Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie Borsele op FNV rapport

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Heinkenszand, 5 juli 2001
Reactie Borsele op FNV rapport
Het college van burgemeester en wethouders van Borsele heeft onlangs het FNV-rapport "Gemeente wees minimaal Sociaal" behandeld. Hierin heeft de FNV onderdelen van gemeentelijk minima- en bijstandsbeleid van 209 gemeenten getoetst heeft aan het beleid en de uitvoering zoals de FNV dat wenst. Op advies van de commissie Sociale Zaken zal het gemeentelijk beleid op een aantal onderdelen kritisch worden bekeken. De commissie zal eventueel met wijzigingsvoorstellen komen.

De commissie Sociale Zaken van Borsele heeft op 17 mei dit rapport en met een vertegenwoordiger van de FNV besproken en van gedachten gewisseld over de opzet, omvang en inhoud ervan. De conclusie van dit overleg was dat de gemeente en de FNV van mening verschillen over de wijze waarop het Minima beleid eigenlijk gestalte moet krijgen. De wens van de FNV is om het minimum inkomen via maatregelen voor een bepaalde categorie te verhogen; het liefst nog bepaald en geregeld door de Rijksoverheid. De Borselse benadering is gericht op een maximale inspanning voor de individuele burger die van een minimum inkomen leeft in een plattelandsgemeente.
Als voorbeelden gelden de verstrekking van geld om deelname aan de maatschappelijke activiteiten op de dorpen te bevorderen; de categorale bijstand voor de reiskosten van kinderen die het voortgezet onderwijs volgen en de mogelijkheid om voor diverse goederen bijstand om niet te krijgen wanneer deze versleten zijn en de aanvrager al langere tijd een minimum-uitkering ontvangt.

Dat deze gemeentelijke aanpak gepaard gaat met verschillen in beleid en hogere uitvoeringskosten acht de gemeente logisch. Ook andere voorzieningen (en belastingen) verschillen per gemeente.

De commissie heeft geadviseerd om het Borselse beleid op verschillende onderdelen niet te veranderen, maar op andere onderdelen nog eens tegen het licht te houden
Als voorbeelden hiervan kunnen genoemd worden het toeslagen en verlagingenbeleid en de mogelijkheid om bijzondere bijstand voor medische uitgaven terug te dringen door een collectieve verzekering af te sluiten. Ook moet de gemeente nog het beleid rond het verstrekken van premies bij vrijwilligerswerk en bij het verkrijgen van werk formuleren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie