Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluiten van het college van b. en w. van Leeuwarden

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden


* Projecten

Nieuws uit het college van b. en w. van Leeuwarden

Hieronder vindt u een overzicht van de door b. en w. genomen besluiten tijdens de afgelopen vergadering. Een compleet overzicht van de door b. en w. genomen besluiten kunt u vinden in de rubriek Raadsinformatie.

Plan van aanpak herinrichting Prinsentuin in ontwikkeling ¦ Plan van aanpak Stadsregio Leeuwarden en Westergozone ¦ Handhaving in de binnenstad ¦ Nieuwe straatnamen ¦ Wijzigingen commissies

Plan van aanpak herinrichting Prinsentuin in ontwikkeling

In de komende jaren wordt de Prinsentuin als belang rijkste groenelement in de binnenstad versterkt en ver- beterd. Het college van Leeuwarden heeft ingestemd met het maken van een plan van aanpak waarvoor een krediet van fl. 96.360 (¤ 43.730) beschikbaar wordt gesteld.

Het karakter van de Prinsentuin is in de loop der jaren nogal veranderd. Van oorsprong is het een landschaps- tuin die in de loop der jaren tot een multifunctioneel gebied is uitgegroeid. Als gevolg van het veranderend gebruik, de evenementen die er plaatsvinden en de verloedering is er sprake van een achteruitgang. Al deze elementen
zorgen ervoor dat de tuin minder aantrekkelijk wordt voor het grote publiek.

Ten behoeve van de verbetering en versterking van de Prinsentuin als groene ruimte in de binnenstad en als mooiste jachthaven van Nederland wordt een bestuurlijke visie
vastgelegd op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld.

In de bestuurlijke visie komen o.a. de volgende elementen naar voren:
* De verbetering van de Prinsentuin wordt uitgevoerd in de "geest van Roodbaard", de ontwerper van de tuin.
* Er wordt onderzocht of het mogelijk is een verbinding tussen de Prinsentuin en het Oldehoofsterkerkhof te realiseren, daarnaast wordt gekeken of er een mogelijkheid is een volière in de tuin te realiseren.

* De voorzieningen voor de gebruikers van de jachthaven worden aangepakt.

* Er wordt aandacht geschonken aan de veiligheidsbeleving in de tuin.

* Er vinden geen verdere bouwactiviteiten meer langs de Groeneweg plaats.

(Besluit 26 juni 2001).

Plan van aanpak Stadsregio Leeuwarden en Westergozone

Eind vorig jaar is in opdracht van de gemeente door bureau BVR het rapport `Leeuwarden naar een complete stad, agenda voor een regiovisie' uitgebracht. In dit rapport wordt geconstateerd dat Leeuwarden niet op eigen kracht tot de gewenste hoofdstedelijkheid kan komen maar dat een optimale samenwerking met omliggende gemeenten noodzakelijk is. Anderzijds ligt er een opgave in het regioconvenant Stadsregio Leeuwarden om een regiovisie te ontwikkelen. Er is nu een plan van aanpak gepresenteerd voor de ontwikkeling van een regiovisie, waarmee het college van b en w in grote lijnen instemt.

In het Plan van Aanpak wordt de achtergrond geschetst en worden de doelen van de Regiovisie nogmaals uiteengezet. Het doel van de regiovisie is afstemming van beleid door gezamenlijke visieontwikkeling. Het resultaat moet zijn een brede integrale visie op hoofdlijnen, gericht op een duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling; verder een adequate samenwerkingsorganisatie en een hechte niet vrijblijvende samenwerking tussen de partners in de gehele regio. De grootte van de regio is bepaald door het wederzijdse belang van Leeuwarden met de omliggende gemeente. Leeuwarden maakt deel uit van de Stadsregio en van de Westergozone. Vanuit deze verbrede Stadsregio kan samenwerking worden gezocht met de A7-zone. De plan periode loopt van 2010-2030, met een vertaling naar de maatregelen op de kortere termijn (tot 2010) en die op middellange termijn (tot 2030).

Voor de ontwikkeling van de regiovisie dient een aantal stappen te worden gezet, die in het Plan van Aanpak zijn aangegeven: het in kaart brengen van bestaande plannen, een inventarisatie van ambities (breder dan alleen gemeentelijke ambities), een nadere verkenning van ruimtelijk relevante aspecten (o.a. economische, demografische en sociale ontwikkelingen), het identificeren van ruimtelijke zoekrichtingen door middel van scenario's, het formuleren van een regiovisie.

parallel aan de inhoudelijke werkzaamheden zal een communicatietraject worden doorlopen.

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep (alle partners vertegenwoordigd), een projectgroep en een kernteam. B&W stellen voor om namens Leeuwarden mevrouw L.B.M. van Maaren-Van Balen (burgemeester) als portefeuillehouder en mevrouw M. Waanders als wethouder van R.O. voor te dragen als leden van de Stuurgroep. In het Plan van Aanpak wordt aangeduid dat het op de weg van de provinciale overheid ligt om de bestuurlijke trekkersrol te vervullen; één van de gedeputeerden zal waarschijnlijk de rol van voorzitter van de Stuurgroep vervullen. De concept-regiovisie zal in het voorjaar van 2002 in discussie worden gebracht. De uiteindelijke vaststelling van de regiovisie is voorzien voor januari/februari 2003.

(Besluit 26 juni 2001).

Handhaving in de binnenstad

Een onderdeel van de grootscheepse renovatie- en opknapbeurt voor de binnenstad is het centrum autoluw te maken. In eerste instantie is gekozen voor het instellen van venstertijden (beperkte tijden voor aan- en afvoer van goederen) en het duidelijk plaatsen van verkeersborden in het gebied Nieuwestad, Wirdumerdijk, St. Jacobsstraat en Peperstraat. Omdat het inrijverbod massaal wordt overtreden wil het college andere maatregelen invoeren om de geconstateerde overtredingen een halt toe te roepen. Na de zomervakantie wordt in samenspraak met de politie gedurende vier maanden een proef met versterkte handhaving gehouden. Gedurende de experimentperiode zal er bekeurend worden opgetreden tegen het parkeren in het weekeinde en tegen het rijden in verboden richting in het kernwinkelgebied en aangrenzende straten. De parkeerpolitie zal hierbij versterking krijgen van de Regiopolitie. Om meer parkeergelegenheid te realiseren in het centrum zullen de openingstijden van de parkeergarage Zaailand worden verruimd. Om een analyse van de overtreders, plaatsen en tijdstippen van overtredingen te kunnen maken zal een toegangscontrolecamera worden ingezet. Een onderdeel van het experiment is een communicatiecampagne om de gemotoriseerde binnenstadbezoekers te informeren over de verkeersmaatregelen in Leeuwarden en het strengere bekeuringsregime dit najaar.

(Besluit: 21 juni 2001)

Nieuwe straatnamen

Het college van burgemeester en wethouders volgt het advies van de adviescommissie straatnaamgeving en besluit tot de volgende straatnamen:

* Het deel van de Kelvinstraat, dat evenwijdig ligt met de Slauerhoffweg en het afgetakte gedeelte van de Kelvinstraat naar de Kalkhaven te noemen: Slauerhoffweg.
* de nieuwe ontsluitingsweg tussen de Greunsweg en de Jachthavenlaan wordt aangeduid met Nieuwe Jachthavenlaan.
* De fietsbrug over de Bonkevaart naar Snakkerburen heet: Heechhout Bonkefeart.

* Het straatgedeelte boven de Neptunusweg heet voortaan Adonisweg.
(Besluit 26 juni 2001).

Wijzigingen commissies

Het college stemt in met het verlenen van ontslag aan S. Veenstra, lid van de sociale zekerheidskamer en mevrouw mr. F. Kant, lid van de belastingkamer. Met ingang van 1 september 2001 benoemt zij tot nieuwe leden van de Commissie van Advies voor Bezwaar- en beroepschriften (sociale zekerheidskamer): de heer J.S. Mennega, mevrouw mr. C.A.J. Tuinstra en mevrouw mr. M.C. Gons.

(Besluit 26 juni 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...