Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Onderwijsorganisaties eisen meerjareninvesteringsplan

Datum nieuwsfeit: 04-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Centrum voor Arbeidsverhoudingen

Algemene Onderwijsbond

Onderwijsorganisaties eisen meerjareninvesteringsplan

Achttien landelijke organisaties van leerlingen, ouders, onderwijsvakorganisaties, schoolleiders en werkgevers in voortgezet en primair onderwijs eisen dat bij de behandeling van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer (woensdag, 5 juli a.s.) bij het kabinet met klem wordt aangedrongen op een Meerjaren Investeringsplan. Het kabinet besloot in het kader van de Voorjaarsnota 2,1 miljard uit te trekken voor de verbetering van het onderwijs. Tijdens acties in de maanden daarvoor hadden deze organisaties aangedrongen op 12 miljard gulden structureel extra in de periode tussen 2001 en 2006.
De onderwijsorganisaties schrijven dit in een brief aan alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer. vanwege evidente achterstanden in het Nederlandse funderend onderwijs. Zij beschouwen de eerdere extra investering van 2,1 miljard als een erkenning van de achterstanden die op velerlei terrein in de afgelopen jaren in het onderwijs zijn opgetreden.
Nederland geeft volgens het recente Oeso-onderzoek 4,6% van het bruto binnenlands product aan onderwijs uit. Dit is lager dan de Oeso-norm (5,8%) en het gemiddelde in de Europese Unie. (5,4%). Nederland staat qua investeringen in het primair onderwijs op het niveau van de meeste buurlanden en ook de uitgaven per leerling in het secundair onderwijs blijven stagneren. Tijdens acties in de afgelopen maanden werd op sprekende wijze massaal en overduidelijk aangetoond hoe noodzakelijk extra investeringen voor onderhoud, inrichting, leermiddelen, arbeidsvoorwaarden, beloning en arbeidsomstandigheden zijn.

De samenwerkende organisaties constateren ook dat de sterke roep vanuit het onderwijs om een Meerjaren Investeringsplan niet is beantwoord hoewel minister Hermans een dergelijk plan al voor begin 2001 toezegde. De noodzaak van een vernieuwingsslag wordt door niemand betwijfeld. De huidige kwaliteit van het onderwijs kan niet behouden en versterkt worden, als uitzicht op verdere investeringen in de toekomst uitblijft. Wij benadrukken daarom de dringende eis aan dit kabinet niet alleen 5 miljard gulden in 2001 en 2002 beschikbaar te stellen maar eveneens de resterende 7 miljard op te nemen in een Meerjaren Investeringsplan
Ouders, leraren, leerlingen, schoolleiders en schoolbesturen zullen het debat in de Tweede Kamer nauwkeurig volgen. De resultaten van het debat in de Tweede Kamer zullen uiteindelijk bepalen of en welke mogelijke acties en activiteiten in de komende maanden door de 18 organisaties zullen worden voorbereid zodat een Meerjaren Investeringsplan alsnog dichterbij komt.

Utrecht 4 juli 2001reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie