Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Lusten en lasten van cultureel erfgoed

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Persbericht MeesPierson N.V.

Lusten en lasten van cultureel erfgoed

MeesPierson Actueel
KPN's race tegen de schuldenklok
Schroder ISF Emerging Markets Fund
W.P. Stewart en Comgest bieden beleggers houvast Aandelen nog altijd licht overwogen
Ook langetermijnbeleggers moeten actief beleggen KLM
UBS behoort tot favorieten in financiële sector

Rembrandt en de belasting

Wat heeft Rembrandt te maken met de Inkomstenbelasting 2001? Veel, voor wie zich de trotse eigenaar mag noemen van een schilderij of tekening van deze wereldberoemde Leidse schilder. Met het invoeren van de nieuwe wet en het afschaffen van de vermogensbelasting rijst vraag hoe uw Rembrandts, maar natuurlijk ook andere kostbare voorwerpen van kunst en wetenschap, in de belasting worden betrokken.

Als u een Rembrandt bezit, gaat u er ongetwijfeld vanuit dat het schilderij tot uw vermogen behoort. Dit zou betekenen dat het wordt betrokken in de belastingheffing in box 3 en dat u 30% belasting verschuldigd bent over 4% van de waarde van het werk. Effectief zou u dan 1,2% belasting betalen over de waarde van uw Rembrandt. Gelukkig biedt de wet een uitzondering voor voorwerpen van kunst en wetenschap die u voor eigen 'gebruik' in bezit hebt. Als u uw kunstvoorwerpen echter hoofdzakelijk ter belegging aanhoudt, vallen ze wel in de grondslag voor belastingheffing.

Wel of geen belegging?
Afhankelijk van de omstandigheden beschouwt de fiscus een schilderij als belegging. Als het schilderij in uw woonkamer hangt en u er dagelijks van geniet, zal de inspecteur moeilijk kunnen aantonen dat u het als belegging houdt. Als u uw Rembrandt echter voor niemand toegankelijk in een kluis bewaart, is eerder sprake van een belegging. Als u uw kostbare schilderij uitleent aan een museum en daarmee ook anderen de kans geeft ervan te genieten, zegt dat niets over de vraag of u het als belegging aanhoudt. Een langjarige uitleen aan een museum staat het argument dat u het als belegging aanhoudt, natuurlijk wel in de weg. Het aanschaffen van kunstwerken om er zelf van te genieten of er anderen van te laten genieten kan dan ook een flinke besparing op belasting opleveren.

Rembrandt in 'uw' museum
Hebt u uw schilderij eenmaal aan een museum uitgeleend en u vindt dat het daar goed op zijn plaats is, dan kunt u overwegen de eigendom ook daadwerkelijk over te dragen aan het museum. Over een dergelijke schenking is schenkingsrecht verschuldigd. Aangezien de meeste Nederlandse musea voor de Successiewet vallen in de categorie 'algemeen nut beogende instellingen', zijn zij successie- en schenkingsrecht verschuldigd tegen een tarief van 11%. Sommige musea, zoals het Rijksmuseum in Amsterdam, zijn zelfs geheel vrijgesteld van de heffing van schenkings- en successierecht.
Als u het op prijs stelt dat uw naam ook in toekomst aan het geschonken kunstwerk verbonden blijft, kunt u overwegen een fonds op naam op te richten. Sommige musea bieden deze mogelijkheid. Een fonds op naam is een afgezonderd stukje vermogen dat wordt beheerd door het betreffende museum. Op de inbreng van geld of kunstwerken in zo'n fonds zijn dezelfde vrijstellingen van toepassing als op rechtstreekse schenkingen aan het museum. U kunt echter zelf de tenaamstelling en de doelstelling van het fonds in de statuten vastleggen. Zo brengt u de Rembrandt als het ware onder in uw 'eigen' museum.

Lijfrentetermijnen
Onder de Wet IB 2001 zijn schenkingen aftrekbaar van uw belastbare inkomen. Het aftrekbare bedrag is echter beperkt tot 10% van uw belastbare inkomen. Bij de schenking van een kostbaar kunstwerk heeft dat maar een gering effect.
Effectiever is het om lijfrentetermijnen te schenken. Ook in de Wet IB 2001 zijn de geschonken termijnen in principe volledig aftrekbaar van uw belastbare inkomen in box 1. U moet gedurende ten minste vijf jaren een vast bedrag betalen op een vast tijdstip en dat moet notarieel worden vastgelegd. U hoeft de periodieke lijfrentetermijnen niet per se in geld te voldoen. U kunt ook uw Rembrandt aan een museum of een fonds op naam schenken in ten minste vijf jaarlijkse porties. In dat geval kunt u ieder jaar de waarde van de geschonken portie op uw belastbaar inkomen in mindering brengen.

Kwijtschelding
Als u een kunstverzameling bezit, kunnen uw erfgenamen nog een extra voordeel genieten als zich in uw verzameling een kunstwerk bevindt dat voor Nederland van cultureel belang is. Bij uw overlijden kunnen uw erfgenamen een dergelijk kunstwerk aan het Ministerie van Financiën aanbieden ter kwijting van successierecht. Deze kwijtschelding bedraagt 120% van de waarde van het kunstvoorwerp. Een commissie, ingesteld door de minister van financiën en samengesteld uit deskundigen die aan musea verbonden zijn, bepaalt of het kunstwerk aan de eis van Nederlands cultureel belang voldoet. Deze commissie bepaalt ook de waarde die gehanteerd zal worden. De werkgroep voor modernisering van de successiewetgeving, de Commissie Moltmaker, stelt in zijn rapport voor deze faciliteit te handhaven. Zo bezien heeft het bezit van een Rembrandt of een ander voorwerp van cultureel belang meer fiscale aanknopingspunten dan u misschien dacht.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie