorende stukken liggen van 4 juli 2001 tot en met 1 augustus 2001 tijdens kantooruren, ter inzage op het gemeentehuis, Hoofdweg 2, Wedde. Alleen indien u daarom verzoekt (tel: 0597-537100) worden de desbetreffende stukken buiten kantooruren ter inzage gelegd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie