Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactietermijn voorstellen Overdie Alkmaar verlengd

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Alkmaar
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Alkmaar


5 juli 2001

Reactietermijn voorstellen Overdie verlengd

De gemeente Alkmaar en de woningcorporaties Woonwaard Noord-Kennemerland en SVA hebben op bijeenkomsten, 29 en 30 mei, voorstellen gepresenteerd voor het verbeteren van Nieuw- en Oud-Overdie. De periode waarbinnen bewoners en andere belanghebbenden kunnen reageren op de voorstellen van gemeente en corporaties voor verbetering van Overdie is verlengd van 15 juli tot 15 september. Nieuwbouw en sloop, renovatie en verkoop, het verbeteren van de leefbaarheid en nieuwbouw van diverse voorzieningen, zoals een wijkontmoetingscentrum, schoolgebouw/buurthuis en een verbeterd park Oosterhout staan in de voorstellen centraal. De veranderingen vinden stap voor stap plaats in de komende tien tot vijftien jaar.

De groots opgezette plannen voor de wijken Oud- en Nieuw-Overdie zijn voorstellen tot veranderingen binnen de wijken. De plannen die gepresenteerd zijn, zijn dus niet definitief. Het zijn voorstellen, waarop bewoners nog kunnen reageren. Samen met de deelnemende partijen worden in de komende jaren vernieuwingen en verbeteringen aangebracht, waarbij alle steun en medewerking voor en door de bewoners van groot belang is. Het is belangrijk dat bewoners laten weten hoe zij over de voorstellen denken. Zo wordt hun mening betrokken bij het opstellen van de definitieve voorstellen en de besluitvorming daarover.

Reacties
Aangezien corporaties en gemeenten veel waarde hechten aan de reacties van bewoners en andere belanghebbenden in Overdie is besloten deze termijn twee maanden te verlengen. Bewoners die willen reageren, moeten dit nu doen voor 15 september bij de wijkraden, gemeente of de corporaties. Op de voorstellen gepresenteerd op 29 en 30 mei kan men (schriftelijk) reageren bij:

* wijkraad Oud-Overdie, secretariaat: Zeglis 54 1813 SJ Alkmaar, tel. (072) 540 36 73.

* wijkraad Nieuw-Overdie, secretariaat: Postbus 1028, 1810 KA Alkmaar,
tel. (072) 540 06 33.

* gemeente Alkmaar, wijkcoördinator Ben Schuyt, antwoordnummer 58, 1800 VB Alkmaar, tel. (072)548 86 61.

* stichting Woonwaard Noord-Kennemerland, Thomas a Kempislaan 52, Postbus 326, 1800 AH Alkmaar, tel. (072) 541 04 60.
* woningstichting SVA, Strooijjonkerstraat 13, Postbus 191, 1800 AD Alkmaar,
tel. (072) 541 03 40.

Formeel besluit
De wijkraden bundelen alle binnengekomen reacties en organiseren na de zomer een bewonersbijeenkomst om gezamenlijk met de bewoners een standpunt te bepalen. Dit standpunt wordt vervolgens ingebracht in de projectgroep Overdie en met een advies aangeboden aan de stuurgroep Overdie/Schermereiland. Gemeente en corporaties maken aan de hand van de reacties definitieve voorstellen voor maatregelen in Overdie. Deze definitieve voorstellen zijn naar verwachting eind dit jaar gereed. Over de definitieve voorstellen moet formeel besloten worden door de gemeenteraad van Alkmaar en de besturen van de woningcorporaties. Ook dit vergt de nodige tijd, zodat pas in het tweede kwartaal van 2002 duidelijk zal zijn welke maatregelen in Overdie worden uitgevoerd. In de formele besluitvormingsprocedure zijn er verschillende momenten waarop bewoners en andere belanghebbenden kunnen reageren. Zo worden de voorstellen als onderdeel van de procedure bij de corporaties voorgelegd aan de huurdersverenigingen. Ook bij de gemeenteraadsbehandeling kunnen bewoners en andere belanghebbenden hun mening kenbaar maken. De bewoners worden via een Nieuwsbrief op de hoogte gehouden.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie