Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.*update: 15.08 uur

donderdag 5 juli 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken heropent de Kamer het debat over een wijziging van het wetboek van strafrecht en strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd. De verdachte krijgt in ruil voor de getuigenverklaring een lagere straf dan gebruikelijk.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het belang van het schoolzwemmen (dit overleg had plaats op 28 juni jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over onder meer het toelatings- en terugkeerbeleid van asielzoekers uit Angola, Sierra Leonne, Noordelijke Kaukasus, Democratische Republiek Congo, Centraal Irak en Noord-Irak (dit overleg had plaats op dinsdag 26 juni jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over gesubsidieerde rechtsbijstand (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer over wijzigingen van de begrotingshoofdstukken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2001 (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).
Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de invoering van een kilometerheffing (de zogenoemde mobimiles, dit overleg had plaats op 27 juni jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over wijzigingen van de begrotingshoofdstukken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2001 (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).


*Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de veiligheid op het spoor, de punctualiteit van de NS en de verlenging van het Overgangscontract (dit overleg had heden middag plaats).


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Financiën en staatssecretaris Bos (Financiën) over de modernisering van de Successiewetgeving (dit overleg had heden ochtend plaats).


*Vervolgens debatteert de Kamer over een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Defensie en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de aanschaf van nieuw defensiematerieel waaronder een nieuw anti-tanksysteem voor de middellange-afstand (dit overleg had heden ochtend klaar).


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de stand van
zaken van het invoeringsbeleid voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).


*Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de investeringsimpuls 2001 inzake bereikbaarheid,
vitaliteit van steden, milieu, ruimtedruk en ruimtekwaliteit, kennis en ICT in het onderwijs (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen) over de herverdeling van de
Radiofrequenties (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).


*Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de zogenoemde kapiteinsdispensatiebepaling, waarbij onder meer het behoud van werkgelegenheid voor Nederlandse officieren en de nationaliteitseis voor zeevaartkapiteins aan de orde komen (dit overleg had heden middag plaats).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
· Aan het einde van de vergadering hebben stemmingen plaats en worden eventueel nog agendapunten toegevoegd.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 09.30 tot ca. 11.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de uitkomsten van de Commissie Alders inzake de situatie in de Pluimveehouderij.

Financiën: 10.00 tot ca. 12.30 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over de modernisering van de Successiewetgeving.

Defensie: 11.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de aanschaf van nieuw defensie- materieel waaronder een nieuw anti-tanksysteem voor de middellange-afstand (MRAT).

Justitie: *11.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over uitspraken van de Officier van Justitie in de documentaire van Omrop Fryslân inzake de moord op Marianne Vaatstra.

*Of zoveel eerder of later de plenaire heropening over toezeggingen getuigen wordt beëindigd.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over diverse onderwerpen inzake het nationaal en internationaal milieubeleid.

Economische Zaken: 11.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over diverse
stimuleringsregelingen voor het noordelijk deel van Nederland.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 tot ca. 14.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de notitie "Studeren zonder Grenzen".

Verkeer en Waterstaat: 13.00 tot ca. 14.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de veiligheid op het spoor, de punctualiteit van de NS en de verlenging van het overgangscontract.

Europese Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) over vergaderingen van de minister van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Sociale Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Buitenlandse Zaken en Defensie: 14.00 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) en De Grave (Defensie) over de situatie op de Balkan.

Verkeer en Waterstaat: 14.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de tariefsverhoging voor kerktelefonie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.30 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de aanbevelingen van de Commissie Ekkart die onderzoek heeft gedaan naar de collectie van de Stichting Nederlands Kunstbezit.

Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën: 15.30 tot ca. 16.30 uur Suza Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de Begrotingsraad van de Europese Unie, alsmede over hervormingen binnen de Europese Commissie.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 16.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

Verkeer en Waterstaat: 16.30 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de zogenoemde
kapiteinsdispensatiebepaling, waarbij onder meer het behoud van werkgelegenheid voor Nederlandse officieren en de nationaliteitseis voor zeevaart-kapiteins aan de orde komen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 10.15 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Europese Zaken: 12.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verkeer en Waterstaat: 15.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengen van 8 tot en met 13 juli een gecombineerd bezoek Parijs en Berlijn. Het bezoek staat in het teken van een oriëntatie op het reïntegratie- en voorzieningenbeleid voor arbeidsgehandicapten. Aan dit bezoek nemen deel:
Terpstra (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA), Santi (PvdA), Wilders (VVD), Van der Knaap (CDA), Schimmel (D66) en Harrewijn (GroenLinks).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengen van 9 tot en met 12 juli een bezoek aan Cyprus. Tijdens het bezoek zal aandacht worden besteed aan de huidige situatie ter plaatse, de verhouding tussen de gemeenschappen en de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: De Boer (PvdA, voorzitter), Timmermans (PvdA), Blaauw (VVD), Verhagen (CDA) en Hoekema (D66).

Leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengen van 17 tot en met 21 juli een bezoek aan Bonn. De leden van Commissie maken deel uit van de Nederlandse delegatie bij de klimaatconferentie in Bonn. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Crone (PvdA), Van den Akker(CDA) en Klein Molenkamp (VVD).

ZOMERRECES

De Tweede Kamer is van vrijdag 6 juli tot en met maandag 3 september aanstaande met reces.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...