Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vandaag in de Tweede Kamer

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Tweede Kamer der Staten Generaal
Zoek soortgelijke berichten
Agenda Tweede Kamer

Dit schema wordt regelmatig ververst.
Bekijk voor de laatste versie het originele schema.*update: 15.08 uur

donderdag 5 juli 2001

KAMERVERGADERING (via draadomroep)

De vergadering van de Tweede Kamer begint om 10.15 uur.

Na enkele hamerstukken heropent de Kamer het debat over een wijziging van het wetboek van strafrecht en strafvordering met betrekking tot verklaringen van getuigen die in ruil voor een toezegging van het openbaar ministerie zijn afgelegd. De verdachte krijgt in ruil voor de getuigenverklaring een lagere straf dan gebruikelijk.

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over het belang van het schoolzwemmen (dit overleg had plaats op 28 juni jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over onder meer het toelatings- en terugkeerbeleid van asielzoekers uit Angola, Sierra Leonne, Noordelijke Kaukasus, Democratische Republiek Congo, Centraal Irak en Noord-Irak (dit overleg had plaats op dinsdag 26 juni jongstleden).

Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Justitie en staatssecretaris Kalsbeek (Justitie) over gesubsidieerde rechtsbijstand (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).

Hierna debatteert de Kamer over wijzigingen van de begrotingshoofdstukken van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen voor het jaar 2001 (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).
Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de invoering van een kilometerheffing (de zogenoemde mobimiles, dit overleg had plaats op 27 juni jongstleden).

Ten slotte debatteert de Kamer over wijzigingen van de begrotingshoofdstukken van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het jaar 2001 (deze wijzigingen hangen samen met de Voorjaarsnota).


*Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de veiligheid op het spoor, de punctualiteit van de NS en de verlenging van het Overgangscontract (dit overleg had heden middag plaats).


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Financiën en staatssecretaris Bos (Financiën) over de modernisering van de Successiewetgeving (dit overleg had heden ochtend plaats).


*Vervolgens debatteert de Kamer over een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Defensie en staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de aanschaf van nieuw defensiematerieel waaronder een nieuw anti-tanksysteem voor de middellange-afstand (dit overleg had heden ochtend klaar).


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en staatssecretaris Adelmund (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de stand van
zaken van het invoeringsbeleid voor het voortgezet middelbaar beroepsonderwijs (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).


*Vervolgens debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Economische Zaken en minister Jorritsma-Lebbink (Economische Zaken) over de investeringsimpuls 2001 inzake bereikbaarheid,
vitaliteit van steden, milieu, ruimtedruk en ruimtekwaliteit, kennis en ICT in het onderwijs (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).


*Hierna debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de staatssecretarissen De Vries (Verkeer en Waterstaat) en Van der Ploeg (Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen) over de herverdeling van de
Radiofrequenties (dit overleg had plaats op 4 juli jongstleden).


*Ten slotte debatteert de Kamer naar aanleiding van een algemeen overleg tussen de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat en minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de zogenoemde kapiteinsdispensatiebepaling, waarbij onder meer het behoud van werkgelegenheid voor Nederlandse officieren en de nationaliteitseis voor zeevaartkapiteins aan de orde komen (dit overleg had heden middag plaats).

· Onmiddellijk na de middagpauze stelt de Kamer haar agenda voor de komende periode vast.
· Aan het einde van de vergadering hebben stemmingen plaats en worden eventueel nog agendapunten toegevoegd.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

Europese Zaken en Buitenlandse Zaken: 09.30 tot ca. 11.30 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Van Aartsen en staatssecretaris Benschop (beiden Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en Volksgezondheid, Welzijn en Sport: 10.00 tot ca. 12.00 uur - Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) en Borst-Eilers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de uitkomsten van de Commissie Alders inzake de situatie in de Pluimveehouderij.

Financiën: 10.00 tot ca. 12.30 uur Van Someren-Downerzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Bos (Financiën) over de modernisering van de Successiewetgeving.

Defensie: 11.00 tot ca. 13.00 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van Hoof (Defensie) over de aanschaf van nieuw defensie- materieel waaronder een nieuw anti-tanksysteem voor de middellange-afstand (MRAT).

Justitie: *11.00 tot ca. 13.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Korthals (Justitie) over uitspraken van de Officier van Justitie in de documentaire van Omrop Fryslân inzake de moord op Marianne Vaatstra.

*Of zoveel eerder of later de plenaire heropening over toezeggingen getuigen wordt beëindigd.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer: 11.00 tot ca. 13.00 uur - Suze Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met minister Pronk (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) over diverse onderwerpen inzake het nationaal en internationaal milieubeleid.

Economische Zaken: 11.00 tot ca. 13.00 uur Troelstrazaal Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Ybema (Economische Zaken) over diverse
stimuleringsregelingen voor het noordelijk deel van Nederland.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 12.00 tot ca. 14.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal

Agenda: algemeen overleg met minister Hermans (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de notitie "Studeren zonder Grenzen".

Verkeer en Waterstaat: 13.00 tot ca. 14.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de veiligheid op het spoor, de punctualiteit van de NS en de verlenging van het overgangscontract.

Europese Zaken en Financiën: 14.00 tot ca. 15.00 uur Klompézaal
Agenda: algemeen overleg met minister Zalm en staatssecretaris Bos (beiden Financiën) over vergaderingen van de minister van Financiën van de lidstaten van de Europese Unie.

Europese Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid: 14.00 tot ca. 16.00 uur Kappeyne van de Coppellozaal
Agenda: algemeen overleg met minister Vermeend en staatssecretaris Hoogervorst (beiden Sociale Zaken en Werkgelegenheid) over vergaderingen van de ministers van Sociale Zaken van de lidstaten van de Europese Unie.

Buitenlandse Zaken en Defensie: 14.00 tot ca. 16.30 uur Thorbeckezaal
Agenda: algemeen overleg met de ministers Van Aartsen (Buitenlandse Zaken), Herfkens
(Ontwikkelingssamenwerking) en De Grave (Defensie) over de situatie op de Balkan.

Verkeer en Waterstaat: 14.30 tot ca. 15.30 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris De Vries (Verkeer en Waterstaat) over de tariefsverhoging voor kerktelefonie.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 14.30 tot ca. 15.30 uur Suze Groenewegzaal

Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Van der Ploeg (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen) over de aanbevelingen van de Commissie Ekkart die onderzoek heeft gedaan naar de collectie van de Stichting Nederlands Kunstbezit.

Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Financiën: 15.30 tot ca. 16.30 uur Suza Groenewegzaal
Agenda: algemeen overleg met staatssecretaris Benschop (Buitenlandse Zaken) over vergaderingen van de Begrotingsraad van de Europese Unie, alsmede over hervormingen binnen de Europese Commissie.

Europese Zaken en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: 15.30 tot ca. 16.30 uur Troelstrazaal
Agenda: algemeen overleg met minister Brinkhorst (Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) over vergaderingen van de ministers van Landbouw van de lidstaten van de Europese Unie.

Verkeer en Waterstaat: 16.30 tot ca. 18.00 uur Groen van Prinstererzaal

Agenda: algemeen overleg met minister Netelenbos (Verkeer en Waterstaat) over de zogenoemde
kapiteinsdispensatiebepaling, waarbij onder meer het behoud van werkgelegenheid voor Nederlandse officieren en de nationaliteitseis voor zeevaart-kapiteins aan de orde komen.

BESLOTEN COMMISSIEVERGADERINGEN

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: 10.00 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Defensie: 10.15 uur Groen van Prinstererzaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: 11.30 uur Wttewaall van Stoetwegenzaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Europese Zaken: 12.00 uur Aletta Jacobszaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Buitenlandse Zaken: 13.00 uur Thorbeckezaal
Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken: 13.45 uur Aletta Jacobszaal

Agenda: ingekomen brieven en procedures.
Verkeer en Waterstaat: 15.30 uur - Groen van Prinstererzaal
Agenda: procedure.

WERKBEZOEKEN

Leden van de vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid brengen van 8 tot en met 13 juli een gecombineerd bezoek Parijs en Berlijn. Het bezoek staat in het teken van een oriëntatie op het reïntegratie- en voorzieningenbeleid voor arbeidsgehandicapten. Aan dit bezoek nemen deel:
Terpstra (VVD), Noorman-den Uyl (PvdA), Santi (PvdA), Wilders (VVD), Van der Knaap (CDA), Schimmel (D66) en Harrewijn (GroenLinks).

Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken brengen van 9 tot en met 12 juli een bezoek aan Cyprus. Tijdens het bezoek zal aandacht worden besteed aan de huidige situatie ter plaatse, de verhouding tussen de gemeenschappen en de toetreding van Cyprus tot de Europese Unie. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: De Boer (PvdA, voorzitter), Timmermans (PvdA), Blaauw (VVD), Verhagen (CDA) en Hoekema (D66).

Leden van de vaste Commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengen van 17 tot en met 21 juli een bezoek aan Bonn. De leden van Commissie maken deel uit van de Nederlandse delegatie bij de klimaatconferentie in Bonn. Aan dit bezoek nemen de volgende leden deel: Crone (PvdA), Van den Akker(CDA) en Klein Molenkamp (VVD).

ZOMERRECES

De Tweede Kamer is van vrijdag 6 juli tot en met maandag 3 september aanstaande met reces.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie