Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Barendrecht Infopagina 5 juli 2001

Datum nieuwsfeit: 05-07-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Barendrecht
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Barendrecht


Openstelling rotonde Barendrechtseweg

Vanaf vrijdagmiddag 6 juli a.s. 16.00 uur zal de rotonde Barendrechtseweg - Buitenlandse Baan - Jaagpad worden opengesteld voor het verkeer.

De versnelde openstelling die was gepland op 19 juli is mogelijk vanwege de voorspoedige uitvoering van de werkzaamheden. Met de aanleg van de rotonde zijn de verkeerslichten komen te vervallen. Hierdoor wordt de afwikkeling van het verkeer verbeterd. Door het instellen van de voorrangsregel voor de overstekende fietsers wordt aan de landelijke uniforme uitvoering van rotondes binnen de bebouwde kom voldaan. Met deze maatregel wordt een veilige oversteek voor de fietsers beoogd.

Rotondes bevorderen verkeersveiligheid
Rotondes zorgen voor een zeer hoog verkeersveiligheidsniveau, waarbij zowel het aantal als de ernst van de ongevallen afneemt. Gemiddeld neemt het aantal slachtoffers met 75% af nadat een wegkruising is vervangen door een rotonde. Door het toepassen van een verhoogd middenplein wordt de "doorzicht" naar de tegenoverliggende wegaansluiting voorkomen. Het verhoogde middenplein en de maatregel dat men voorrang moet verlenen aan het verkeer op de rotonde heeft tot gevolg dat de aanrijsnelheid wordt verlaagd.

Het aanbrengen van vrijliggende fietspaden om de rotonde in combinatie met de uniforme maatregel van de "fietsers in de voorrang" zal een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid voor de fietsers.

Openbaar vervoer
In verband met de openstelling van de rotonde zal Connexxion vanaf zaterdag 7 juli de buslijnen 184 en 267 de normale route gaan rijden.

Bouwen en Milieu

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Rectificatie 21 juni 2001

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Arent Maertensvliet 64 (MB 2001-111), voor het plaatsen van een blokhut (15-6-'01);


-rectificatie 3e Barendrechtseweg nabij nr. 444/Kilweg (BA 2001-236) voor het tijdelijk plaatsen van noodlokalen (11-6-'01);


-Bizetstraat 8 (MB 2001-108), voor het plaatsen van een dakkapel (12-6-'01);


-Jacoba Pompevliet 51 (MB 2001-107), voor het vergroten van de woning (11-6-'01);


-Kwikstaart 4 B (BA 2001-238), voor het vergroten van de woning (12-6-'01);


-Maaskantveld 23 (BA 2001-235 en MB 2001-106), voor het plaatsen van twee dakkapellen (11-6-'01);


-Operastraat 39 (BA 2001-240), voor het plaatsen van een dakkapel (13-6-'01);


-Operastraat 46 (BA 2001-237), voor het vergroten van de woning (12-6-'01);


-Prins Bernhardstraat 11 (BA 2001-233), voor het vergroten van de woning en het bouwen van een dakopbouw (11-6-'01);


-Schouw 31 (MB 2001-110), voor het plaatsen van een dakkapel (15-6-'01);


-Spinnerij 2 (BA 2001-234), voor het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (11-6-'01);


-Stockholm 30 (BA 2001-232), voor het plaatsen van gevelreklame (11-6-'01);


-Torenmolen 26 (MB 2001-109), voor het plaatsen van een blokhut (14-6-'01);


-Voordijk (BA 2001-241), voor het oprichten van 8 woningen (13-6-'01);

-Zuideinde 52 (BA 2001-239), voor het vergroten van de bedrijfsruimte (12-6-'01).

Meldingen bouwvoornemen en -aanvragen

Bij de afdeling Bouwen en Milieu zijn de volgende meldingen/aanvragen ingediend:


-Bartokplantsoen 20 (BA 2001-255), voor het vergroten van de woning (28-6-'01);


-Bartokplantsoen 22 (BA 2001-256), voor het vergroten van de woning (28-6-'01);


-Bartokplantsoen 24 (BA 2001-257), voor het vergroten van de woning (28-6-'01);


-Bartokplantsoen 26 (BA 2001-258), voor het vergroten van de woning (28-6-'01);


-Bartokplantsoen 28 (BA 2001-259), voor het vergroten van de woning (28-6-'01);


-Binnenlandse Baan t.h.v. 't Vlak (MB 2001-117), voor het plaatsen van een abri (26-6-'01);


-Brucknerstraat 57 (MB 2001-119), voor het plaatsen van een blokhut (28-6-'01);


-Giessen 15 (BA 2001-251), voor het plaatsen van een dakkapel (27-6-'01);


-Klipper 122 (BA 2001-249), voor het vergroten van de woning (26-6-'01);


-Maaskantveld 13 (BA 2001-254), voor het vergroten van de woning (28-6-'01);


-Meerwedesingel 66 (BA 2001-252), voor het plaatsen van een blokhut (28-6-'01);


-Meerwedesingel 98 (BA 2001-253), voor het wijzigen van de gevel (28-6-'01);


-Middelweg 9 (BA 2001-248), voor het plaatsen van reclame aan de gevel (25-6-'01);


-Schubertdreef 95 (BA 2001-250), voor het plaatsen van een dakkapel (27-6-'01);


-Talmaweg 136 (BA 2001-247), voor het plaatsen van een berging/schuur (25-6-'01);


-Ziedewijdsedijk 79 (MB 2001-118), voor het plaatsen van een hobbykas (26-6-'01).

De bouwaanvragen/meldingen zijn ontvangen op de datum die erbij vermeld staat en ingediend bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het bouwen van 53 woningen in Riederhoek. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 juli tot en met donderdag 2 augustus 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 2 augustus 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om toestemming tot bouwen is ontvangen voor:


-het oprichten van een uitbouw aan de achtergevel van twee woningen aan de Lijsterbeswede 49 en 51. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Buitengebied 1986".


-het vergroten van de woning aan de Gaffelaar 25. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Zuid".


-het veranderen van een bedrijfspand tot woongroep voor jongeren aan de Talmaweg 107. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Centrum Noord".

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen om ten behoeve van deze bouwplannen vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage

De bouwplannen liggen met ingang van vrijdag 6 juli tot en met donderdag 2 augustus 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 2 augustus 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:


-het vergroten van de woning aan de Standerdmolen 71. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Molenvliet".

Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 juli tot en met donderdag 2 augustus 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 2 augustus 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een verzoek om bouwvergunning is ontvangen voor:

Het vergroten van een woning aan de Haydnsingel 51.


- Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Nieuweland".
Burgemeester en wethouders van Barendrecht hebben het voornemen ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, alsmede om toepassing te geven aan artikel 50, lid 4, van de Woningwet.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 juli tot en met donderdag 2 augustus 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 2 augustus 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een verzoek om vrijstelling is ontvangen voor:


-de tijdelijke plaatsing van een ketenpark voor een periode van 2,5 jaar bij het terrein langs de Dordtsestraatweg.

Gezien het tijdelijke karakter van dit plan hebben burgemeester en wethouders besloten om een vrijstellingsprocedure te volgen. Na afloop van termijn waarvoor vrijstelling wordt verleend, zal het perceel weer overeenkomstig de oorspronkelijke bestemming gebruikt moeten worden, hetgeen zo nodig met juridische middelen kan worden afgedwongen.

Ter inzage

Het verzoek om vrijstelling ligt met ingang van vrijdag 6 juli tot en met donderdag 20 juli 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 018. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die zienswijze heeft tegen het verlenen van vrijstelling kan deze tot en met donderdag 20 juli 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Opheffen aanhoudingsplicht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bouwaanvraag is ontvangen voor:


- het vergroten van een woning aan de Walmolen 38.
Opheffen aanhoudingsplicht

Het bouwplan is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Omdat de aanvraag echter ligt binnen het gebied waarvoor het ontwerpbestemmingsplan ter inzage is gelegd of: het bestemmingsplan is vastgesteld maar nog niet in werking is getreden dient de aanvraag te worden aangehouden. De gevraagde vergunning kan alleen verleend worden als de aanhoudingsplicht als bedoeld in artikel 50, lid 1, van de Woningwet, wordt opgeheven. Burgemeester en wethouders hebben het voornemen op grond van artikel 50, lid 4 van de Woningwet hiertoe over te gaan.

Ter inzage

Het bouwplan ligt met ingang van vrijdag 6 juli 2001 tot en met donderdag 2 augustus 2001, gedurende vier weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, loket 18. Het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Bedenkingen

Een ieder die bedenkingen heeft tegen het opheffen van de aanhoudingsplicht kan deze tot en met donderdag 2 augustus 2001 schriftelijk naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht, postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Inspraak op vrijstellingsverzoek

Burgemeester en wethouders geven een ieder de mogelijkheid om in te spreken op het vrijstellingsverzoek voor:


-het oprichten van 2 woongebouwen met 24 appartementen en 2 commerciële ruimten in het deelplan Meerwede-Noord in Carnisselande (ons kenmerk BA2001-202).

Door Kanters projektontwikkeling is een verzoek om vrijstelling ingediend voor het oprichten van eerstgenoemd woningbouwplan met commerciële ruimten.

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan "Buitengebied 1986".

Het college is voornemens om een vrijstellingsprocedure in gang te zetten voor de oprichting van deze woningen. Voordat deze procedure wordt gestart, wordt een ieder op grond van artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in de gelegenheid gesteld om tijdens een inspraakronde van vier weken zijn of haar reactie schriftelijk naar voren te brengen.

Ter inzage

De stukken liggen van vrijdag 6 juli 2001 tot en met donderdag 2 augustus 2001 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu, loket 18 Bouw-en woningtoezicht. Het betreffende loket op het gemeentehuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 16.30 uur. Buiten deze tijden kunt u op afspraak terecht.

Verdere procedure

Inspraakreacties kunnen binnen de bovengenoemde termijn schriftelijk bij ons college worden ingebracht. Na afloop van de inzagetermijn worden alle inspraakreacties gebundeld en van commentaar voorzien. De inspraakreacties zullen door het college meegewogen worden bij het besluit tot het in gang zetten de vrijstellingsprocedure. Wanneer die procedure wordt gestart, zal het verzoek om vrijstelling met de daarbij behorende ruimtelijke onderbouwing op grond van artikel 19a, lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage worden gelegd. Binnen die periode kan een ieder zijn schriftelijke bedenkingen naar voren brengen. Wanneer zienswijzen worden ingediend, zal een hoorzitting voor de wethouder ruimtelijke ordening worden gehouden. Vervolgens zal het college een besluit op de zienswijzen nemen en besluiten of de procedure wordt voortgezet met het aanvragen van een verklaring van geen bezwaar bij Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Wanneer deze wordt afgegeven, kan de uiteindelijke vrijstelling worden verleend.

Verleend

Rectificatie 21 juni 2001

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-Van Brakelvliet 39 (MB 2001-91), voor het plaatsen van een blokhut (15-6-'01);


-Cornelis de Mooystraat 31 (BA 2001-206), voor het plaatsen van twee dakkapellen (15-6-'01);


-Klarinetweg 2 (BA 2001-124), voor het plaatsen van een spijlenhekwerk en een balustradehekwerk (15-6-'01);


-Marjoleinlaan 6 (BA 2001-165), voor het vergroten van de woning (15-6-'01);


-Middeldijk 32 (BA 2000-388), voor het vervangen van een woning (11-6-'01);


-Rietgors 171 A (BA 2001-111), voor het vergroten van de woning (15-6-'01);


-Rossinisingel 25 (MB 2001-95), voor het plaatsen van een dakkapel (15-6-'01);


-Schouw 20 (BA 2000-365), voor het plaatsen van een tuinhuis (15-6-'01);


-Schubertdreef 59 (BA 2001-197), voor het plaatsen van een dakkapel (11-6-'01);


-Smederij 20 (BA 2001-155), voor het vergroten van de woning (15-6-'01);


-Standerdmolen 98 (MB 2001-60), voor het plaatsen van een berging (15-6-'01);


-Ziedewij 41-43 (BA 2001-35), voor het vergroten van de woning (15-6-'01);


-Zuidlaardermeer (BA 2001-191), voor het plaatsen van diverse speelvoorzieningen (15-6-'01).

Verleende bouwvergunning/vrijstelling/positieve reactie op melding bouwvoornemen:


-ten westen van de 3e Barendrechtseweg en ten noorden van de Kilweg (BA 2001-236), voor het plaatsen van noodlokalen (3-7-'01);


-Prins Bernhardstraat 11 (BA 2001-233), voor het vergroten van de woning (27-6-'01);


-Prins Bernhardstraat 35 (BA 2001-163), voor het vergroten van de woning (27-6-'01);


-Prins Bernhardstraat 37 (BA 2001-164), voor het vergroten van de woning (27-6-'01);


-Boeier 27 (BA 2001-211), voor het plaatsen van een dakkapel (26-6-'01);


-Boekdrukkerij 4 (MB 2001-99), voor het plaatsen van een blokhut (27-6-'01);


-Chopinstraat 3 (BA 2001-109), voor het wijzigen van de voorgevel, het vergroten van de woning en het plaatsen van een dakkapel (27-6-'01);


-Kreeftwater 60 (MB 2001-103), voor het plaatsen van een blokhut (26-6-'01);


-Marijkesingel 9 (BA 2001-185), voor het vergroten van de woning (27-6-'01);


-Meerwedesingel 5 (BA 2001-212), voor het wijzigen van de gevel (27-6-'01);


-Middenbaan 68 (BA 2001-127), voor het vernieuwen van een gevelpui (26-6-'01);


-Jacoba Pompevliet 45 (MB 2001-100), voor het plaatsen van een blokhut (27-6-'01);


-Pruimentuin 12 (BA 2001-192), voor het vergroten van de woning (27-6-'01);


-Voordijk 272 (BA 2001-166), voor het plaatsen van twee dakkapellen (26-6-'01);


-Zevenbergsedijkje 6 (BA 2000-293), voor het oprichten van een woning (26-6-'01).

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken, na verzenddatum van de vergunning, een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 501, 2990 EA Barendrecht. Hebt u bezwaar ingediend, dan kunt u bij de President van de Rechtbank Rotterdam (Sector bestuursrecht, postbus 50951, 3001 BM) verzoeken om de werking van de beschikking te schorsen.

Ter inzage

De bouwvergunningen met bijbehorende tekeningen liggen gedurende bovengenoemde periode ter inzage bij Bouw- en Woningtoezicht, loket 18 (begane grond).

Vastgesteld wijzigingsplan I en uitwerkingsplan II van het bestemmingsplan carnisselande-zuid ter inzage

Burgemeester en wethouders maken ter voldoening aan het bepaalde in artikel 11 en 54 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat vanaf vrijdag 6 juli 2001 voor een periode van 6 weken op het gemeentehuis, afdeling Bouwen en Milieu (balie 022/023) ter inzage ligt het vastgestelde wijzigingsplan I en het vastgestelde uitwerkingplan II van het bestemmingsplan Carnisselande-Zuid. Deze plannen hebben betrekking op de bouw van het winkelcentrum in Carnisselande met een maximale omvang van 15.000 m2.

Slechts diegene die kan aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze bij ons in te dienen kan binnen de termijn van ter inzage legging (6 weken) beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en tevens de bij de voorzitter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Het adres van de Afdeling is Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de heer mr H. Gerritsen van de afdeling Bouwen en Milieu (0180-698340).

Hondenbeleid in Smitshoek

Op dinsdag 10 juli a.s. vergadert de werkgroep Hondenbeleid Smitshoek samen met de klankbordgroep. De bijeenkomst vindt plaats van 19:30 tot 21:30 uur in het vergaderzaaltje bij de multifunctionele sportzaal aan de Voordijk in Smitshoek. Voor de wijkbewoners van Smitshoek is dit een gelegenheid om kennis te nemen van en eventueel vragen te stellen over het concept-voorstel dat de werkgroep heeft geformuleerd voor het hondenbeleid in de wijk. Na deze bijeenkomst gaat het voorstel ter behandeling naar het college van burgemeester en wethouders en de raadscommissie Openbare Werken (naar verwachting begin september). Als u de vergadering van 10 juli wilt bijwonen, kunt u zich van te voren aanmelden bij mw. H. Tiemensma, tel: 0180-698338, e-mail: (h.tiemensma@barendrecht.nl)

De gebruikelijke openingstijden zijn van toepassing.

OPENBARE WERKEN

Binnendienst

Midzomerfestival

Op zaterdag 7 juli wordt het Midzomerfestival gehouden. Op deze dag is 't Vlak afgesloten voor al het verkeer. Het Onderlangs kan bereikt worden via de inrit vanaf de Binnenlandse baan, tegenover de Lekstraat. Het inrijverbod is voor deze dag opgeheven.

Inlichtingen worden vertrekt door de heren J.L. Dijker (0180) 698 364 en M. Scholtemeijer (0180) 398 386.

Afsluiting Portlandse Baan

In verband met wegwerkzaamheden wordt de Portlandse Baan afgesloten tussen de rotonde Mullerhaven en de Carnisseweg.

Deze afsluiting gaat in op maandag 9 juli en duurt tot en met 13 juli of zoveel langer dan wel korter indien noodzakelijk.

Voor het doorgaand verkeer zal een omleidingroute via de Koedood, Korte Koedoodsedijk d.m.v. gele routeborden worden aangebracht.

Waterkant, Gaatkensoog, Mullerhaven huisnrs. 2 t/m 82, ABN Amro bank, Rabo bank en Albert Heijn zijn tijdens de afsluiting alleen bereikbaar vanaf de zijde Korte Koedoodsedijk.

In de wijk Waterkant zullen, om de woningen aan de Kuilkant, Harderwater, Geepwater, Flintwater en Weerkant te bereiken, de paaltjes op het fietspad van het Baarswater worden verwijderd. De route wordt met gele bebording aangegeven.

Openbaar vervoer
Door de afsluiting komen er haltes van de buslijnen 182 en 183 te vervallen. Dit betreft de haltes Waterkant, Havenkwartier, Middeldijkerplein en School. Vervangende tijdelijke haltes worden ingesteld aan de Korte Koedoodsedijk en de Carnisseweg.

Inlichtingen over de werkzaamheden worden verstrekt door de heer A de Jong (0180-616 009), inlichtingen over de omleiding worden verstrekt door de heren J.L. Dijker (0180-698 364) en E.Jankowski (0180-698 427) van de afdeling openbare werken.

Verleende kapvergunningen

Op grond van artikel 4.5.2 van APV - Barendrecht is een kapvergunning verleend voor het rooien van:

Schoener 35 Abies (den)

Merwedestraat 20 Abies (den)

Giessen 6 Chamaecyparis (conifeer)

Willem Alexanderplantsoen 32 Abies (den)

Indien u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Barendrecht. Indien u wilt voorkomen dat de boom (of bomen) al gekapt wordt (of worden), dan dient u schorsing te vragen van het besluit bij de President van de Rechtbank Rotterdam, t.a.v. de sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Aan de rechtbankprocedure zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. B.Rousse, telefoon: 0180 - 643163

OPENBARE WERKEN

Buitendienst

Rooster oud papier/oud ijzer

Oud papier (za): 28/7,25/8,29/9,27/10,24/11,22/12

Oud ijzer (wo): 25/7,29/8,26/9,31/10,28/11,19/12

Openingstijden afvalaanbiedstation


-ma. t/m vr.: 07.30-16.00 uur; za.: 08.30-12.30 uur.
Openingstijden kringloopwinkel


-di. t/m za.: 10.00-17.00 uur, tel: 0180-629 782
Jeugdraad vergadert

Op maandag 9 juli vergadert de Barendrechtse Jeugdraad in het gemeentehuis. De aanvang is 20.00 uur.

Op de agenda staat onder meer:


-Stand van zaken "Let's talk about .."

De volledige agenda met bijbehorende stukken ligt ter inzage bij Bureau Communicatie, loket 304.

Vrijwilligers Vacaturebank Barendrecht

Barendrechtse instellingen en organisaties zijn op zoek naar onder andere:


-voor het Werk- en Activiteitencentrum "Aksent" vrijwilligers die ondersteuning kunnen bieden aan gehandicapte mensen, bij het zwemmen.

Tijd: maandagmiddag en vrijdagochtend.


-grafische medewerkers voor een drukwerkproject.
Tijden in overleg: maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.

De Vrijwilligers Vacaturebank is geopend op maandag en donderdag van 13.30 tot 15.30 uur en op dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. Kom gerust langs aan de Dorpsstraat 150 (gebouw naast Historische Vereniging, achter de N.H. Dorpskerk) of bel voor een afspraak op een tijdstip dat u schikt: 626 437.

Ongedierte voorkomen is beter dan bestrijden

De laatste tijd komen er bij de gemeente steeds meer klachten binnen die betrekking hebben op overlast van ratten.

Om dit probleem terug te dringen hebben wij u hulp nodig!


-Wanneer u ratten signaleert neem dan contact op met de Milieupolitie, tel. (0180) 698 339.


-Voer eenden en vogels niet. Brood en andere etensresten vormen een vetfilm op het water, die het verenkleed van watervogels aantast. Het overschot aan weggegooid voedsel is voor de ratten. Een groot voedselaanbod draagt er toe bij dat de ratten zich erg snel voortplanten, waardoor de overlast steeds groter wordt.

Wespenbestrijding

In deze tijd van het jaar worden wespen weer actief in het maken nesten. Mocht u hiervan overlast ondervinden dan kunt u:


- het nest laten bestrijden door de gemeente. De kosten hiervan bedragen f 100,-. Wanneer het nest zich boven een hoogte van 2,5 meter bevindt, dan dient u een particulier bedrijf in te schakelen.


- zelf de bestrijding uitvoeren met behulp van middelen die te koop zijn bij een drogisterij. De kosten zijn dan aanzienlijk lager.

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Milieupolitie, tel. (0180) 698 339.

Rioolrecht 2001

Met ingang van de afrekening 2001 van het energiebedrijf ENECO (over de verbruiksperiode 2000-2001) verandert de wijze van afrekening van het rioolrecht.

Begin juli (afhankelijk van in welk deel van Barendrecht u woont) ontvangt u de afrekening van ENECO over het totale energieverbruik, dus oa. van gas, water en electriciteit.

Op deze afrekening wordt ook het rioolrecht 2001 afgerekend, over de verbruiksperiode 2000-2001.

Er vindt derhalve een afrekening plaats van de werkelijke verbruiken van o.a. gas, water, electriciteit, rioolrecht (indien een watermeter aanwezig over het waterverbruik, anders een vast bedrag), afvalstoffenheffing (vast bedrag), onder aftrek van de reeds betaalde voorschotbedragen. Voor 2001 is dit voor het rioolrecht nog het vaste maandelijkse voorschotbedrag van f 22,56 (juni/juli t/m december 2000) en f 23,12 (januari t/m mei/juni 2001)

2002

Voor de afrekening 2002 ( waarin ook weer het rioolrecht) gaat ENECO zelf het totale maandelijkse voorschotbedrag bepalen, bestaande uit een deel voor gas, water, electriciteit en rioolrecht.

Verhuizing en Vertrek

Hierbij vindt afrekening plaats op basis van de werkelijke verbruiken tot de datum van opname van de meterstanden.

Verhuizing en vestiging

Vervolgens gaat uw verbruik op het nieuwe adres weer lopen tot uw volgende totale energieafrekening.

Vestigt u zich op een adres (van buiten de gemeente of voor het eerst zelfstandig wonen),

dan wordt het totale energievoorschotbedrag (dus inclusief het voorschotdeel rioolrecht) bepaald door ENECO, Bij de eerstvolgende energieafrekening vindt dan weer een afrekening plaats, zoals hierboven beschreven onder Rioolrecht 2001.

Bezwaar

Op de door u te ontvangen afrekening van Eneco gelden de onderdelen rioolrecht en afvalstoffenheffing als aanslagen van deze heffingen.

Indien u een bezwaarschrift wilt indienen, dan dient u dit te doen bij de heffingsambtenaar van de gemeente Barendrecht, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

Dient u uw bezwaar NIET in bij Eneco.

Indien u een verzoek tot kwijtschelding wilt indienen, dan kunt u dit doen door middel van een aanvraagformulier. Dit formulier is te verkrijgen bij de afdeling Financiën/invordering. (telefonisch: 698492)

Inlichtingen

Indien u nog vragen heeft betreffende de aanslagen rioolrecht en afvalstoffenheffing, dan kunt u deze deze telefonisch of schriftelijk stellen.

De medewerkers van de afdeling Belastingen vindt u op de vierde verdieping in het gemeentehuis en zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 09.30 tot 16.30 uur:

telefoon: (0180) 698420/ 698422/ 698421.

5 juli 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...