Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ledenreferendum Vlaamse Volksunie

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vlaamse Volksunie

VU-ledenreferendum (05/07/01)

Gisterenavond verleende de VU-partijraad, met een ruime tweederde meerderheid, haar goedkeuring aan een omvattend consensusvoorstel omtrent de organisatie, de afspraken en gevolgen van het VU-ledenreferendum dit najaar.


1. Organisatorisch


Elk VU-lid kan aan de VU-leden een project voorleggen indien dit ondertekend wordt door minstens 25 leden van de VU-partijraad. Met uitzondering van kabinetsmedewerkers en individuele medewerkers van parlementsleden, kunnen VU-personeelsleden, evenals de waarnemend voorzitter, de algemeen secretaris en de voorzitter van de partijraad géén project ondertekenen. Dit om redenen van objectiviteit en deontologie.

De neergelegde projecten dienen een antwoord te bieden op volgende vragen:

situering van plaats en toekomst van het Vlaams-nationalisme

inhoudelijke positionering (staatsvormend, sociaal-economisch, maatschappelijk)

plaats van het project in het partijpolitiek landschap

toekomstige werking als politieke partij

Het electoraat omvat alle VU-leden van het jaar 2000 en de nieuwe leden, die aansloten vóór 14 februari jl., van 2001.


2. Kalender


Projecten kunnen worden ingediend tot en met 16 juli. Ten laatste tegen 20 augustus ontvangen alle leden hun stembrief. De verschillende projecten worden voorgesteld in het VU-ledenblad Volle Manen. Ook op de VU-webstek worden de projecten toegelicht. Daarenboven kunnen de leden via een elektronische debatmodule vragen stellen aan de diverse indieners.
De stembus wordt gesloten op 14 september.
De uitslag wordt bekendgemaakt op de vergadering van de partijraad van 15 september.


3. Afspraken en gevolgen van het ledenreferendum

1. Alle parlementsleden engageren zich om tot aan de beëindiging van de desbetreffende legislatuur lid te blijven van de huidige VU&ID-parlementsfracties.


2. De winnende groep zet de partij voort. Zij krijgt de controle over de vzws van de groep-Volksunie en de roerende en onroerende middelen, de activa en passiva. De feitelijke vereniging Volksunie met de daarbij horende afdelingen en arrondissementen wordt door haar voortgezet.


3. Naam en logo:

Indien er slechts twee projecten worden voorgesteld, behoudt het winnende project de naam en het logo indien minstens 60% van de stemmen worden verworven.

Indien minstens drie projecten worden ingediend, volstaat 50%.


4. De fractiemiddelen worden verdeeld à rato van het aantal parlementsleden dat, na de bekendmaking van de uitslag, kiest voor één van de projecten dat minstens 20% van de stemmen kreeg. Evenwel na een voorafname voor de werking van de fractiesecretariaten en de boekhouding.


5. De middelen uit de partijfinanciering worden toegewezen à rato van de uitslag van het referendum, met een minimum van 50% voor het winnende project. Ook hier geldt dat minstens 20% van de stemmen dient te worden behaald.

Auteur:
VU-nationaal
Fons Borginon, algemeen voorzitter a.i.

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: (ben.weyts@vu.be)
Url: www.vu.be

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie